Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace ke znovuotevření MŠ Osvětimany od 12. 4. 2021

 

Základní škola a mateřská škola Osvětimany, Osvětimany 282, 687 42

 

Informace ke znovuotevření MŠ Osvětimany od 12. 4. 2021.

 

Vážení rodiče, v současné době jsou všechny pracovnice i školka připraveny na její         znovuotevření. Vím, že je pro Vás i Vaše děti situace kolem všech nařízených opatření k návratu dětí do školky složitá. Věřte, že chápu Vaše obavy a slibuji Vám, že se budu snažit minimalizovat nepříjemnosti, které by se těchto opatření mohly týkat.

 

Zároveň Vás prosím o respektování požadavků Mateřské školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.

 

Věnujte prosím zvýšenou pozornost následujícím informacím:

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění, které umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 v mateřských školách dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí.

 

 Pro řešení péče o děti (mladší než jsou ,,předškoláci“) zaměstnanců vybraných profesí platí: V mateřských školách se umožňuje osobní přítomnost na vzdělání dětem, jejichž zákonní zástupci jsou:

 ▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní  škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,

▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,

▪ příslušníci ozbrojených sil,

▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

 ▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

 ▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

 ▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Pokud se týká některá uvedená profese rodičů dětí z MŠ Osvětimany a budete mít zájem, aby Vaše dítě nastoupilo od pondělí do školky, oznamte mi prosím tuto skutečnost co nejdříve, děkuji.

 

Předpoklady osobní přítomnosti dítěte na prezenčním vzdělávání:

▪ Dítě nemá příznaky onemocnění COVID -19.

▪ Dítě nemá žádné jiné příznaky jakéhokoliv onemocnění.

▪ Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.

 

V případě, že dítě evidentně vykazuje dané příznaky, nebude mu umožněna prezenční   výuka.

▪ zvýšená tělesná teplota

 ▪ suchý kašel

 ▪ dušnost

▪ zažívací potíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)

▪ ztráta chuti, čichu

 ▪ bolest v krku

 ▪ bolest svalů a kloubů

 ▪ rýma/ucpaný nos

 ▪ bolest hlavy

 

Testování: Ministerstvo zdravotnictví nařídilo 06. 04. 2021 mimořádné opatření, na základě, kterého bude od 12.4.2021 povinné testování ve školách a školských zařízeních.     

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k tomu testování a souvislých opatřeních

 vydalo metodiku, která je přístupná na stránkách https://testovani.edu.cz/.

Z těchto dokumentů je mimo jiné zřejmé, že:

▪ se zakazuje osobní přítomnost dítěte, při výchovně vzdělávací činnost  v Mateřské škole, pokud nepodstoupí neinvazivní antigenní testování v MŠ (samozřejmě jsou zde uvedené další výjimky jako je očkování, prodělané onemocnění testování apod.). Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také ty, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem.

Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

▪ tento test musí být poskytnut školou a není tak možné využívat jiných testů

▪ test musí být proveden v prostorách Mateřské školy a není tak možné provádět testování doma a následně jej prokazovat čestným prohlášením či jinak

▪ test se provádí tzv. samoodběrem a není nutná asistence jiné osoby, na kterou jsme zvyklí například u antigenního testování v nemocnicích a odběrových centrech. V případě testování předškolních dětí, které si nejsou schopné provést test samy, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou – zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít písemný souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit.

- Rodiče  nesou zodpovědnost za možné nebezpečí, včetně ohrožení zdraví, které by způsobili nejen svému, ale i dalším dětem tím, že odmítají respektovat daná hygienická opatření.

 

Průběh testování v mateřské škole:

▪ Testování dětí bude probíhat v prostorách MŠ, hl.vchod (předsíň), 2x týdně.

▪ V případě denní docházky budou děti testovány v pondělí a ve čtvrtek, případně ve dnech, kdy se dítě účastní provozu.

▪ U dveří testovací místnosti bude umístěný zvonek, prosím zvoňte.

▪ Do testovací místnosti budou vpouštěny děti a zákonní zástupci tak, aby byl zajištěn rozestup mezi jednotlivými osobami (1rodič + 1 dítě). Zákonní zástupci budou vstupovat s ochranou dýchacích cest respirátorem, děti s rouškou, kterou si sundají na testování, po něm opět nasadí.

▪ Před vstupem do testovací místnosti si rodiče i děti vydezinfikují ruce.

▪ Testování proběhne tak, že zákonný zástupce své dítě otestuje (neinvazivním antigenním testem, které škola obdrží pro všechny děti i zaměstnance), za přítomnosti pracovnice MŠ. Po otestování zákonný zástupce počká na výsledek testu (asi 10 minut).

▪ Počítejte s tím, že celý proces testování může trvat 15-20 minut.

 ▪ V případě negativního výsledku odvede zákonný zástupce své dítě do školky – zazvoní na příslušný zvonek, rozloučí se s dítětem a ve dveřích si jej přebere pracovnice školky.

▪ V případě pozitivního výsledku testu bude muset dítě absolvovat PCR test, jehož výsledek je rodič povinen sdělit při obnovení docházky.

▪ Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování.

 

 Další důležité informace:

▪ Provoz mateřské školy je od 12. dubna 2021 v běžném čase tj. 6,25 – 16,10 hodin.

▪ Vstup do budovy MŠ (kromě testovací místnosti) je povolen pouze dětem mateřské školy a zaměstnancům. Ráno budou děti předávány pracovnici ve vstupních dveřích MŠ, v poledne či odpoledne je zde pracovnice předá rodičům.

 ▪ Pokud budou děti v odpoledních hodinách na zahradě, zaklepete na branku před školní zahradou a zde vyčkáte na své dítě.

▪ Děti budou mít v MŠ dvě zdravotní roušky uložené v sáčku.

▪ Děti budou vybavené oblečením dle aktuálního počasí a s přihlédnutím k možným výkyvům počasí.

 

 

V případě dalších dotazů mě prosím kontaktujte.

 

 

V Osvětimanech 8. dubna 2021

Kateřina Líčeníková

vedoucí učitelka MŠ