Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhodnutí o přijetí

16. 4. 2018

Základní škola a mateřská škola Osvětimany,

Osvětimany č. 282, PSČ 687 42

e-mail: zsosvetimany@uhedu.cz, webové stránky: www.zsosvetimany.cz

 

 

Č. j.: ZSMS- O –  53 /2018

Datum: 16. 04. 2018

ROZHODNUTÍ

 

 o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Osvětimany., jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

od školního roku  2018/2019 u dětí s těmito evidenčními čísly:

 

Uchazeč

ZA – 01

ZA – 02

ZA – 03

ZA - 04

ZA - 06

ZA – 07

ZA - 08

ZA – 09

ZA – 11

ZA - 14

ZA – 15

ZA - 16

ZA – 17

ZA - 19

ZA – 20

ZA – 21

Mgr. Petr Orlický, ředitel školy

 

Č. j.: ZSMS - O - 81/2018

Datum: 25. 04. 2018

ROZHODNUTÍ

 

 o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Osvětimany., jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

od školního roku  2018/2019 u dítěte s  evidenčním číslem:

 

Uchazeč

ZA – 18

 

Mgr. Petr Orlický, ředitel školy