Jdi na obsah Jdi na menu
 


Organizace zahájení školního roku 2021/2022

26. 8. 2021

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do školy provést dezinfekci rukou a ve společných prostorech použít ochranný prostředek dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZ ČR.

Středa 1. 9. 2021

 • zahájení školního roku bude probíhat od 8.00 v kmenových třídách
 • ve třídách proběhne testování žáků 2. – 9. třídy
 • rodiče žáků 1. ročníku mohou děti doprovodit do budovy školy a do třídy při dodržení hygienických pravidel (dezinfekce rukou, ochrana dýchacích cest), prvňáčci si s sebou přinesou aktovky a přezůvky
 • žáci 1. ročníku se tento den netestují
 • ostatní žáci si přinesou přezůvky
 • školní družina je v provozu do 15.30
 • výdej obědů od 9.30

Čtvrtek 2. 9. 2021

 • testování žáků 1. třídy
 • 1. až 3. hodinu proběhnou třídnické hodiny (učebnice, seznámení se školním řádem, hygienickými pravidly a rozvrhem hodin, vyplňování žákovských knížek apod.), další vyučování podle rozvrhu, zařazení seznamovacích a hrových aktivit na 1. stupni
 • konec vyučování na 1. stupni je v 11.30, na 2. stupni ve 12.30
 • organizovaný výdej obědů od 11.30
 • odvod prvňáčků s pedagogickým doprovodem na první nejbližší autobusový spoj
 • školní družina je v provozu od 11.30 do 15.30, školní klub do 15.05

Pátek 3. 9. 2021

 • vyučování podle rozvrhu, hrové aktivity na 1. stupni, vycházka
 • konec vyučování na 1. stupni v 11.30 hodin, na 2. stupni ve 12.30 hodin
 • organizovaný výdej obědů od 11.30
 • odvod prvňáčků s pedagogickým dohledem na 1. nejbližší autobusový spoj
 • školní družina v provozu od 11.30 do 15.30, školní klub do 15.05

Pondělí 6. 9. 2021

 • vyučování na 1. a 2. stupni podle rozvrhu ( i odpolední)
 • testování žáků 1. a 2. stupně
 • výdej obědů od 11.30
 • odvod prvňáčků s pedagogickým dohledem na 1. nejbližší autobusový spoj
 • školní družina v provozu od 11.30 do 15.30, školní klub do 15. 05

Provoz ranní družiny pro žáky 1. stupně bude zahájen ve čtvrtek 2. 9. 2021 od 6.45 hodin.