Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dějepis

12. 3. 2020

12. - 20. 3. 

Pokračujeme v zápisu. V učebnici si přečtěte str. 75 – 77. Zápis si přepište do sešitu.

Řecko pod nadvládou Makedonie
    • Makedonie, ležící severně od Řecka, využila jeho oslabení a v čele s králem Filipem II. si podmanila jeho území
    • plánem krále bylo zaútočit na Persii, než se tak stalo, Filip II. byl zavražděn
    • nástupcem se stává jeho syn Alexandr Veliký (dříve Makedonský), který pokračoval v plánech otce a dobyl Persii
    • osvobodil také Egypt a vydal se do Indie, odkud se vrací kvůli vyčerpání vojska
    • dobytá území, kde Alexandr založil nová města pojmenoval po sobě – Alexandrie
    • po jeho smrti se říše rozděluje na 3 samostatné státy, do kterých se šířila řecká kultura a Řekové naopak poznávali Orient
    • řecké a orientální promísení kultur se označuje jako helénistická kultura
    • období řeckých a římských dějin označujeme jako ANTIKU (z latiny Antiquus = starobylý)

16. – 27. 3.

  • předešlý zápis a čtení z učebnice bylo na 1 – 2 vyučovací hodiny (tzn. týden 9. - 13. 3.), nyní pokračujeme v zápisu, přepisuj si jej postupně do sešitu

D6 Každodenní život Řeků

  • v učebnici si přečti str. 78 – 85, projdi obrázky a zajímavosti

​6. 4. - 10. 4.

Moji milí šesťáci,

zápis do dějepisu si opět pomalu přepisujte do sešitu, žáci s IVP mohou mít kopii. Začínáme novou kapitolu – Starověký Řím.

V učebnici si pročítejte str. 92 – 95, procházejte obrázky, průřezová témata, zajímavosti a doplňující otázky.

D6 Starověký Řím

27. 4. – 1. 5.

Šesťáci,

zápis do dějepisu si opět pomalu přepisujte do sešitu, žáci s IVP mohou mít kopii. Pokračujeme Římem, konkrétně punskými válkami a zánikem republiky

V učebnici si pročítejte str. 96–103, procházejte obrázky, průřezová témata, zajímavosti a doplňující otázky.

Toto učivo je naplánováno na polovinu května, takže další zápis vám zašlu zase přibližně za 14 dní.

D6 Punské války a Zánik republiky

11. 4. – 15. 5.

Moji milí šesťáci,

zápis do dějepisu si opět pomalu přepisujte do sešitu, žáci s IVP mohou mít kopii. Pokračujeme římským císařstvím.

V učebnici si pročítejte str. 105–109, procházejte obrázky, průřezová témata, zajímavosti a doplňující otázky.

Další zápis vám zašlu zase přibližně za 14 dní.

D6 Římské císařství

8. 6. – 12. 6.

Moji milí šesťáci,

zápis do dějepisu si opět pomalu přepisujte do sešitu, žáci s IVP mohou mít kopii. Pokračujeme rozdělením a zánikem římské říše.

V učebnici si pročítejte str. 110–112, projděte obrázky, průřezová témata, zajímavosti a doplňující otázky.

D6 Rozdělení a zánik římské říše

15. 6. – 19. 6.

Moji šesťáci,

posílám předposlední zápis do dějepisu, který si opět přepište do sešitu, žáci s IVP mohou mít kopii. Pokračujeme každodenním životem Římanů.

V učebnici si pročtěte str. 114–122, projděte si obrázky, průřezová témata, zajímavosti a doplňující otázky. Tato kapitola je obsáhlejší, takže si na čtení udělejte více času.

D6 Každodenní život Římanů