Jdi na obsah Jdi na menu
 


Český jazyk

12. 3. 2020

12. 3. - 20. 3.

Pracujte průběžně, vše si rozvrhněte. Zadání úkolů je z učebnice a pracovního sešitu. Kontrola proběhne po návratu do školy.

ČJ 6 12-20

23. 3. - 27. 3.

Moji milí,

pokusíme se naučit se něco nového. V předešlých úkolech jste, doufám úspěšně, opakovali přídavná jména. Nyní se společně pustíme do zájmen. Nejprve si do sešitu přepište teorii, žáci s IVP mohou mít okopírováno, a až poté začneme s jednotlivými cvičeními, která mi budete vypracovaná oskenovaná či vyfocená zasílat na email gabrielova.zaneta@seznam.cz

CJ_6_zajmena_1

30. 3. - 3. 4.

Vypracovaná oskenovaná či vyfocená cvičení zašlete na email gabrielova.zaneta@seznam.cz

CJ_6_zajmena_2

Doplnění ke vztažným zájmenům. Tabulku se skloňováním zájmena JENŽ si, prosím, vlepte do sešitu a seznamte se s těmito tvary.

zajmeno_jenz_skolonovani

6. 4. - 10. 4.

Na email mi, prosím, opět zašlete pro zpětnou vazbu vyfotografované úkoly.

 1. Učebnice str. 89/ cv. 9 – vypište pouze zájmena a určete jejich druh (neopisujte text).

Odešlete do úterý 7. 4. do 16 hodin.

 1. Učebnice str. 90/ cv. 10 a) – vypracujte stejně jako předešlý úkol = neopisujte text, jen zájmena a jejich druhy

Odešlete do středy 8. 4. do 16 hodin

 1. Učebnice str. 90/ cv. 11 b) – vypište z textu zájmena a určete jaký význam mají (přímo ukazují na osoby, zvířata a věci; př. Prachovských skal = těchto skal)

Odešlete do čtvrtku 9. 4. do 16 hodin

 1. Učebnice str. 90/ cv. 12 – celé písemně a 13 - zde napište pouze osobní zájmena a jejich tvary v 1. pádě

Odešlete do pátku 10. 4. do 16 hodin

14. 4. - 17. 4.

Milí šesťáci,

další úkoly mi opět, prosím, zašlete na e- mail gabrielova.zaneta@seznam.cz

 1. Pracovní sešit: str. 30/cv. 1, 2 – zašlete do středy 15.4. do 16 hodin
 2. Přepište si do sešitu žlutou tabulku z učebnice na straně 91, pokuste se naučit poučky, kdy píšeme mě/mne a mi/mně. Na základě toho opište a doplňte do školního sešitu cvičení 2. na straně 92. Integrovaní žáci jen půlku. – zašlete do čtvrtku 16.4. do 16 hodin
 3. Obdobně skloňujeme všechna další zájmena. Napište tedy do sešitu doplněné cvičení 4 na straně 93, které se týká zájmena TY. Pod toto cvičení mi zkuste napsat jednotlivé tvary ve všech 7 pádech (93/4b) – zašlete do pátku 17. 4. do 16 hodin

20. 4. - 24. 4.

Moje milé děti, pokračujeme dalšími úkoly, které mi zasílejte na e-mail gabrielova.zaneta@seznam.cz.

Žáci s IVP stále píší vždy polovinu cvičení. Pokud si však chtějí více procvičovat, mohou psát cvičení celá.

1) V pracovním sešitě doplňte str. 31/cv. 3 - pošlete v pondělí 20. 4. do 16h

2) Z učebnice si do sešitu buď překreslete nebo překopírujte žlutou tabulku ze str. 93 (pokračuje i na straně 94), naučte se ji (projděte) a dále na jejím základě písemně do školního sešitu přepište a doplňte cvičení 1. ze strany 94; dále v PS doplňte str. 31/ cv. 4 - pošlete do úterý 21. 4. do 16h

3) V učebnici na str. 94/ cv. 2a - stačí mi ČITELNĚ za sebe napsat pouze i/í u jednotlivých slov, kde chybí, tzn. nemusíte opisovat celý text - pošlete do středy 22. 4. do 16h

4) Z učebnice napište do školního sešitu dle zadání cv. 3./str. 95 (po větu Těm tvým báchorkám nikdo neuvěří.) - pošlete do čtvrtku 23. 4. do 16h

5) Z učebnice opište nebo okopírujte a vlepte do sešitu žlutou tabulku ze strany 95, ústně si proveďte cvičení 1. na str. 96; dále doplňte PS: 31/5 a 32/6 - pošlete do pátku 24. 4. do 16h

27. 4. - 30. 4.

Děti,

se zájmeny se blížíme téměř do finiše. Posílám poslední úkoly, které stále očekávám na svém e- mailu. Zkuste, prosím, dodržovat termíny alespoň, co se dnů týče. V následujícím týdnu se pustíme do číslovek.

Děkuji,

moc vás zdravím a těším se na vás.

Vaše třídní učitelka,

Žaneta Gabrielová

 

 1. Do školního sešitu vypracujte z učebnice str. 96/cv. 3 – pošlete do pondělí 27. 4. do 16h
 2. Do školního sešitu vypracujte z učebnice str. 96/cv. 6 – po větu Musím si pro mobilní telefon…. - pošlete do úterý 28. 4. do 16h
 3. Do školního sešitu vypracujte z učebnice str. 97/cv. 7 a) – stačí na řádek napsat pouze tvary zájmen ona, tzn. neopisujte celý text a stačí po větu …..přijala své umělecké jméno.

Dále 97/7 b) a c) - pošlete do středy 29. 4. do 16h

 1. Z učebnice si do sešitu buď překreslete nebo překopírujte žlutou tabulku ze str. 98 (pokračuje i na straně 99, naučte se ji (projděte).

Dále se zkuste zamyslet a vypracujte cvičení 2. na straně 99. Podtrhněte tužkou v učebnici nevhodně užité tvary přivlastňovacích zájmen a do sešitu na řádek vedle sebe napište jen správný nebo vhodnější tvar. - pošlete do čtvrtku 30. 4. do 16h

 1. PS: str. 32/cv. 7, 8
 2. DOBROVOLNÉ: uč. str. 100/cv. 3 - libovolnou část textu si nechejte nadiktovat a pište jako cvičný diktát, který mi zašlete.

4. 5. - 7. 5.

Děti,

se zájmeny jsme prozatím skončili a čeká nás další slovní druh, a to jsou číslovky. Všichni je dobře známe a k našemu potěšení to bude velmi jednoduché. Opět pro vás budu mít několik úkolů, ale začneme zvolna. Ničeho se nebojte. J

 

 1. Nejdříve si buď opište nebo okopírujte (všichni můžete) všechny žluté tabulky z učebnice. Začněte na straně 101 nejprve tou, která popisuje, co číslovky vlastně představují, pod ni další, která říká, jak číslovky dělíme a následně popisuje základní druh. Potom si opište nebo vlepte vytištěnou tabulku s číslovkami DVA/OBA, DVĚ/OBĚ, kterou přikládám.

Sklonovani_dva_oba

Poté pokračujte tabulkou ze strany 102 (pamatujte!), potom ze strany 103 (číslovky řadové a pamatujte!), následně ze strany 104, potom ze strany 106 (číslovky druhové) a nakonec za strany 107 (číslovky násobné). Tabulky vlepené nebo vepsané do sešitu mi NEMUSÍTE fotit a posílat.

 1. Začátek týdne vám dám na to, abyste si číslovky napsali do sešitů, ale také se je naučili poznat. Začněte tím, že si uvědomíte rozdíl mezi určitými a neurčitými číslovkami. Poté přejděte k jednotlivým druhům, které naučte zpaměti vyjmenovat. Dále se zkuste naučit, jakou otázkou se na jednotlivé druhy ptáme a vždy si vyjmenujte několik možností daného druhu. Pracujte klidně nejdříve s tabulkami, poté vše zkoušejte zpaměti.
 2. Úkoly:
 1. V učebnici na straně 101/cv. 1 – pozorně si přečtěte zadání a napište do školního sešitu číslovky, které vyjadřují neurčitost – pošlete do čtvrtku 7. 5. do 16 h.
 2. V učebnici str. 102/cv. 4 – přečtěte si zadání a poté napište číslovky tři a čtyři a zároveň vzor kost v množném čísle ve všech 7. pádech do třech sloupečků vedle sebe. Podtrhněte čarou, ve kterých pádech se číslovky od vzoru kost liší a podtrhněte vlnovkou, ve kterém pádě mohou mít spisovně dva tvary – pošlete do čtvrtku 7. 5. do 16 h.
 3. Uč. str. 102/cv. 5 – napište pod sebe pouze správné tvary slov spojené s číslovkami (např. s těmi oběma děvčaty) - pošlete do pátku 7. 5. do 16 h
 4. uč. str. 103/cv. 7a) tužkou VIDITELNĚ do učebnice - pošlete do pátku 7. 5. do 16 h
 5. Pouze ústně pro sebe či rodiče přečtěte str. 104/cv. 8 a)

11. 5. - 15. 5.

Děti,

pokračujeme číslovkami. Následující úkoly opět zašlete na můj e-mail.

 1. Učebnice 105/9 a) – vysvětlete písemně do školního sešitu rozdíly – pošlete do úterý 13. 5. do 16 h
 2. Učebnice 105/9 c) ústně si zkuste říci napsané slovní spojení a zamyslete se, co označují.
 3. Učebnice 105/9 d) – ústně
 4. Učebnice 106/10 a) – tužkou v učebnici podtrhněte všechny číslovky a pouze určete jejich druh tak, že nad ni nadepíšete počáteční písmena (Z= základní, Ř= řadové, D= druhové a N= násobné) - pošlete do úterý 13. 5. do 16 h
 5. Učebnice 106/11 – vypište z textu všechny číslovky do sloupce pod sebe a určete jejich druh – pošlete do středy 14. 5. do 16 h
 6. PS: 33/1, 2 - pošlete do čtvrtku 14. 5. do 16 h
 7. PS: 33/3 - pošlete do pátku 14. 5. do 16 h

18. 5. - 22. 5.

Milí šesťáci,

máme před sebou nový slovní druh – slovesa. Nejprve se seznámíme se základními pojmy a mluvnickými významy.

Stejně jako u číslovek si nejdříve opište/překopírujte žluté tabulky. Začněte všemi třemi ze strany 107, poté ze strany 108 a poslední ze strany 110. Tabulky si pročtěte, naučte se je a zkuste pochopit nové informace na základě příkladů. Při jakýchkoliv nejasnostech mě neváhejte kontaktovat a domluvíme se na způsobu vysvětlení.

Úkoly mi od středy můžete zasílat na můj e – mail.

 1. Učebnice str. 107/cv. 1 – vypište z textu do školního sešitu všechna slovesa a určete, který způsob vyjadřují (po větu Athéna povstala a řekla.) – pošlete do středy 20. 5.
 2. Učebnice str. 108/cv. 2 – do školního sešitu podle zadání vytvořte tři věty u sloves opravit, napsat, sníst – pošlete do středy 20. 5.
 3. Učebnice str. 109/cv. 1 – ústně si pouze pro sebe zkuste říct jednotlivá slovesa ve všech třech jednotlivých časech
 4. Učebnice str. 109/cv. 2 – opište text (po větu Zahrajeme si nějakou hru?) a nad sloveso vždy napište podle zadání, ve které větě vyjadřuje přítomný tvar sloves přítomnost (P) a budoucnost (B) – pošlete do čtvrtku 21. 5.
 5. Učebnice str. 109/cv. 4 – pošlete do pátku 22. 5.

25. 5. - 29. 5.

Milí šesťáci,

další úkoly se slovesy mi opět zasílejte na můj e – mail. Tentokrát průběžně, do pátku 29. 5.

Při jakýchkoliv nejasnostech mě neváhejte kontaktovat a domluvíme se na způsobu vysvětlení.

 1. Učebnice str. 109/5 a) – písemně do školního sešitu napište věty ve všech osobách jednotného i množného čísla. Pozorně si přečtěte vzor.
 2. Učebnice str. 110/5 b) – řekněte jednotlivé věty sobě nebo rodičům ústně ve všech osobách jednotného i množného čísla.
 3. Učebnice str. 110/6 – první tři věty přepište do školního sešitu podle zadání.
 4. Učebnice str. 110/7 a) – ústně pro sebe nebo pro rodiče podle zadání.
 5. Učebnice 110/7 b) – písemně do školního sešitu podle zadání (= vozit se v 1. os. j. č. podmiň. způsobu přítomného, podrobit se v 2. os. j. č. podmiň. způsobu přítomného, přihlásit se ve 3. os. j. č. podmiň. způsobu přítomného, uvědomit si v 1. os. mn. č. podmiň. způsobu přítomného, zmýlit se ve 2. os. mn. č. podmiň. způsobu přítomného, uzdravit se ve 3. os. mn. č. podmiň. způsobu přítomného)

8. 6. - 12. 6.

Milá třído,

od tohoto týdne bude vypadat distanční výuka v podstatě obdobně jako doposud, jen už se s některými potkám ve třídě.

Vždy zadám práci v učebnici, případně pracovním sešitě a s žáky, kteří nastoupili, budeme tutéž látku probírat ve škole.

Opět mi posílejte vypracované úkoly na můj email.

Tímto způsobem bude probíhat také matematika a angličtina. Co se týče zbývajících předmětů, stále pracujte dle pokynů na webu školy!!!

V pondělí se budeme věnovat opakování, takže si písemně vypracujte stranu 111 v učebnici písemně do školního sešitu. Toto opakování mi pošlete v úterý 9. 6.

Do konce týdne vypracujte a na e-mail pošlete cvičení z pracovního sešitu 34/1, 2, 3

 

S pozdravem,

 

Mgr. Žaneta Gabrielová

15. 6. - 19. 6.

Šesťáci,

pokračujeme dál dokud to půjde a v září se dostaneme k opakování všeho, co pro vás bylo nové. Máme před sebou kapitolu ze SKLADBY – větnou stavbu.

V učebnici na str. 112 si přečtěte žluté tabulky a pokuste si připomenout, co už víte o přísudku.

Tužkou do učebnice podtrhněte přísudky ve cv. 1/str. 112, dále písemně do školního sešitu vypracujte str. 113/cv. 2, 3. Pošlete na e – mail do konce týdne.