Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

26. 4. 2019

Základní škola a mateřská škola Osvětimany,

Osvětimany č. 282, PSČ 687 42

e-mail: zsosvetimany@uhedu.cz, webové stránky: www.zsosvetimany.cz

  

Č. j.: ZSMS- O -74 /2019

Datum: 26. 04. 2019

ROZHODNUTÍ

 

 o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Osvětimany., jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

od školního roku  2019/2020 u dětí s těmito evidenčními čísly:

 

Uchazeč

Uchazeč

ZA – 03

ZA – 24

ZA - 06

ZA - 25

ZA – 07

ZA – 26

ZA – 11

ZA – 27

ZA - 12

ZA – 28

ZA - 13

ZA – 29

ZA - 14

ZA - 30

ZA – 15

ZA - 31

ZA - 16

ZA – 33

ZA – 17

ZA - 36

ZA - 18

ZA - 38

ZA - 19

ZA - 39

ZA – 22

 

 

 

Mgr. Petr Orlický, ředitel