Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

31. 5. 2024

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025.

Ředitel Základní školy a mateřské školy Osvětimany rozhodl v souladu s § 34, §165    

odst. 2 a §183 odst.2 zákona č. 564/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025 těmto uchazečům:

Přidělení registračního čísla:

01                                                                               Přijato

02                                                                               Přijato

03                                                                               Přijato

04                                                                               Přijato

05                                                                               Přijato

06                                                                               Přijato

07                                                                               Přijato

08                                                                               Přijato

 

 

Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte je v souladu s §67 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a je vyhotoveno písemně. Rozhodnutí bude v Mateřské škole k vyzvednutí 25. června v 10.00 hod. (nebo podle telefonické domluvě).

Přehled registračních čísel – přijatých dětí do mateřské školy bude vyvěšen po dobu 14. dnů na vstupních dveří Mateřské školy a na webových stránkách ZŠ a MŠ Osvětimany.

 

 

V Osvětimanech 31. května 2024.                                    Mgr. Petr Orlický

                                                                                         ředitel ZŠ a MŠ Osvětimany