Jdi na obsah Jdi na menu
 


INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE K OPATŘENÍM V NAŠÍ ŠKOLE VZHLEDEM KE COVID- 19 OD 14. 10. 2020

14. 10. 2020

 

1. Od 14. 10. – 23. 10. 2020 se na 1. a 2. stupni zavádí distanční výuka.
  • V období distanční výuky bude hlavním komunikačním kanálem platforma Misrosoft Teams. Pokud žák nemá přístup k potřebné informační technologii, je rodič povinen kontaktovat třídního učitele a domluvit si s ním přebírání studijních materiálů ve škole. O této skutečnosti informuje třídní učitel ostatní vyučující v této třídě. Výuka online bude v prvních dvou týdnech probíhat minimálně v hlavních předmětech (Čj, M, cizí jazyk). Další možnosti jsou: emailová komunikace nebo webové stránky školy – sekce Samostudium (pro žáky 1. stupně).
  • Neúčast žáka v povinné distanční výuce je třeba omluvit třídnímu učiteli formou SMS a pak písemně dodat po zahájení prezenční výuky.
  • Žák/zákonný zástupce hlásí neprodleně třídnímu učiteli každou změnu kontaktních údajů.
  • V době distanční výuky si mohou žáci přihlásit oběd do 14.00 hodin předchozího dne telefonicky u vedoucí školní jídelny. Konzumace je možná pouze v prostorách školní jídelny od 12.00 do 13.00 hodin.
2. Od 26. 10. – 30. 10. 2020 nebudou žáci ve škole.
Ve dnech 26. – 27. 10. je zakázána osobní přítomnost ve škole pro všechny žáky. V těchto dnech nebude probíhat distanční vzdělávání.
28. 10. bude státní svátek, 29. – 30. 10. podzimní prázdniny.
 
 
Mgr. Petr Orlický, ředitel školy                                         V Osvětimanech 14. 10. 2020