Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dějepis

12. 3. 2020

12. 3. - 20. 3.

 • učebnice: přečíst strany 59 – 63

napsat zápis do sešitu ze stran 57 - 63

23. 3. - 27. 3.

 • učebnice:    str. 64 úkoly 1- 4 vypracovat do sešitu
 • učebnice:     str. 65 – 70  přečíst
 • udělat zápis do sešitu ze stran 65 - 70

30. 3. - 3. 4.

 • učebnice:     str. 71 – 74 přečíst
 • udělat zápis do sešitu ze stran 71 – 74
 • učebnice str.75 úkol 7  vypracovat do sešitu

6. 4. - 10. 4.

 • učebnice:   str. 76 – 78 přečíst po „Křížové výpravy proti husitům
 • udělat zápis do sešitu ze stran 76 – 78

14. 4. - 24. 4.

Milí sedmáci,

Úkoly vám posílám na tento i příští týden. Minule jste dokončili kapitolu Život a kultura vrcholného středověku, proto vám posílám několik otázek na zopakování. Až budete mít úkol splněný, pošlete jej ke kontrole na můj email blakoh@seznam.cz.

 

1. Mezi nové nástroje zemědělce ve vrcholném středověku náležely: ………………………………

2. Půda byla v této době obdělávána ……………………………………. způsobem.

3. Ve kterém století vznikla první středověká města na našem území? ……………………………..

4. Typickým znakem gotických staveb je ……………………………………………………………

5. Nejstarší česky psanou kronikou je ………………………………………………………………

6. Petr Parléř byl……………………………………………………………………………………

7. Typy středověkých měst……………………………………………………………………………

8. Nejstarší gotickou stavbou u nás je ……………………………………………………………….

9. Jazykem vzdělaných lidí byla ………………………………………………………………………

10. Obraz panny Marie s ukřižovaným Ježíšem se nazývá ………………………………………...

 

Další úkoly:

 • učebnice strana 78 – 81 přečíst
 • zápis do sešitu opsat

KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY

27. 4. - 30. 4.

učebnice: str. 82 – 84 přečíst

zápis do sešitu:

Čechy po husitské revoluci

PRACOVNÍ LIST

D7   D7a

vypracované úkoly 2-6 na pracovním listě pošlete ke kontrole do 7. 5.

4. 5. - 7. 5.

 • učebnice: str. 85 – 86 přečíst
 • zápis do sešitu

Království za Jagellonců

11. 5. - 15. 5.

 • učebnice strana 87 ústně ( zkus bez nápovědy)
 • přečíst strany 88 – 89

 

 • Zápis do sešitu:

   OBJEVNÉ PLAVBY

 • vpád Turků do Evropy ohrozil obchod s Orientem po souši
 • hledání cest po moři
 • Marco Polo: nejznámější cestovatel, r. 1269 se vydal do Číny(byl tam 17 let, kniha Milion)
 • Bartolomeo Diaz: prozkoumal pobřeží Afriky, chtěl doplout do Indie,  bouře - mys Dobré naděje
 • Vasco da Gama: obeplul Afriku, přistál v Indii
 • Kryštof Kolumbus: chtěl do Indie, přistál u břehů Ameriky(ostrovy v Karibském moři), myslel si, že je v Indii –obyvatele pojmenoval Indiáni
 • Amerigo Vespucci: zjistil Kolumbův omyl, nový kontinent pojmenoval Nový svět
 • Evropané ale začali používat název Amerika
 • Fernao Magalhaes: obeplul zeměkouli, cestou zemřel
 • mořeplavci dokázali, že Země je kulatá

DŮSLEDKY   PLAVEB 

 • kladné i záporné
 • změna pohledu na svět
 • Mikuláš Koperník: středem vesmíru je SLUNCE
 • zakládání kolonií
 • nové plodiny: brambory, kukuřice, rajčata...
 • drahé kovy
 • zánik indiánských civilizací
 • zotročení domorodců

18. 5. - 22. 5.

 • učebnice strana 90 – 93 přečíst
 • Pracovní list vyplň, kontrolu provedeš sám příští pondělí, pošlu správné údaje

25. 5. - 29. 5.

 • učebnice strana 90 – 93 přečíst
 • Pracovní list vyplň, kontrolu provedeš sám příští pondělí, pošlu správné údaje

D7 1   D7 2

1. 6. - 5. 6.

Zápis do sešitu:

SPOLEČNOST NA KONCI STŘEDOVĚKU

 • většina obyvatel žije na vesnici
 • druhá polovina 14. st.: rozvoj měst
 • rozdělení městské společnosti: patriciát (nejbohatší obchodníci, řemeslníci, majitelé dílen...)

                                                        střední vrstva (nejpočetnější, obchodníci a řemeslníci)

                                                        chudina (tovaryši, učni, námezdní dělníci...)

 • za vlády Karla IV. nejvyšší počet obyvatel
 • menšiny ve středověkých městech: Němci, Židé(ghetta), Romové
 • řemeslo: centrem byla města

                           mílové právo (zaručen odbyt zboží)

                           trhy, jarmarky…

 

 • dílna: mistr (majitel dílny), učni a tovaryši (pracovali pro mistra)
 • cechy: spolek řemeslníků
 • odívání: řemeslníci - pracovní oděv (tunika, v zimě i nohavice, ženy: rubáš)

              ve městě- sváteční oděv i ve všední den - šviháci

 • rodina: rodiče rozhodovali o budoucnosti dětí (povolání, sňatek...), nejstarší syn přebíral živnost
 • krčmy a hostince: zábavní centrum ( hrály se karty, uzavíraly se obchody, tancovalo se…)

učebnice strana 94 – 95 přečíst

8. 6. - 12. 6.

správné řešení pracovních listů:

D7 1 řešení   D7 2 řešení

 • proveď kontrolu pracovního listu
 • učebnice strana 96: vypracuj  úkoly 3 – 7 ústně
 • učebnice strana 97 - 104 přečíst
 • Zápis do sešitu​

Humanismus a renesance

-   Humanismus: životní styl, z Itálie

smysl lidského života už na tomto světě

člověk = svobodný jedinec

Erasmus Rotterdamský – nejznámější humanista

-   Renesance:

- obnovení, znovuzrození

- humanismus v umění

- vznikl na přelomu 15. 16. st.

- stavby se rozkládají do šířky

- zámky s kaskádovými nádvořím

- umělci tvořili realisticky( podle skutečnosti)

- nejznámější malíři: Leonardo da Vinci (Mona Lisa), Sandro Boticelli

- nejznámější sochaři: Michelangelo Buonarotti

Náboženská reformace:

- myšlenky  humanistů v náboženství, snaha o nápravu církve i společnosti

- reformátoři vytvářeli nezávislé církve (luteránství, kalvinismus...)

- evangelíci = reformovaní křesťané, církve jsou evangelické nebo protestantské

15. 6. - 19. 6.

 • přečíst: učebnice strana 105 – 107

Zápis do sešitu: EVROPA NA POČÁTKU NOVOVĚKU