Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhodnutí o příjetí MŠ

31. 5. 2018

Základní škola a mateřská škola Osvětimany

Osvětimany 282, 687 42, www.zsosvetimany.cz

e-mail:zsosvetimany@seznam.cz

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019.

Ředitel Základní školy a mateřské školy Osvětimany rozhodl v souladu s § 34, §165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 564/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání( školský zákon), že vyhovuje /nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019 těmto uchazečům.

 

Přidělení registračního čísla: ANO/NE

01 ANO

02 ANO

03 ANO

04 ANO

05 ANO

06 ANO

07 ANO

10 ANO

11 ANO

12 ANO

09 NE

08 NE

Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte je v souladu s § 67 odst. 2. zákona č. 500/2004Sb., Správní řád, v platném znění je vyhotoveno písemně. Rozhodnutí bude v Mateřské škole k vyzvednutí 21. června v 15.30hod. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno rodičům dítěte písemně na adresu.

Přehled registračních čísel – přijatých dětí do mateřské školy bude vyvěšen po dobu 14 dnů na vstupních dveří do MŠ a na webových stránkách ZŠ a MŠ Osvětimany.

 

V Osvětimanech 31. května 2018.

Mgr.Petr Orlický

ředitel ZŠ a MŠ Osvětimany