Jdi na obsah Jdi na menu
 


Anglický jazyk

12. 3. 2020

Ahoj šesťáci, vše si prosím, přepište do sešitu a postupně vypracujte.

12. 3. - 20. 3.

LEKCE 7

 1. Učebnice str. 58 – vyber si ze slovní zásoby 5 slovíček a stvoř z nich věty. Např. TARTAN SKIRT -  I like a tartan skirt.
 2. Učebnice str. 52 – přečti celou stranu /3x/, dbej na výslovnost, články 1, 2, 3  ústně přelož.
 3. Učebnice str. 52, písemně do sešitu přelož článek 4…
 4. GRAMATIKA – ZÁJMENA

Přelož:

Tento pokoj

 

Tamta dívka

 

Tito kluci

 

Tamty kočky

 

Tato židle

 

Tamti kluci

 

Tyto děti

 

Tamten strom

 

Pracovní sešit – Lekci 7 máme na celý měsíc březen, doplňuj cvičení, která zvládneš postupně.

23. 3. - 27. 3.

Ahoj děti, vše si prosím, přepište do sešitu a postupně vypracujte.

1. Učebnice str. 53, přečíst a přeložit celou stránku, učebnice str. 54 část 8 písemně do sešitu. Zohledňovaní žáci pouze ústně.

2. Opakování gramatika: PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ

Použití: Pomocí času vyjadřujeme, že se něco děje opakovaně, něco se děje pravidelně, často, někdy…

Typická příslovce: always, often, sometimes, usually/ jsou před slovesem/  I often eat oranges.

Tvoření kladná věta:

I sleep.

We read.

Ale pozor! He works. Koncovka s vždy v 3.os. č.j.

Záporná věta:

I don´t read.

They don´t sleep.

Ale pozor! She doesn´t play. Doesn´t vždy u 3.os. č.j.

Tázací věta:

Do you drink ?

Do we write ?

Ale pozor! Does he/she/it watch TV? Does vždy u 3.os. č.j.

Připomínám, že tento čas je už opakování !!!!

https://www.youtube.com/watch?v=wBgUaF5GOmk

3. Zopakuj tázací zájmena

What - Co

When – Kdy

Where - Kde

Why – Proč

A použití ve větách  -  Tázací zájmeno stojí na začátku věty. Např. Do you buy at a supermarket ?  What do you buy at a supermarket ?  Přelož.

Kde bydlí ?

Sita hraje šachy.

Obvykle pracují.

Proč pracuješ ?

V sobotu nehraje fotbal.

Nevaříme oběd.

Dívají se často na TV ?

Mluví s ním někdy ?

4. Dokončuj PS L7.

30. 3. - 3. 4.

Ahoj děti, vše si prosím, přepište do sešitu a postupně vypracujte.

 1. Vytvořte projekt na téma MY WEEK, použijte přítomný čas prostý a napište, co každý den děláte. Naučte se vyprávět, co celý týden děláte.

Např. I play computer games on Monday but I don´t play basketbal.

I visit my grandma on Tuesday because she is ill. I help my mum with cooking.

Zohledňovaní žáci napíší jednoduché věty ke každému dni.

Např. Monday – I swim with my dad on Monday.

Tuesday – I learn English on Tuesday.

 1. Svůj projekt pošlete na Pavel.brzica@seznam.cz do 3. 4. 2020. Děkuji.
 2. L8 vypište slovíčka a naučte se je.

6. 4. - 10. 4.

Ahoj děti, vše si prosím, přepište do sešitu a postupně vypracujte. Happy Easter!

Někteří z vás mi neodevzdali DÚ. Prosím, pošlete na e-mail. Děkuji.

 1. Zopakuj tvoření přítomných časů. /uč. Str.42 a 50/
 2. Přítomný čas prostý – čas se používá, pokud se něco děje pravidelně, každý den, občas, čas. Typické časové údaje jsou:

Often, sometimes, usually, never, every day, always – přelož do sešitu

 1. Přítomný čas průběhový – čas, který probíhá právě teď. Typické časové údaje jsou :

Now, today, at the moment – přelož do sešitu

 1. Přeložte věty a pošlete na Pavel.Brzica@seznam.cz

Jejich setra zrovna nespí.

Jí Tom teď?

Vaří tvoje sestra každý den?

Ona obvykle nelyžuje.

Momentálně píšeme.

Můj bratr se zrovna nedívá na TV.

Ve středu nehraje tenis.

Karin někdy pomáhá mamince.

Právě sedíme.

Nemluvím často.