Jdi na obsah Jdi na menu
 


Český jazyk

12. 3. 2020

12. 3. - 20. 3.

Český jazyk – mluvnice

Procvičujte si pravopis na www.kaminet.cz, www.pravopisne.cz

Vypracujte:

Pracovní sešit str. 37/cv. 1, 2, 4  - písemně, Pracovní sešit str. 38/cv. 5a,b – jen JMSP a slovesné

Pracovní sešit str. 39/ cv. 1, 2

Zopakujte si pravidla shody přísudku s podmětem - Pracovní sešit str. 40/cv. 1

Pracovní sešit str. 35/ cv. 4, cv. 2 – je pište čísla vět, cv. 3

Pracovní sešit str. 33 – pokud není vypracována, vypracujte celou stránku

V pracovním sešitě postupně dodělávejte (pozpátku) nevypracovaná cvičení.

Slohová výchova

Charakteristika postavy – zopakujte si ji podle učebnice a zápisů v sešitě.

Napište slohovou práci do sešitu - charakteristiku některé postavy z knihy, kterou jste četli. Využijte v ní přímou a nepřímou charakteristiku. Nezapomeňte na osnovu.

Literární výchova

Čtěte v čítance a písemně vypracujte úkoly:

Str. 16

1. jaký je vztah malého prince ke květině? 2. Co se malý princ dozvídá od lišky? 3. Popiš, jaký je vztah lišky k princovi. 4. Proč princ opustil planetu? 5. Domníváte se, že se princ ke své květině vrátil?

Str. 42

1. Jak byste charakterizovali otce malého chlapce? 2. Co přivedlo otce k poznání toho, jak pochybené bylo jeho chování? 3. Najdi v textu personifikaci a vypiš ji.

Str. 117

1. Jakou nemoc postihla hlavního hrdinu? 2. Napiš, jak bojoval sám se sebou. 3. Jaké jednání ostatních bylo chlapci nepříjemné? 4. Jak se po onemocnění změnily chlapcovy názory, touhy a jeho pohled na svět? 5. Víš, co obnáší život handicapovaného člověka? 6. Znáte někoho, kdo přes svůj handicap dokázal něco mimořádného? 7. Který český režisér natočil na tyto motivy stejnojmenný film?

Milí žáci, přeji Vám příjemně strávený čas nad knihou a užijte si ve zdraví volné chvíle k samostudiu.

Úkolů je dostatek, abyste nezaháleli a tolik nezmeškali po dobu, co nebudete přítomni ve škole. Všechny sedmáky zdraví Milena Vaculíková.

23. 3. - 27. 3.

Milí sedmáci, doufám, že se Vám daří při zpracovávání zadaných úkolů, že se máte dobře a jste zdraví i v těchto nezvyklých podmínkách. Tento týden budeme v mluvnici procvičovat druhy přísudků. Doporučuji cvičení vytisknout, nalepit do sešitu a vypracovat. Přeji Vám hodně zdaru. M. Vaculíková

cvičení - druhy přísudků

30. 3. - 3. 4.

Milí sedmáci, tento týden budete procvičovat pravopis. Doporučuji vytisknout, vypracovat a nalepit do sešitu. Ať se Vám všem daří. Vždyť víte, že opakování – matka moudrosti.

pravopis

6. 4. - 10. 4.

Milí sedmáci, cvičení v tomto týdnu bude zaměřeno na procvičování již probraného učiva. Vypracovaná cvičení, která budou zadávaná pro tento týden, mně zašlete ke kontrole na adresu: MilenaVaculikova@seznam.cz

Pokud si nevíte rady, máte nejasnosti, tak mně oslovte. Našly jste chybu v tomto textu? Vedete si výborně, bonus! Tak mi ji sdělte.  Ráda bych věděla, jak se Vám vede, zda úkoly zvládáte, čemu nerozumíte, jakou pomoc byste potřebovali, s čím bych Vám mohla poradit, co děláte, čím se bavíte a jestli se Vám aspoň trošku chybí škola. Je toho hodně, co mě zajímá, tak mi napište.  Tato situace, kterou prožíváte, Vám dává prostor zažít novou zkušenost, ukázat, že dokážete být samostatní, zodpovědní, umíte se vylepšovat a pracovat na sobě. Přeji Vám lepší dny, abyste byli hlavně zdraví a dařilo se Vám. A také zdravím Vaše rodiče, přeji jim pevné nervy, hodně trpělivosti s Vámi a hodně zdraví. Společně to zvládneme!

Procvičujeme příslovce a příslovečné spřežky. Je třeba rozlišit, kdy jde o spojení předložky a podstatného jména (Skočil do hromady písku.), nebo jde o příslovečnou spřežku (Bylo jich tam dohromady deset).  Podtrhněte správnou odpověď.

příslovce a příslovečné spřežky

14. 4. - 17. 4.

Ahojte sedmáci, posílám Vám další úkoly. Ať se Vám daří! Očekávám výsledky do 17. 4. 2020, hlavně od Vás, co jste je neposlali.

ČJ7 od 14.4.

20. 4. - 24. 4.

Ahoj sedmáci, vypracované 2 úkoly ze slohové výchovy ofoťte a pošlete mně do 24. 4. 2020 do 15 hodin. Vše si nalepte do sešitu. Děkuji.

1. úkol

Str. 168 – 170 Pročtěte si jednotlivé druhy životopisů. K jednotlivým bodům v obsahu životopisu, který uvádím níže (jsou napsány tučně), na linku dopište, co zahrnují podle učebnice str. 169.

životopis

2. úkol

Cv. 4 c, str. 170 Napiš ve slovníkové formě životopis Karla IV. (podle str. 170), čerpej z různých zdrojů, ofoť a pošli.

27. 4. - 30. 4.

Ahoj sedmáci a osmáci. Tento úkol se sociální problematikou bude společný pro žáky obou tříd. Ať se Vám daří. Zdraví Vás p. uč. Milena Vaculíková.

Najdete na : http://www.jsns.cz/lekce

1. Pokračuj: online výuka – ZŠ II. stupeň – Haiduc

2. Aktivita před filmem -nakreslete si 1. čtyřlístek, splňte úkol podle zadání

3. Přehrajte si film

4. Doporučená aktivita po filmu – čitelné vyplnění dalšího 2. čtyřlístku + odpovědi na 4 otázky

5. Zašlete mně foto obou čtyřlístků a odpovědí na otázky do 1. 5. 2020 do 18 hodin. Děkuji.

4. 5. - 7. 5.

Ahoj sedmáci, budeme  procvičovat další probrané učivo. Přeji Vám hezké dny a ať se daří. Někteří neposílají úkoly včas, tak se polepšete. Úkoly pošlete do 7. 5. 2020. Srdečně  všechny zdraví p. uč.Vaculíková.

ČJ7 od 4.5.

11. 5. - 15. 5.

Ahoj sedmáci, Vaše cvičení z minulého týdne Vám opravuji individuálně.  Připomínám, že někteří při zasílání úkolů nedodržují stanovený termín! Vaše práce si zakládám.  V tomto týdnu si zopakujete psaní i/y při shodě přísudku s podmětem. Rozhodující při psaní i/y je rod podmětu, proto si vyhledejte nejprve podmět, určete jeho rod a doplňte koncovku v příčestí minulém. Připomeňte si pravidla psaní na www.kaminet.cz (Pravidla a testy).

Pracovní sešit str. 40/cv. 1, 2 Ofoťte a pošlete do pátku 15. 5. 2020 do 15 hodin. Děkuji. Přeji Vám úspěšný týden a hodně zdraví.

18. 5. - 22. 5.

Správné řešení – Čj 7. třída

Výsledky PS str. 40/cv. 1

-y, -i, -i, -i, -y, -i, -y, a, - á, -y, -a, -i, -i, -i, -y, -a, -i, -i, -i, -y, -a,

-i, -i, -y, .-y, -y, -i, -i, -y, -i, -y, -y, -y, --i, -y, -y, -y, -y

cv. 2

Do obchodu vešli lupiči, a když zjistili, že jsou uvnitř lidé, vytáhli kus papíru a načmárali příkaz, aby jim prodavačky vydaly peníze. Pokladní jim bez zaváhání předaly obsah pokladen a zločinci bleskurychle zmizeli. Zdálo se, že to provedli perfektně. Byl tu však háček. Své požadavky napsali na rub soudní obsílky – na líci byla/ byly jejich jména i adresy.

Milí sedmáci, tentokrát se procvičíme některé základní větné členy. Nejprve se pro připomenutí učiva, které jsme probírali už v 6. ročníku, podívejte na: https://youtu.be/cL78fuDsXCU Větné rozbory - základní pojmy, Khanova škola

Větné členy

25. 5. - 29. 5.

Větné členy řešení

Milí sedmáci,

v následujícím cvičení si zopakujete další rozvíjející větný člen - příslovečné určení a jeho druhy – místa, času, způsobu a míry. Najdete na str. 106, 108, pročtěte si tabulky. Důležité je správně se zeptat slovesem a otázkou, která naznačuje různé okolnosti – místa, času, způsobu, míry (např. přijde kdy? =  ptáme se na okolnost času, odbočil kam? = okolnost místa, sahala pokud? = okolnost míry, psal jak, jakým způsobem? = okolnost způsobu). Ať se Vám daří. Pošlete do pátku 29. 5. do 16 hodin.

Cv. 1a/str. 106 – 1. odstavec – neopisuj věty, pouze vypiš PU/ m( místa), Pu /č (času)

Cv. 1/str. 108 –   neopisuj věty, vypiš PU/míry , Pu/ zp.

Pomocníček pro sedmáky :​ https://www.youtube.com/watch?v=AxJou0qgxEU

1. 6. - 5. 6.

Správné řešení pro 7. třídu

cv.1a/106

Pu místa: v Janově, do dálek, cestou, na západ, v Indii

Pu času: kdysi, dnes, tenkrát, někdy(jednoho) dne, dřív,

cv. 1/18

PU míry: Velmi, ani za mák, hodně, zcela, na kost, totálně

Zčervenala jako růže – lze považovat i za Pu /míry i za Pu/ způsobu.

PU způsobu: ve spěchu, rozhořčeně, silně, tiše, ostražitě, chmurně

 

Učebnice str. 110 Přečtěte si tabulku a do školního sešitu pořiďte tento zápis a naučte se:

PU/prostředku

- označuje prostředek, pomocí něhož se děj uskutečňuje,

- je vyjádřeno zpravidla podstatným jménem:

 Pojedeme autem (pojedeme jakým prostředkem?).

 Vyhloubím jámu rýčem (Jakým prostředkem vyhloubím?). Pomocí výtahu ho vystěhovali (Pomocí jakého prostředku?).

 - je vyjádřeno také příslovcem: Domluvili jsme se telefonicky (Jakým prostředkem, nikoli jakým způsobem?).

Pu /původce děje

- označuje toho, kdo děj způsobil (osoba, věc)

Zloděj byl dopaden policií – Pu/ původce děje.  Dostal pohlavek od otce – Pu/ původce děje.

 

Učebnice str. 112 Pročtěte si tabulku, pořiďte si zápis a naučte se.

PU příčiny

- vyjadřuje příčinu, která vyvolává nějaký děj, předchází tomuto ději

- ptáme se slovesem + otázkami proč?, z jaké příčiny? Z jakého důvodu?

- Pro nemoc nepřišel do školy (z jakého důvodu, z jaké příčiny, proč nepřišel do školy?) – pro nemoc=Pu příčiny). Pro velkou vzdálenost hvězd od nás je nevidíme (proč je nevidíme, z jakého důvodu? Pro vzdálenost =Pu příčiny- důvodu).

Cv.1 str. 111 Ústně odpovězte na otázky s užitím Pu/ prostředku.

 

Budu ráda, když od 8. června přijdete do školy a můžeme konzultovat o všem, co bude pro Vás zapotřebí. Nebudou to klasické hodiny, žádné zkoušení, nebudete ani dostávat úkoly, spíše taková poradna,  v níž Vám vysvětlím vše, co potřebujete a čemu nerozumíte.

8. 6. - 12. 6.

Tento týden není žádný písemný úkol. Procvičujte pravopis přídavných jmen a shody podmětu s přísudkem na www.kaminet.cz.

15. 6. - 19. 6.

Ahoj sedmáci, blížíme se do finále, tak vydržte. Do konce roku zbývají už jen dva týdny a dva dny a pak hurá na prázdniny! Vypracujte úkoly a pošlete do pátku 19. 6. 2020 do 15 hodin. Děkuji a přeji Vám slunečný týden.

Pracovní sešit str. 41 cv. 1

Pracovní sešit str. 42 cv. 4a, c, f

Pracovní sešit str. 45 cv. 1, 2

Poučení o těchto větných členech najdete v učebnici str. 101, 108.

29. 6. - 30. 6.

Ahoj sedmáci, rok utekl jako voda a prázdniny jsou tady. Přeji Vám, aby byly klidné, pohodové a hlavně zážitkové. Načerpejte hodně energie, protože ji budete v září určitě potřebovat. Využijte také tuto dobu k četbě, zápisy ze dvou knih odevzdáte v září.