Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

19. 5. 2020

PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY OD 25. 5. 2020 DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Před školou, vstup do budovy školy

 • Škola zajišťuje organizaci pohybu osob před školou s rozestupy, aby nedocházelo ke shlukování.
 • Platí pro všechny povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Přesun do školy a jednotlivých tříd zajišťují pedagogové, aby se skupiny nesetkávaly.
 • Do školy vstupují pouze žáci, nikoli doprovázející osoby. Při příchodu bude prováděna dezinfekce rukou.
 • Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky a 2 roušky na den.
 • Odevzdá vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění a podpisem v něm zároveň potvrzuje i seznámení se s dokumentem „Metodický pokyn MŠMT“- Ochrana zdraví“.

V budově školy

 • Přesuny skupin žáků budou organizované pod vedením pedagogů.
 • Bude zajištěna dezinfekce povrchů několikrát denně, větrání, dezinfekční prostředky k mytí rukou ve třídách a na toaletách, úklid.

Ve třídě

 • Dezinfekce rukou bude prováděna při vstupu do třídy a po každé vyučovací hodině.
 • Složení žáků ve skupině bude neměnné.
 • Pedagogové přidělení do skupiny se nemění.
 • Ve skupině bude maximálně 15 žáků, vždy jeden žák v lavici.

Vyučování školních skupin žáků 1. stupně

 • Rozvrh hodin na první den bude rodičům včas sdělen třídními učiteli.
 • Vyučování bude probíhat od 7. 55 – 11. 15 hodin.
 • Následuje organizovaný odchod žáků na oběd a do odpoledních zájmových skupin ostatní odcházejí domů.
 • Do 16. 00 hodin organizujeme zájmovou odpolední činnost pro žáky 1. stupně (nutné písemně sdělit čas odchodu dítěte z odpolední zájmové činnosti).

Stravování žáků ve školní jídelně

 • Nebudou se potkávat žáci z různých skupin.
 • Provedou dezinfekci rukou před vstupem do jídelny.
 • Odloží roušku při jídle do vlastního sáčku.
 • Výdej pokrmů a příborů provádí personál, strávníci toto neprovádějí sami.

Během pobytu žáků ve škole je nutné dodržovat základní hygienická pravidla – viz „Metodický pokyn MŠMT - Ochrana zdraví“.

Čestné prohlášení a seznámení s ním