Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

29. 4. 2024

ROZHODNUTÍ

 

 o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Osvětimany., jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

od školního roku 2024/2025 u dětí s těmito evidenčními čísly:

 

Uchazeč

ZA – 01

ZA – 03

ZA – 06

ZA – 07

ZA – 09

ZA – 16

ZA – 17

ZA – 18

ZA - 19

ZA – 21

ZA – 23

ZA – 24

ZA – 25

ZA – 27

ZA – 28

ZA – 29

ZA – 30

Mgr. Petr Orlický, ředitel školy