Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do MŠ Osvětimany

4. 4. 2019

Zápis do Mateřské školy Osvětimany

Milí rodiče, zveme Vás k zápisu

do Mateřské školy Osvětimany.

 

Termín zápisu: středa 15. května 2019

od 8:00 do 13:30 hodin v MŠ.

K zápisu přineste:
1. řádně vyplněnou a podepsanou žádost k přijetí (musí obsahovat vyjádření dětského lékaře a podpis obou rodičů )
2. rodný list dítěte
3. občanský průkaz zákonného zástupce


Postup při zápisu do mateřské školy:

  • Formuláře budou k vyzvednutí v MŠ od 24. dubna. 2019 do 3. května 2019, od 7:00 do 15:30 hodin.
  • U zápisu zákonný zástupce dítěte předá předem vyplněnou žádost potvrzenou lékařem a předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
  • Odevzdané žádosti jsou v MŠ evidovány pod registračními čísly, které obdržíte při zápisu.
  • Seznam přijatých dětí vedených pod registračními čísly bude zveřejněn v pátek 31. května 2019 na webových stránkách ZŠ a MŠ Osvětimany a v prostorách MŠ po dobu 14 dnů.
  • Rozhodnutí o přijetí do MŠ si zákonný zástupce převezme osobně při úvodní schůzce v MŠ ve čtvrtek 27. června 2019 v 10:00 hodin.
  • Rozhodnutí o nepřijetí do MŠ Osvětimany obdrží zákonný zástupce vyrozumění poštou do 30 dnů od podání žádosti.
  • V průběhu přijímacího řízení mají jeho účastníci právo nahlédnout do spisu, můžete tak učinit v pondělí 29. 5. 2019 od 10:00 do 12:00 hodin v mateřské škole.

 

V Osvětimanech 29. března 2019.

Kateřina Líčeníková

vedoucí učitelka

 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018 - 2019

S účinností od 1. 9. 2018 jsou určena, po dohodě se zřizovatelem, následující kritéria, která upravují přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Osvětimany 282.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení docházky dítěte v základní škole, je předškolní vzdělávání povinné

 

 

Kritéria

Body

A,

Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odloženou školní docházkou s místem trvalého pobytu v obci Osvětimany.

10

B,

Děti, které k 31. 8. 2019 dosáhnou 4 let s místem trvalého pobytu v obci Osvětimany.

6

C,

Děti, které k 31. 8. 2019 dosáhnou 3 let s místem trvalého bydliště v obci Osvětimany.

5

4

Děti, které k 31. 12. 2019 dosáhnou 3 let s místem trvalého pobytu v obci Osvětimany.

4

5

Dítě, které má sourozence v MŠ s trvalým bydlištěm v obci Osvětimany.

3

7

Děti mladší s trvalým pobytem v obci Osvětimany.

2

8

Děti s místem trvalého pobytu mimo obec Osvětimany.

1

 

 

 

 

 

V Osvětimanech 1. září 2018

Kateřina Líčeníková

vedoucí učitelka MŠ