Jdi na obsah Jdi na menu
 


Matematika

13. 3. 2020

12. 3. - 20. 3.

V prvním týdnu procvičujte starší učivo:

M6-12-20

23. 3. - 27. 3.

M6-23-27

30. 3. - 3. 4.

Opakování: Vypočítej příklad, který je určen pro tebe. Řešení naskenuj nebo vyfoť a pošli do pátku 3. 4. na email CERNA.SAMOSTUDIUM@CENTRUM.CZ

M6-30-3

6. 4. - 8. 4.

Šesťáci, doufám, že se máte dobře a jste všichni zdraví. Učte se doma bez stresu a podle vašich schopností. Pokud si nevíte s něčím rady, kontaktujte mě na email. Chci po Vás poslat vždy jen některá vypracovaná cvičení, ale samozřejmě pokud chcete zkontrolovat i jiná, pošlete mi je také. Téměř ke všem příkladům máte vzadu v učebnici i výsledky. Doporučuji, abyste si kontrolovali příklady s výsledky, vždy až po vyřešení příkladu. Tím, že výsledek opíšete, si nic neprocvičíte ani nenaučíte. Ať se Vám všem daří a snad se brzy dočkáme učení ve třídě.

Učivo: Těžnice a těžiště trojúhelníku

Vzpomeňte si z fyziky, co je to těžiště a jak se hledá.

Postup při konstrukci těžnic:

  • najdeme středy jednotlivých stran, které označíme Sa (střed strany a, tedy úsečky BC), Sb, Sc
  • narýsujeme úsečku ASa, BSb, CSc

Podívejte se na video v čase 0:00 – 6:11, jak se rýsují těžnice v trojúhelníku

https://www.youtube.com/watch?v=w5YCrPUqVyU

Narýsuj libovolný ostroúhlý trojúhelník a libovolný tupoúhlý trojúhelník. V obou trojúhelnících narýsuj těžnice a opiš si popisky z rámečku na str. 54.

str. 54/1A, 2

55/4 – nejdříve si nějaký rovnoramenný trojúhelník narýsuj, sestroj všechny jeho těžnice a pak rozhodni, zda tvrzení platí

Žáci s IVP u cv. 2 a 4 narýsují pouze těžnice, nemusí rozhodovat, zda tvrzení platí

Úkol (odešlete na můj email):

1. Narýsuj si 2 libovolný ostroúhlé trojúhelníky. V prvním trojúhelníku narýsuj a popiš všechny výšky, v druhém trojúhelníku všechny těžnice.

2. Narýsuj si 2 libovolný tupoúhlé trojúhelníky. V prvním trojúhelníku narýsuj a popiš všechny výšky, v druhém trojúhelníku všechny těžnice.

14. 4. - 17. 4.

Komu rýsování výšek dělá ještě problémy, podívejte se na následující tři videa:

https://www.youtube.com/watch?v=ReBH5B98w-A

https://www.youtube.com/watch?v=S8h7TX8Bwqw

https://www.youtube.com/watch?v=I7zKd0XHF8g

Vzpomeň si, jak jsme spolu rýsovali osu úsečky a osu úhlu. Budeš to potřebovat pro konstrukci následujících kružnic v tomto týdnu. Vzpomínáš?  Pokud ne, ve videu dole si to připomeneš. 

 

Učivo: Kružnice opsaná trojúhelníku

Na této kružnici leží všechny vrcholy trojúhelníku.

V učebnici na str. 57/B je návod, jak se kružnice opsaná rýsuje. Zkus podle tohoto návodu kružnici narýsovat. Pokud ti to podle popisu nepůjde, podívej na se video:  

https://www.youtube.com/watch?v=GuH7ITzhnTk

K narýsovanému trojúhelníku si doplň popisek podle učebnice na str. 57 (rámeček).

Příklad: Narýsuj si libovolný tupoúhlý trojúhelník a pravoúhlý trojúhelník a sestroj těmto trojúhelníkům kružnici opsanou.

 

Učivo: Kružnice vepsaná trojúhelníku

V učebnici na str. 59/D je návod, jak se kružnice vepsaná rýsuje. Zkus podle tohoto návodu kružnici narýsovat. Nerýsuj ovšem libovolný tupoúhlý trojúhelník, ale trojúhelník ABC s délkami stran: a = 75 mm, b = 65 mm, c = 80 mm. Pokud ti to podle popisu nepůjde, podívej na se video:  https://www.youtube.com/watch?v=bi0L1brZtM4

K narýsovanému trojúhelníku si doplň popisek podle učebnice na str. 59 (rámeček).

str.59/5b, str. 60/7, 8

Cvičení 8. mi odešli na email.

20. 4. - 24. 4.

V tomto týdnu si zopakujeme povrch krychle a kvádru

Učivo: Opakování povrchu krychle a kvádru

Připomeň si vzorce pro povrch:

krychle: S = 6 . a . a

kvádr: S = 2 . a . b + 2 . b . c + 2 . c . a  nebo také zapsáno S = 2 . (a . b + b . c + c . a)

 

str. 73/5, 6

73/7A – toto cvičení poslat na email do 24.4.

Nestačí jen výsledek, bude i náčrtek, výpočty a kalkulačku můžeš použít pouze pro kontrolu

 

str. 74/8 – POZOR! Nejdříve všechny rozměry vyjádři ve stejných jednotkách

str. 75/11, 12, 13 – tyto 3 slovní úlohy také odeslat na email do 24.4.

27. 4. - 30. 4.

Ahojte šesťáci, tento týden začneme nové učivo, ale musím Vás potěšit, protože je lehčí než povrch :-) Jsem ráda za úkoly, které mně posíláte ke kontrole. Toto je pro mě i pro Vás zpětná vazba, jak Vám učivo jde. Bohužel těm co mi úkoly neposílají, tak nemůžu nijak pomoci, neboť nevím, zda učivu rozumí či nerozumí, s čím bych jim mohla pomoci, jakou pomoc by potřebovali, nebo jen se jim úkoly dělat nechtějí. Tato situace, která nastala, Vám ukáže jak dokážete být samostatní, zodpovědní a schopni si učivo rozplánovat na celý týden. Není vhodné se vždy jeden den věnovat jednomu předmětu, ale předmětům, jako byste se učili podle rozvrhu.

Učivo: Objem krychle a kvádru

Objem značíme písmenem V. Jednotkami objemu jsou jsou např. m3, dm3, cm3….. čteme metr krychlový, decimetr krychlový, centimetr krychlový.

Opiš si rámečky na str. 78 pro objem krychle a kvádru včetně náčrtku.

str. 79/3, 4

str 79/ 5, 6, 7, 8, 9 – tyto slovní úlohy odeslat na email do 1. 5.

Vzorový příklad 79/9b, podle tohoto vzoru vypočítejte 79/9 a, c

V = a . b . c

60 = 10 . 2 . c

60 = 20 . c

c = 60 : 20

c = 3 cm

Všimněte si, jaké zadání mají příklady na výpočet objemu. Objem nám říká, kolik například vody se do tělesa vejde, jedná se o vnitřek tělesa. Kdežto u povrchu se jedná o povrch vnější části tělesa.

4. 5. - 7. 5.

Milí šesťáci,

napište mi, co jste se za poslední skoro 2 měsíce doma naučili. A nemyslím tím, že jste se naučili rýsovat těžnice, výšky, kružnici opsanou a vepsanou. Myslím tím, co jste se naučili jiného, co byste se ve škole určitě nenaučili. Zkrátka co vám tato doba doma dala. A můžete taky napsat, co vám vzala.  Jak se něco změnilo.

Já si totiž vůbec nemyslím, že byste se učili jen tím, co vám posíláme my ze školy. Je spousta věcí, které by nenapadly nikoho ještě před měsícem, že budeme teď zvládat. Někdo se naučil… a ne, nebudu napovídat J

Pište do mailu, stačí pár řádků, pár vět, žádná slohovka.

Když to jde, aspoň na chvilku jděte ven. Nezapomeňte se taky hýbat a pomáhat.

Mějte se krásně.

p.uč. Soňa Černá

 

Jsem ráda, že pro ty z vás, co jste mi minulý týden úkoly poslali, nebyl výpočet objemu těžký. Tento týden budeme převádět jednotky objemu, které byste z fyziky měli znát, tak to bude pro vás snad jen opakování.

Učivo: Převody jednotek objemu

Na str. 82/D si opište vztahy pro převod jednotek (jsou to ty známé obloučky)

Pak vypracujte cvičení:

str. 83/4, 5, 6

str. 84/10a, c

Na str. 86/F si opište další vztahy pro převod jednotek

Pak vypracujte cvičení:

str. 87/6, 7, 8

str. 88/9A, 10

str. 87/4

Tato cvičení mi odešlete na email do pátku 8.5. str. 83/4, 5, str. 84/10a, c, str. 87/6, 7, str. 88/10, str. 87/4

11. 5. - 15. 5.

Milí šesťáci,

pohledejte opět 2. díl učebnice a začneme poslední kapitolu a tou je Dělitelnost.

Připomínám, že žáci s IVP můžou dělat jen tučně vyznačené příklady. Ostatní žáci dělají všechny příklady. Nesnažte se učivo pochopit a vypracovat během jednoho dne, rozplánujte si to alespoň na 3 dny.

Učivo: Dělitel

Po shlédnutí tohoto videa https://www.youtube.com/watch?v=YQsf5LG_wGE&list=PLD-MTmOzXT5NrXIQtEpjfjv5gvn4HrcNj si do sešitu opište rámeček z učebnice 2. díl na str. 66 a rámeček ze str. 67.

Podívejte se na další video, které vám pomůže při řešení příkladů https://www.youtube.com/watch?v=fEPrYEIyWpM&list=PLD-MTmOzXT5NrXIQtEpjfjv5gvn4HrcNj&index=2

 Nové učivo procvičte na příkladech str. 67/1, str. 67/2Ba,b, str. 67/4, str. 68/5, 6, 7, 9, 11

Učivo: Násobek

Po shlédnutí videa https://www.youtube.com/watch?v=WNTv6r86weM&list=PLD-MTmOzXT5NrXIQtEpjfjv5gvn4HrcNj&index=3 si do sešitu opište rámeček z učebnice na str. 69

Učivo procvičte na příkladech str. 69/1, 2A, 3, 4

Učivo: Souvislost mezi násobkem a dělitelem

Po shlédnutí videa https://www.youtube.com/watch?v=uPzFpblinis&list=PLD-MTmOzXT5NrXIQtEpjfjv5gvn4HrcNj&index=4 si do sešitu opište rámeček z učebnice na str. 70

Učivo procvičte na příkladech str. 70/5, 6A,B, 7 str. 71/11, 12a,b

Tato cvičení mi odešlete na email do pátku 15.5. str. 67/1, str. 67/2Ba,b, str. 68/7, 9, 11, str. 69/1, 2A, 3, 4, str. 70/6A,B, 7, str. 71/11, 12a,b

18. 5. - 22. 5.

Milí šesťáci,

zdá se, že násobky a dělitele zvládáte výborně. Tak se posuneme o kousíček dál.

Učivo: Dělitelnost 10, 5, 2, 3

Napište si do sešitu nadpis dělitelnost deseti, pěti, dvěma a třemi a poté barevně následující poučky:

Přirozené číslo je dělitelné DESETI, pokud má na místě jednotek číslo 0 (např. 20, 50, 110, 2350).

Přirozené číslo je dělitelné PĚTI, pokud má na místě jednotek číslo 0 nebo 5 (např. 15, 30, 160, 295).

Přirozené číslo je dělitelné DVĚMA, pokud má na místě jednotek číslo 0, 2, 4, 6, 8 (např. 30, 62, 104, 796, 10 678).

Přirozené číslo je dělitelné TŘEMI, pokud jeho ciferný součet je dělitelný třemi (např. 1242, 1 + 2 + 4 + 2 = 9)

Přirozené číslo je SUDÉ, pokud je dělitelné dvěma.

Přirozené číslo je LICHÉ, pokud není dělitelné dvěma.

Pro dělitelnost třemi si pusťte následující video, abyste pochopili, co je ciferný součet. Nebo si jej přečtěte v učebnici na str. 77/D + oba rámečky https://www.youtube.com/watch?v=RN2QVew2JNc&list=PLD-MTmOzXT5NrXIQtEpjfjv5gvn4HrcNj&index=10

 

Učivo procvičte na příkladech:

str. 71/A

str. 73/1, 2, 3, 5 (dvojciferná čísla mají 2 číslice např. 45, 89, 12, trojciferná – 689, 135, atd.)

str. 74/6, 7

str. 74/B

str. 75/2, 3, 5A, 6

str. 77/1

str. 78/3A, 4, 5, 8A, 10

str. 80/A,B

Všechny spočítané příklady mi pošli na email do pátku 22.5.

 

Tyto videa jsou doplňující, pokud vám dané učivo nebude zřejmé. Jde o vysvětlení pouček a řešené příklady:

dělitelnost 10 https://www.youtube.com/watch?v=dgHZYt1GZmg&list=PLD-MTmOzXT5NrXIQtEpjfjv5gvn4HrcNj&index=5

dělitelnost 5 https://www.youtube.com/watch?v=v3w1C19o8IQ&list=PLD-MTmOzXT5NrXIQtEpjfjv5gvn4HrcNj&index=6

dělitelnost 2 https://www.youtube.com/watch?v=7JIBA_mwzL8&list=PLD-MTmOzXT5NrXIQtEpjfjv5gvn4HrcNj&index=8

sudá a lichá čísla https://www.youtube.com/watch?v=FKneOsTg6vc&list=PLD-MTmOzXT5NrXIQtEpjfjv5gvn4HrcNj&index=9

25. 5. - 29. 5.

Milí šesťáci,

tento týden si nejdříve ještě procvičíme dělitelnost. Vytiskněte nebo opište si následující příklady, vyřešte a pošlete mi je ke kontrole do pátku 29.5. Příklady počítají všichni, i žáci s IVP.

 

  1. Urči ciferný součet daného čísla a rozhodni, zda je dělitelné třemi:

522, 10 066, 739, 1 488

  1. Z následující řady čísel vyber ta, která jsou dělitelná:

125, 303, 11, 28, 145, 900, 56, 54, 117, 702, 55, 84, 100, 99, 555

       a) dvěma:

       b) třemi:

       c) pěti:

       d) deseti:

  1. Nahraďte * tak, aby čísla byla dělitelná dvěma:

a) 7*4     b) 96*     c) 4*

  1. Nahraďte * tak, aby čísla byla dělitelná třemi:

a) 1*4     b) 53*     c) 7*

  1. Nahraďte * tak, aby čísla byla dělitelná pěti:

a) 42*     b) 86*     c) *5

 

Učivo: Prvočísla a čísla složená

Už víte, že číslo 1 má pouze jednoho dělitele: je to číslo 1.

Taky už víte, že každé přirozené číslo větší než 1 má alespoň dva dělitele: číslo 1 a samo sebe.

Napište si do sešitu nadpis prvočísla a čísla složená a opište si rámeček na str. 81. Poté si pusťtevideo: https://www.youtube.com/watch?v=4pqc2oNm-Jo&list=PLD-MTmOzXT5NrXIQtEpjfjv5gvn4HrcNj&index=12

Učivo procvičte na příkladech: str. 81/C, 1, 2

 

Učivo: Rozklad na součin prvočísel

Není to nic těžkého, alerozhodně je dobré znát násobilku a umět rychle poznat, čím by to číslo mohlo být dělitelné. Napište si barevně do sešitu poučku:Každé složené číslo se dá napsat jako součin prvočísel např. 105 = 3 . 5 . 7

Podívejte se v učebnici na str. 82/E. Najdete tam tři různé postupy rozkladu čísla na součin prvočísel. Vyberte si svůj postup, který se bude líbit vám. Poslední dva postupy jsou také popsány v tomto videu: https://www.youtube.com/watch?v=7gn7gUB2Wm4&list=PLD-MTmOzXT5NrXIQtEpjfjv5gvn4HrcNj&index=14

Tabulku prvočísel najdete na obálce učebnice!

Učivo procvičte na příkladech: str. 83/6, 7A,B, 9

 

Podívejte se na video o hledání všech dělitelů https://www.youtube.com/watch?v=PWh91YaBv2k&list=PLD-MTmOzXT5NrXIQtEpjfjv5gvn4HrcNj&index=15

a spočítejte příklady str. 84/12, 13, 14

 

Všechny spočítané příklady z nového učiva mi pošlete do pátku 29.5.

1. 6. - 5. 6.

Milí šesťáci,

tento týden si zase ještě procvičíme dělitelnost a rozklad na prvočísla. Vytiskněte nebo opište si následující příklady, vyřešte a pošlete mi je ke kontrole do pátku 5.6. Příklady počítají všichni, i žáci s IVP. Někteří jste mi je minulý týden neposlali!

1. Z čísel 3250, 3111, 867, 360, 608, 424, 1056, 248, 108, 31, 315, 927, 644, 312 vyber ta, která jsou:

a) licháe) dělitelná 3

b) sudáf) dělitelná 5

c) prvočíslag) dělitelná 9

d) dělitelná 2h) dělitelná 10

 

2. Rozlož čísla na součin prvočísel:

a) 106b) 350c) 99d) 40e) 144

 

Učivo: Společní dělitelé, největší společný dělitel

str. 85/1, 2, 3 – u cvičení 2. si nejprve obě čísla rozložte na součin prvočísel a teprve poté vypište dělitele, jinak je možné, že na některé dělitele zapomenete.

Nápověda pro cv. 2 a 3: http://robolaada.cz/2020/04/15/spolecni-delitele/

Napište si nadpis Největší společný dělitel a opište si rámeček na str. 85. Poté si pusťtevideo:

https://www.youtube.com/watch?v=-zYLo1FbWC0&list=PLD-MTmOzXT5NrXIQtEpjfjv5gvn4HrcNj&index=17

Příklady k procvičení:

str. 87/9, 10, 13

 

Učivo: Soudělná a nesoudělná čísla

Pusťte si video od začátku do času 2:25 https://www.youtube.com/watch?v=4a2ldcTK5QY&list=PLD-MTmOzXT5NrXIQtEpjfjv5gvn4HrcNj&index=18

Opište si pak rámeček na str. 86 a vyřešte příklady str. 86/6, str. 87/7, 8

 

Všechny spočítané příklady tohoto týdne mi pošlete do pátku 5.6.

8. 6. - 12. 6.

Milí šesťáci,

tento týden nás čeká poslední kapitolka a tou je Společné násobky. Dělitele a násobky budeme potřebovat umět v 7. třídě při počítání se zlomky.

 

Učivo: Společné násobky, nejmenší společný násobek

Pusťte si následující video https://www.youtube.com/watch?v=xG9FSZ-hwIs&list=PLD-MTmOzXT5NrXIQtEpjfjv5gvn4HrcNj&index=19

str. 89/A – Nápověda: u každého autobusu si vypište všechny časy, kdy přijede na zastávku

Napište si nadpis Nejmenší společný násobek a opište si rámeček na str. 89. Poté si pusťte video:

 https://www.youtube.com/watch?v=3KM7uQbQerc&list=PLD-MTmOzXT5NrXIQtEpjfjv5gvn4HrcNj&index=20

Příklady k procvičení:

str. 90/2 A, B

str. 90/3 - praktické využití hledání společných násobků. Vypište si vzdálenosti vykopaných jam a jam, které bude potřebovat vykopat

str. 90/4

Zapište si: Nejmenší společný násobek čísel je dělitelem každého dalšího společného násobku těchto čísel.

Také se to dá říct tak, že známe-li nejmenší společný násobek, pak další společné násobky jsou dvojnásobek, trojnásobek, čtyřnásobek,… tohoto nejmenšího společného násobku.

str. 91/6, 7A, B

str. 92/9

Zapište si: Nejmenší společný násobek nesoudělných čísel je součin těchto čísel.

Např.: n(3, 10) = 3 . 10 = 30

str. 93/13

Dále spočítejte úlohy na závěr str. 93/1, 2, 3, 4

 

Spočítané příklady pošlete na email do pátku 12.6

15. 6. - 19. 6.

Milí šesťáci,

tento týden dostáváte poslední úkoly, jsou to příklady ze souhrnného cvičení na str. 94 - 95

str. 94/2, 3, 5A, B, 6

str. 95/8A, 9, 11A, 12A

Spočítané příklady odešlete na email do pátku 19.6.

22. 6. - 26. 6.

Vážení rodiče a milí šesťáci,

minulý týden to byly poslední úkoly, které jste ode mě dostaly. Tento týden již uzavíráme známky na vysvědčení. V září si vše spolu opět projdeme a procvičíme učivo, které Vám v době učení z domova dělalo problémy. Chci pochválit žáky, kteří průběžně pracovali, úkoly plnili v termínu a vydrželi až do posledního týdne. Rodičům děkuji za spolupráci.

Přeji Vám pěkné prázdniny!