Jdi na obsah Jdi na menu
 


Anglický jazyk

12. 3. 2020

Ahoj šesťáci, vše si prosím, přepište do sešitu a postupně vypracujte.

12. 3. - 20. 3.

LEKCE 7

 1. Učebnice str. 58 – vyber si ze slovní zásoby 5 slovíček a stvoř z nich věty. Např. TARTAN SKIRT -  I like a tartan skirt.
 2. Učebnice str. 52 – přečti celou stranu /3x/, dbej na výslovnost, články 1, 2, 3  ústně přelož.
 3. Učebnice str. 52, písemně do sešitu přelož článek 4…
 4. GRAMATIKA – ZÁJMENA

Přelož:

Tento pokoj

 

Tamta dívka

 

Tito kluci

 

Tamty kočky

 

Tato židle

 

Tamti kluci

 

Tyto děti

 

Tamten strom

 

Pracovní sešit – Lekci 7 máme na celý měsíc březen, doplňuj cvičení, která zvládneš postupně.

23. 3. - 27. 3.

Ahoj děti, vše si prosím, přepište do sešitu a postupně vypracujte.

1. Učebnice str. 53, přečíst a přeložit celou stránku, učebnice str. 54 část 8 písemně do sešitu. Zohledňovaní žáci pouze ústně.

2. Opakování gramatika: PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ

Použití: Pomocí času vyjadřujeme, že se něco děje opakovaně, něco se děje pravidelně, často, někdy…

Typická příslovce: always, often, sometimes, usually/ jsou před slovesem/  I often eat oranges.

Tvoření kladná věta:

I sleep.

We read.

Ale pozor! He works. Koncovka s vždy v 3.os. č.j.

Záporná věta:

I don´t read.

They don´t sleep.

Ale pozor! She doesn´t play. Doesn´t vždy u 3.os. č.j.

Tázací věta:

Do you drink ?

Do we write ?

Ale pozor! Does he/she/it watch TV? Does vždy u 3.os. č.j.

Připomínám, že tento čas je už opakování !!!!

https://www.youtube.com/watch?v=wBgUaF5GOmk

3. Zopakuj tázací zájmena

What - Co

When – Kdy

Where - Kde

Why – Proč

A použití ve větách  -  Tázací zájmeno stojí na začátku věty. Např. Do you buy at a supermarket ?  What do you buy at a supermarket ?  Přelož.

Kde bydlí ?

Sita hraje šachy.

Obvykle pracují.

Proč pracuješ ?

V sobotu nehraje fotbal.

Nevaříme oběd.

Dívají se často na TV ?

Mluví s ním někdy ?

4. Dokončuj PS L7.

30. 3. - 3. 4.

Ahoj děti, vše si prosím, přepište do sešitu a postupně vypracujte.

 1. Vytvořte projekt na téma MY WEEK, použijte přítomný čas prostý a napište, co každý den děláte. Naučte se vyprávět, co celý týden děláte.

Např. I play computer games on Monday but I don´t play basketbal.

I visit my grandma on Tuesday because she is ill. I help my mum with cooking.

Zohledňovaní žáci napíší jednoduché věty ke každému dni.

Např. Monday – I swim with my dad on Monday.

Tuesday – I learn English on Tuesday.

 1. Svůj projekt pošlete na Pavel.brzica@seznam.cz do 3. 4. 2020. Děkuji.
 2. L8 vypište slovíčka a naučte se je.

6. 4. - 10. 4.

Ahoj děti, vše si prosím, přepište do sešitu a postupně vypracujte. Happy Easter!

Někteří z vás mi neodevzdali DÚ. Prosím, pošlete na e-mail. Děkuji.

 1. Zopakuj tvoření přítomných časů. /uč. Str.42 a 50/
 2. Přítomný čas prostý – čas se používá, pokud se něco děje pravidelně, každý den, občas, čas. Typické časové údaje jsou:

Often, sometimes, usually, never, every day, always – přelož do sešitu

 1. Přítomný čas průběhový – čas, který probíhá právě teď. Typické časové údaje jsou :

Now, today, at the moment – přelož do sešitu

 1. Přeložte věty a pošlete na Pavel.Brzica@seznam.cz

Jejich setra zrovna nespí.

Jí Tom teď?

Vaří tvoje sestra každý den?

Ona obvykle nelyžuje.

Momentálně píšeme.

Můj bratr se zrovna nedívá na TV.

Ve středu nehraje tenis.

Karin někdy pomáhá mamince.

Právě sedíme.

Nemluvím často.

14. 4. – 17. 4.

Ahoj šesťáci, tento týden bych ráda procvičovala a opakovala jen přítomné časy. Někteří mi neodevzdali DÚ, prosím, dejte to do pořádku. Děkuji.

 1. Zopakuj tvoření přítomných časů. /uč. Str.42 a 50/
 2. Přítomný čas prostý – každý den, v sobotu, občas, obvykle, často

Kladná věta: osoba, sloveso, u 3.os.č.j. koncovka s

I work. He works.

Záporný věta: osoba, don´t nebo doesn´t /3.os.č.j./, sloveso

I don´t work.He doesn´t eat.

Tázací věta: Do nebo does, osoba, sloveso

Do they speak? Does he drink?

 1. Přítomný čas průběhový – pávě, teď, zrovna

Kladná věta: osoba, am/are/is , sloveso s ing

I am working. He is working.

Záporný věta: osoba, am/are/is +not, sloveso s ing

I am not working.He is not eating.

Tázací věta:, am/are/is, osoba, sloveso s ing

Are they speaking? Is he drinking?

Pořádně zopakujte a opět přeložte:

Právě spí.

Každý den nezpíváme.

Vaří Jenny zrovna?

V sobotu nehrají tenis.

Jeho sestra obvykle pije mléko.

Momentálně se neučíme.

Pomáháš často?

20. 4. – 24. 4.

Ahoj šesťáci, tento týden bych ráda procvičovala a opakovala přítomné časy. Děkuji za úkoly, snažíte se posílat do termínu. Jste šikovní, že jste se přihlásili na Wocabee, kde můžeme procvičovat. Hesla jsem rozeslala na messenger.

 1. Zopakuj tvoření přítomných časů. /uč. Str.42 a 50/

 2. Na Wocabee máme dvě sekce na procvičování časů, mrkněte na to.

 3. L8 – str. 61 – uprostřed questionnare – žlutý rámeček.

  Vyberte si zvíře a zodpovězte na 5 otázek do sešitu. Můžete napsat o zvířeti i více informací. Good luck ! :)

27. 4. – 30. 4.

Ahoj šesťáci, všechny vás chválím, protože jste se připojili na Wocabee a mohli jsme všichni procvičovat a spolu komunikovat. Super! Děkuji za úkoly, snažíte se posílat do termínu.

 1. Stále opakujte tvoření přítomných časů. /uč. Str.42 a 50/, můžete navštívit i kaminet.cz, to znáte ze školy, i tam je spousta cvičení.
 2. Na Wocabee máme dvě sekce na procvičování časů
 3. Připravte se na konverzaci – téma School – subject, my favourite subject, my schoolmates, rooms at school, people at school...

4. 5. – 7. 5.

Ahoj šesťáci, všechny vás zdravím. Konverzace proběhla dobře, děkuji za spolupráci.

 1. Na Wocabee máme dvě sekce na procvičování časů a přidala jsem sloveso to be a to have.
 2. L 9 – str. 73 slovní zásoba zapsat a naučit.
 3. Vyber 7 slovíček, stvoř věty a přepošli na Pavel.brzica@seznam.cz do 7. května.

11. 5. – 15. 5.

Ahoj šesťáci, všechny vás zdravím. Zapište si do sešitu.

Gramatika: Minulý čas

 1. Vyjadřujeme, když někdo něco udělal nebo když se něco stalo.
 2. Typická příslovce času jsou: yesterday, last week, a month ago, in 2004.
 3. U pravidelných sloves je koncovka -ed, nepravidelná slovesa si musíme pamatovat. (Jsou vzadu v pracovním sešitě.)
 4. Sloveso to be v minulém čase.   

1. Já jsem byl – I was

1. My jsme byli – We were

2. Ty jsi byl - You were

2. Vy jste byli – You were

3. On byl – He was

    Ona byla – She was

    Ono bylo – It was

3. Oni byli – They were

5. Přelož

Byl na zahradě.

 

Nebyli doma.

 

Byli v Praze ?

 

Byla s jeho bratrem v kině.

 

Nebyl ve škole.

 

18. 5. – 22. 5.

Ahoj šesťáci, všechny vás zdravím. Zapište do sešitu!

 1. Gramatika: Minulý čas pravidelných sloves​

Kladná věta: osoba, sloveso s koncovkou -ed

He played. They worked.

Záporná věta: osoba, didn´t , sloveso

I didn´t play. We didn´t open.

Tázací věta: Did, osoba, sloveso

Did he start? Did you cook?

 1. Opište si tato pravidelná slovesa a přeložte do sešitu

open

finish

close

look

work

play

jump

ski

clean

climb

help

wait

cook

count

watch

show

wash

listen

start

talk

 1. Tvořte věty. Např. I cooked. I didn´t cook. Did I cook ?​

He talked. He didn´t talk. Did he talk ?

25. 5. – 29. 5.

Ahoj šesťáci, všechny vás zdravím. Chválím ty, co napsali testík na wocabee.

Zapište do sešitu!

 1. Stále opakujte Minulý čas pravidelných sloves, a zkuste napsat 10 vět, co jste dělali minulý týden...

např. I watched TV, I cooked lunch, I helped my mum with cooking....

 1. V pracovním sešitě vzadu jsou nepravidelná slovesa, naučte se prvních deset.
 2. Učebnice str. 70/ cv. 1, 2, 3, 4 stačí ústně

1. 6. – 5. 6.

Ahoj šesťáci, všechny vás zdravím. Chválím ty, co konverzovali.

Tento týden testík na nepravidelná slovesa – prvních 10.

A všechno nej ke Dni dětí !!!

 1. Učebnice str. 71/ 5, 6 ústně
 2. V pracovním sešitě vzadu jsou nepravidelná slovesa, naučte se prvních dvacet.
 3. PS L9

8. 6. – 12. 6.

Ahoj šesťáci, všechny vás zdravím. Chválím ty, co zvládli test na nepravidelná slovesa. Jste šikovní !

 1. L10 – nová slovní zásoba str. 82, zapiš, nauč se, vyber 10 slovíček a opět stvoř věty.
 2. V pracovním sešitě vzadu jsou nepravidelná slovesa, přidejte dalších 10 a naučte se prvních třicet.
 3. Doplň minulé tvary a pošli na Pavel.brzica@seznam.cz.

Nezapomeň, že máme pravidelná a nepravidelná slovesa !

jíst

 

dělat

 

hrát

 

najít

 

pít

 

dostat

 

koupit

 

otevřít

 

přinést

 

skončit

 

15. 6. – 19. 6.

Ahoj šesťáci, všechny vás zdravím.

 1. L10 – str.82/ 2 a fun day – přečtěte, přeložte do sešitu, vypište slovesa v minulém čase. Napište k nim sloveso v infinitivu a český překlad.

Např. Came – come – příjít

 1. L10 pracovní sešit

22. 6. – 26. 6.

Ahoj šesťáci, všechny vás zdravím. Prázdniny jsou skoro tady! Na Wocabee máte ještě na procvičování nepravidelná slovesa. Slovesa si stále opakujte, protože s nimi budeme pracovat i příští školní rok. Měli byste jich umět už 29, celou stránku vzadu v PS. Děkuji všem, kdo mi pravidelně posílali úkoly a všem krásné prázdniny!