Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

31. 5. 2019

Základní škola a mateřská škola Osvětimany

Osvětimany 282, 687 42,

e-mail: msosvetimany@seznam.cz

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020.

Ředitel Základní školy a mateřské školy Osvětimany rozhodl v souladu s § 34, §165 odst. 2

a §183 odst.2 zákona č. 564/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020 těmto uchazečům:

 

Přidělení registračního čísla:

01                                                   Přijato

02                                                   Přijato

03                                                   Přijato

04                                                   Přijato

05                                                   Přijato

06                                                   Přijato

07                                                   Přijato

08                                                   Přijato

09                                                   Přijato

10                                                   Přijato

 

Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte je v souladu s §67 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a je vyhotoveno písemně. Rozhodnutí bude v Mateřské škole k vyzvednutí 20. června v 10.30hod.

Přehled registračních čísel - přijatých dětí do mateřské školy bude vyvěšen po dobu 14. dnů na vstupních dveří Mateřské školy a na webových stránkách ZŠ a MŠ Osvětimany.

 

V Osvětimanech 31. května 2019.

 

Mgr. Petr Orlický

ředitel Zš a MŠ Osvětimany