Jdi na obsah Jdi na menu
 


Distanční výuka

Základní škola a mateřská škola Osvětimany, Osvětimany 282,  687 42, msosvetimany@seznam.cz

Podmínky distanční výuky v MŠ

Novela školského zákona, zavádí pro děti povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky. Povinná výuka na dálku se má týkat krizového stavu podle krizového zákona nebo uzavření škol z nařízení ministerstva zdravotnictví či krajské hygienické stanice.

Mateřská škola bude povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem pouze dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Bude ho muset spustit tehdy, pokud do školky nebude moc přijít víc než polovina dětí, kterých se povinná předškolní výchova týká.

Omlouvání docházky dětí po dobu distanční výuky:

U dítěte s povinným předškolním vzděláváním má zákonný zástupce povinnost telefonicky, SMS nebo písemně nahlásit a omluvit tak jeho účast v distanční výuce bez zbytečného odkladu. Po návratu do mateřské školy omluví dítě do omluvného listu.

Forma distanční výuky

Formu výuky na dálku zákon nestanoví, škola ji přizpůsobuje podmínkám dítěte.
Pokud rodina dítěte nemá doma počítač, musí škola využít jiný způsob vzdělávání.
Třídní učitel zjistí možnosti rodiny dítěte pro distanční výuku a její formu přizpůsobí podmínkám dítěte (rodiny).

Možné formy distanční výuky v MŠ:

  •  Elektronicky – e-mail, WhatsApp, Messenger
  •  Osobně - zákonný zástupce dítěte si vyzvedne učivo a úkoly v MŠ.
  •  Stránky školy  

Třídní učitel komunikuje s rodinou dítěte vybranou formou distanční výuky – zasílá vzdělávací nabídku podle TVP – úvod, motivaci, pracovní listy, náměty na výtvarnou výchovu a pohybové aktivity, tipy a náměty na zábavné i výukové aktivity s dětmi v domácím prostředí.

Zpětná vazba – odevzdání zadaných úkolů v mateřské škole.

 

V Osvětimanech 1.září 2020.                                                         Kateřina Líčeníková

                                                                                                  vedoucí učitelka MŠ