Jdi na obsah Jdi na menu
 


Fyzika

13. 3. 2020

Kdybyste měli nějaké dotazy, pište na email samostudium.picha@email.cz

12. 3. - 20. 3.

Přečtěte si v učebnici kapitolu VLASTNOSTI LÁTEK KAPALNÝCH (str. 95 - 103)

Do sešitu si udělejte zápis:

Vlastnosti kapalných látek

23. 3. - 27. 3.

Přečtěte si v učebnici kapitolu VLASTNOSTI LÁTEK PLYNNÝCH (str. 104 - 106) a SHRNUTÍ na str. 107

Do sešitu si udělejte zápis:

Vlastnosti plynných látek

30. 3. - 3. 4.

Zopakujte si vlastnosti látek pevných, kapalných a plynných a vypracujte pracovní list:

PL vlastnosti látek

Vypracovaný pracovní list naskenujte nebo vyfoťte a pošlete NEJPOZDĚJI v pátek 3. 4. na email samostudium.picha@email.cz

6. 4. - 8. 4.

Vzhledem k tomu, že za normálních okolností by tento týden byl díky velikonočním prázdninám zkrácený, tak Vám přikládám pouze krátký zápis ke kapitole Tlaková síla a tlak

Tlaková síla a tlak

Všem bych chtěl poděkovat za odevzdané pracovní listy a přikládám správné řešení.

PL vlastnosti látek řešení

Kdybyste měli k danému řešení nějaké dotazy, tak mi napište na email.

Na závěr bych Vám chtěl popřát příjemné prožití velikonočních svátků.

14. 4. - 17. 4.

Nejdřív bych Vás chtěl poprosit, abyste si ještě doplnili zápis kapitoly Tlaková síla a tlak:

Tlaková síla a tlak

Dále budeme pokračovat řešením příkladů na výpočet tlaku, tlakové síly a plochy.

Zapište si do sešitu vzorový příklad ze strany 110. Všimněte si, že přestože má syn menší hmotnost, tak působí větším tlakem a zanechává proto hlubší stopy.

Vypočítejte příklady z přiloženého dokumentu. V úvodu máte uvedeny převody jednotek obsahu, pyramidku, kterou už snad umíte používat, a další vzorový příklad, kde máte uveden postup řešení.

Tlak příklady

Vyřešené příklady naskenujte nebo vyfoťte a pošlete NEJPOZDĚJI v pátek 17. 4. na email samostudium.picha@email.cz

20. 4. - 24. 4.

Nejdřív si zkontrolujte a případně opravte příklady z minulého týdne. Pozornější z Vás si určitě všimli, že jsme omylem zadal druhý a pátý příklad stejný smiley

Tlak příklady řešení

Většina z Vás hlavně zapomněla převést ve čtvrtém příkladě kilopascaly na pascaly. Dávejte si pozor na to, že všechny veličiny musí být v základních jednotkách. Potom jste ještě někteří zbytečně vypočítanou sílu násobili deseti.

Dále jste si někteří pletli hmotnost a sílu. Pokud se jedná o hmotnost a sílu gravitační, tak tyto veličiny spolu sice úzce souvisí, ale nesmíme je zaměňovat. Hmotnost má značku m a základní jednotku kilogram (kg), naopak síla má značku F a základní jednotku newton (N). Sice můžeme z hmotnosti sílu vypočítat F = m . g a naopak hmotnost ze síly m = F : g, ale to neznamená, že je můžeme navzájem zaměňovat.

Snad jsem Vám to vysvětlil dostatečně, ale pokud byste měli přeci jen dotazy, tak mi klidně napište.

Abych si ověřil, že jste to pochopili, tak mi vypočítejte další příklady a pošlete na email samostudium.picha@email.cz

1) Na jak velkou plochu musíme působit, abychom silou 500 N vyvolali tlak 80 kPa? Velikost plochy uveďte v cm2.

2)  Lodní plachta má obsah 6 m2 . Vítr na ni působí tlakem 200 Pa. Jakou silou tlačí vítr loď?

3) Jakým tlakem působí na podlahu muž o hmotnosti 80 kg, když plocha jeho podrážek je 4 dm2?

27. 4. - 30. 4.

Drazí sedmáci,

i u minulých řešení, které jste mi poslali, jsem si všiml zajímavé věci. Někteří z Vás mají naprosto stejné řešení včetně stejných chyb. Což mně přivádí k závěru, že jeden z Vás to vyřeší a ostatní jenom opíšou.

Všem Vám doporučuji řešit zadané příklady samostatně. Je lepší, když uděláte vlastní chyby teď při procvičování, než abyste ty chyby dělali až při písemce.

Ti z Vás, kterých se to týká, si doplňte zápisy a slovní odpovědi a u prvního příkladu si převeďte výsledek na cm2.

Tento týden mi spočítejte další tři příklady na procvičení:

1) Vypočítej tlak, který způsobuje železniční vagón o hmotnosti 30 t na vodorovné kolejnice, je-li obsah stykové plochy kol s kolejnicemi 0,008 m2
2) Železniční vagon způsobuje na vodorovné kolejnice tlak 37,5 MPa. Vypočtěte hmotnost vagonu, je-li celkový obsah styčných ploch kol s kolejnicemi 80 cm2.
3) Na vodorovné desce stolu leží kvádr o hmotnosti 600 g. Vypočtěte obsah styčné plochy kvádru se stolem, víte-li, že kvádr způsobuje na desku stolu tlak 1,2 kPa.

Doufám, že tentokrát to už vypočítáte všichni samostatně a správně.

4. 5. - 7. 5.

Tento týden budeme pokračovat kapitolou Hydrostatický tlak

Přečtěte si v učebnici strany 113 - 117 a udělejte si zápis:

Hydrostatický tlak

Příští týden budeme pokračovat řešením příkladů.

11. 5. - 15. 5.

Vzorové příklady si zapište do sešitu a seznamte se s postupem řešení.

Hydrostatický tlak příklady

Příklady 3), 4) a 5) vyřešte včetně zápisu a slovní odpovědi a pošlete mi řešení na email.

18. 5. - 22. 5.

Tento týden budeme pokračovat kapitolami Spojené nádoby a Působení vnější tlakové síly na kapalinu

Přečtěte si v učebnici strany 120 - 124 a udělejte si zápis (obrázky si můžete vytisknout a vlepit do sešitu):

Spojené nádoby   Působení vnější tlakové síly na kapalinu

Příští týden budeme pokračovat řešením příkladů.

25. 5. - 29. 5.

Vzorové příklady si opět zapište do sešitu a seznamte se s postupem řešení.

Působení vnější tlakové síly na kapalinu příklady

Příklady 4), 5) a 6) vyřešte podle vzorových příkladů a pošlete mi řešení na email.

​4) Plocha malého pístu hydraulického zařízení je 20 cm2. Jak velký tlak vzniká v kapalině, působíme-li na tento píst vnější silou 25 N?

5) Tlak oleje v hydraulickém lisu je 20 MPa. Obsah plochy většího pístu je 15 dm2. Vypočítej sílu zdvihající píst.

6) Obsah malého pístu hydraulického lisu je 20 cm2. Působí na něj vnější tlaková síla 100 N. Obsah velkého pístu je 600 cm2. Urči tlakovou sílu, kterou působí kapalina na velký píst.

1. 6. - 5. 6.

Tento týden budeme pokračovat kapitolou Vztlaková síla.

Přečtěte si v učebnici strany 124 - 128 a udělejte si zápis (obrázek si můžete vytisknout a vlepit do sešitu, modré odvození vzorečku si zapisovat nemusíte):

Vztlaková síla

8. 6. - 12. 6.

Tento týden budeme pokračovat příklady na vztlakovou sílu.

Vzorové příklady si opět zapište do sešitu a seznamte se s postupem řešení.

Výpočet vztlakové síy

Příklady 5), 6) a 7) vyřešte podle vzorových příkladů a pošlete mi řešení na email.

5) Ocelová koule o objemu 25 dm3 je ponořena do vody. Jak velká vztlaková síla na ni působí?

6) Průměrná hustota lidského těla je 1100 kg/m3. Jakou silou je nadlehčován člověk o hmotnosti 66 kg, je-li celý ponořený do vody?

7) Betonová kostka o hmotnosti 300 kg a objemu 115 dm3 je zvedána jeřábem z vody do vzduchu. Jak velikou silou na ni jeřáb působí, je-li kostka úplně ponořena ve vodě?

15. 6. - 19. 6.

Tento týden si v první řadě zopakujte převody jednotek, protože většina z Vás v nich pořád dělá chyby:

https://www.onlinecviceni.cz/

Dále si přečtěte v učebnici kapitolu Kdy těleso plave a kdy se potápí a udělejte si zápis:

Kdy těleso plave a kdy se potápí

22. 6. - 26. 6.

Tento týden dokončíme učivo fyziky sedmého ročníku krátkým zápisem kapitoly TLAK V PLYNECH:

Tlak v plynech

Všem, kteří pilně pracovali, děkuji. Pokud bychom se neviděli na předávání vysvědčení, tak Vám přeji příjemné prožití letních prázdnin.