Jdi na obsah Jdi na menu
 


CHARAKTERISTIKA MŠ OSVĚTIMANY

Mateřská škola Osvětimany je dvoutřídní, smíšená mateřská škola s celodenním provozem. Ve školním roce 2017/2018 je v tomto zařízení zapsáno 34 dětí. Ve věkovém složení 3 – 6 let.

Mateřská škola nabízí pro děti příjemné podnětné a estetické prostředí a hojnost zájmového vyžití. Koncepce MŠ je orientovaná na všestranný harmonický rozvoj dítěte po stránce psychické a fyzické s respektováním individuálních zvláštností a maximální podporou kamarádských vtahů.

Ústřední činností zůstává samozřejmě hra, která provází dítě po celý den, prolíná všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost. Náplní her jsou cvičení, zpěv, tanečky, pohybové hry, říkanky, kreslení, malování, modelování a další výtvarné techniky, četba, vyprávění dramatizace, poslech, samostatný mluvní projev dětí a mnoho dalších činností.

Pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu: „Krůček po krůčku do světa kráčím“, který je zpracován podle moderní koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a který vychází z přesvědčení, že vzdělávání předškolních dětí je třeba co nejvíce přizpůsobit přirozenému vývoji a životu dítěte.

V rámci výchovně vzdělávacího programu nabízíme dětem široké spektrum různorodých aktivit např.: návštěvy divadelních představení a hudebních pořadů, předplavecký výcvik, tvořivé dílny pro děti a rodiče, cvičení v tělocvičně ZŠ, besedy, výlety, exkurze, karneval, nocování starších dětí v MŠ a další.

MŠ se snaží maximálně spolupracovat s rodiči, aby pobyt jejich dětí byl co nejpříjemnější, přínosný a pozitivně vnímán ze strany rodiče i dítěte.

Prostory Mateřské školy jsou součástí budovy Základní školy se samostatným vchodem ze školní zahrady (dále jen MŠ a ZŠ). Všechny prostory jsou dostatečně velké, prosvětlené a větratelné, odpovídájící stávající kapacitě.

Budova se nachází v klidové části na okraji vesnice obklopená vzrostlou zelení, která je jak ve školní zahradě, tak i v zahradě MŠ. Je postavena ve stylu architektury padesátých let a v současné době vyžaduje postupnou rekonstrukci. V roce 2009 proběhla výměna oken a zateplení venkovní fasády, čímž se zlepšily tepelné i světelné podmínky.

Před školou je nově zbudovaná zahrada s dostatečně velkou travnatou plochou s herními prvky, pískovištěm a ohništěm. Zpevněné části zahrady jsou využívány k dopravní výchově. Celý tento areál je oplocen a skýtá možnosti ke společným akcím s rodiči i veřejností.

Okolní příroda a les poskytují možnosti pěkných vycházek.

 

V Osvětimanech 1. září 2017.

Kateřina Líčeníková, vedoucí učitelka MŠ

 

PRAVIDLA NAŠÍ TŘÍDY

SRDÍČKOVÉ PRAVIDLO – jsme kamarádi a máme se rádi; chováme se k sobě hezky.

PUSINKOVÉ PRAVIDLO – pusinku máme na hezká slova; nemluvíme sprostě; umíme pozdravit, poprosit i poděkovat; když jíme, tak nemluvíme; nekřičíme na sebe.

KAPIČKOVÉ PRAVIDLO – v koupelně šetříme vodou, mýdlem a toaletním papírem; pouštíme si jen tolik vody, kolik potřebujeme; nestříkáme vodou po koupelně ani po sobě.

KOŠŤÁTKOVÉ PRAVIDLO – vždy po sobě uklízíme hračky tam, kam patří; uklízíme po sobě ve třídě i na zahradě.

HAJÁNKOVÉ PRAVIDLO – před odpočinkem si oblečení složíme na židličku; sponky, gumičky a jiné drobné hračky odkládáme na klavír; posloucháme pohádku a nerušíme ostatní kamarády; postýlky jsou na spaní – neskáčeme po nich; pyžamko si v pondělí ráno nosíme přímo do třídy.

ŽELVIČKOVÉ PRAVIDLO – ve třídě se pohybujeme pomalu, neběháme, neskáčeme 

OUŠKOVÉ PRAVIDLO – když jeden mluví, ostatní poslouchají; nepřekřikujeme se.

MYDLINKOVÉ PRAVIDLO – když jdeme na záchod, vždycky si pak umyjeme ruce vodou a mýdlem; stejně tak i před každým jídlem.

BOTIČKOVÉ PRAVIDLO – než jdeme do šatny, musíme si vyzout boty a urovnat si je pod lavičku.

POŘÁDNÍČKOVÉ PRAVIDLO – všechno oblečení si skládáme do svojí skříňky, aby se nám nic neztratilo