Jdi na obsah Jdi na menu
 


Německý jazyk

13. 3. 2020

12. 3. - 20. 3.

- slovíčka 3. lekce na str. 33

- pracovní sešit: str 28/8, 9, 11 str 29/13  str 31/1, 2, 3

23. 3. - 27. 3.

Učebnice strana 39 cv. 12 – přečti a ústně přelož. Písemně do sešitu odpověz na otázky cv. 12B

Gramatika: přivlastňovací zájmeno její, jeho

sie (ona)

  • ihr Bruder, ihr Vater, ihr Hund (její bratr, její otec, její pes)
  • ihre Schwester, ihre Mutter, ihre Katze ( její sestra, její matka, její kočka)

er (on)

  • sein Bruder, sein Vater, sein Hund (jeho bratr, jeho otec, jeho pes)
  • seine Schwester, seine Mutter, seine Katze ( jeho sestra, jeho matka, jeho kočka)

Pracovní sešit str. 28/12, str. 29/14

Slovíčka 4. lekce str. 42 po slovíčko das Spiel

30. 3. - 3. 4.

Cvičení z učebnice str. 39/12b vypracované v minulém týdnu naskenuj nebo vyfoť a pošli na email CERNA.SAMOSTUDIUM@centrum.cz

Opakujte stále slovíčka 4. lekce zadané minulý týden – k procvičení poslouží cvičení v pracovním sešitě str. 34/3 a 35/4, 6.

Vytvořte projekt na téma Meine Freunde – popište své 2 kamarády, můžou vám pomoct otázky v učebnici na str. 39/13. Napište také jejich povahové vlastnosti, které jsme již vyplňovali v pracovním sešitě na str. 27/5. Využijte slovní zásobu 3. lekce str. 33. Projekt doplňte vhodnými obrázky. Naskenujte či vyfoťte a pošlete do středy 8.4. na můj email.

6. 4. - 8. 4.

Sedmáci, doufám, že se máte dobře a jste všichni zdraví. Učte se doma bez stresu a podle vašich schopností. Pokud si nevíte s něčím rady, kontaktujte mě na email. Ať se Vám všem daří a snad se brzy dočkáme učení ve třídě.

Učebnice str. 45/8 – procvičení přídavných jmen, ústně si projděte toto cvičení

Přepište si další slovíčka z 4. lekce str. 42, označte si pouze tato – nevím, taška, mapa, auto, dlouhý, krátký, míč, čepice, papír,sever, jih, východ, západ, moře – das Meer, zámek, řeka, město, ležet, Alpy, učit se  

Nezapomeňte poslat projekt Meine Freunde!

14. 4. - 17. 4.

Ústně si projděte v učebnici str. 47/15

Procvičení nové slovní zásoby - učebnice str. 48/16. Přečtěte a přeložte si oranžové rámečky. Pak rozhodněte, zda jsou věty dole správně nebo špatně, richtig oder falsch? Vaše odpovědi mi pošlete na email.

20. 4. - 24. 4.

Přepiš si novou gramatiku do sešitu:

Gramatika: Určitý a neurčitý člen podstatných jmen

určitý člen – der, die, das

neurčitý člen – ein, eine, ein

Pokud hovoříme o osobě nebo věci poprvé, používáme člen neurčitý.

 

der/ein Bleistift ..……..….místo členu der můžeme použít neurčitý člen ein

die/eine Kreide…….…….místo členu die můžeme použít neurčitý člen eine

das/ein Heft……………...místo členu das můžeme použít neurčitý člen ein

 

Přeložme věty. Předpokládejme, že hovoříme o věcech poprvé, proto použijeme neurčitý člen.

To je kniha. - Das ist ein Buch.

To je taška. - Das ist eine Tasche.

To je stůl. - Das ist ein Tisch

Je to pravítk -  Ist das ein Lineal?

Je to mapa? - Ist das eine Landkarte?

27. 4. - 30. 4.

Minulý týden jsme se naučili, že místo určitého členu der Vater, můžeme použít neurčitý člen ein Vater. Podobně die Mutter a eine Mutter.

Vzpomeňte si, když jsme se učili: můj otec – mein Vater    X         moje matka – meine Mutter

Přepiš si tuto tabulku do sešitu a srovnej:

der

die

das

určitý člen

ein

eine

ein

neurčitý člen

dein

deine

dein

tvůj, tvoje

mein

meine

mein

můj, moje

kein

keine

kein

žádný/á/é

 

Překlad (zkuste si sami přeložit a poté zkontolovat)

moje pravítko – mein Lineal              tvoje nůžky – deine Schere

tvoje ořezovátko – dein Spitzer         tvůj sešit – dein Heft

moje křída – meine |Kreide                můj štětec – mein Pinsel

tvoje kazeta – deine Kassette             moje kružítko – mein Zirkel

tvůj obraz – dein Bild                        tvůj stůl – dein Tisch

moje lepidlo – mein Klebstoff

 

To je štětec. - Das ist ein Pinsel.

To je můj štětec. - Das ist mein Pinsel.

To je křída. - Das ist eine Kreide.

To je tvoje křída. - Das ist deine Kreide.

Můj batoh je červený a modrý. - Mein Rucksack ist rot und blau.

Tvoje lampa je velká. - Deine Lampe ist groß.

Je to tvůj pes? - Ist das dein Hund?

Kde je moje pravítko? - Wo ist mein Lineal?

Je to Davidův sešit? - Ist das Davids Pinsel? Nebo Ist das der Pinsel von David?

Ne, to je můj sešit. - Nein, das ist mein Pinsel.

 

Příští týden Vám napíši podobné věty, které si zkusíte sami přeložit a pošlete mi je ke kontrole.

4. 5. - 7. 5.

Tento týden si přepisujte do slovníčku slovíčka 5. lekce str. 51, po slovo zu Hause - doma

Přeložte a odešlete mi na email do 8. 5.

moje lampa

můj štětec

tvoje tužka

tvoje kočka

můj obraz

tvoje židle

To je kružítko.

To je tvoje kniha.

Je to Petrův batoh?

Moje propiska je zelená.

Kde je tvůj pes?

11. 5. - 15. 5.

Milí sedmáci,

jsem ráda, že použití určitého i neurčitého členu a dále přivlastňovacích zájmen dein/e, mein/e není pro vás tak těžké. Více jak polovinu překladu jste každý měl správně. Poznali jste, proč se musíte učit slovíčka i s jejich členy: der, die nebo das.

Stále opakujte slovíčka 5. lekce. Všimli jste si, že v této lekci máme hodně nových sloves? Jsme totiž v lekci Mein Hobby – můj koníček. V této lekci si pořádně procvičíme časování sloves. Vzpomínáte si na koncovky sloves u jednotlivých osob (ich, du, es, sie, es, wir, ihr, Sie, sie)? Někteří z vás problémy nemají, jiní to stále pletou. Tak pojďme na to!

Přepište si do sešitu časování následujících sloves

Gramatika: Časování sloves

turnen - cvičit

1. ich turne                             1. wir turnen

2. du turnst                             2. ihr turnt

3. er, sie, es turnt                    3. Sie, sie turnen

 

tanzen – tančit

1. ich tanze                             1. wir tanzen

2. du tanzt                              2. ihr tanzt

3. er, sie, es tanzt                    3. Sie, sie tanzen

všimněte si, že u osoby du není koncovka st, neboť by se špatně vyslovovala písmena na konci -zst

 

basteln – kutit, vyrábět si

1. ich bastle, bastele               1. wir basteln

2. du bastelst                           2. ihr bastelt

3. er, sie, es bastelt                 3. Sie, sie basteln

všimněte si, že u osoby ich je možno použít dva tvary. Pro vás bude jednodušší použití 2. varianty a to ich bastele

 

Procvičte si časování sloves v učebnici str. 51/4b – písemně do sešitu a pracovní sešit str. 43/2. Obě cvičení mi pošlete ke kontrole do pátku 15.5.

18. 5. - 22. 5.

Přepište a učte se další nová slovíčka z 5. lekce po slovíčko dělat – machen. Novou slovní zásobu si procvičte v učebnici na str. 51/11, 13a – obě cvičení si přečtěte a přeložte.

Přepište si do sešitu novou gramatiku.

Gramatika: předložka am ve spojení s dny v týdnu

am Montag – v pondělí

am Dienstag – v úterý

am Mittwoch – ve středu

am Donnerstag – ve čtvrtek

am Freitag – v pátek

am Samstag – v sobotu

am Sonntag – v neděli

Tento týden mi odešlete vyplněné cvičení z pracovního sešitu str. 44/6

25. 5. - 29. 5.

Tento týden nás nečeká žádná nová gramatika, zopakujeme si tvoření otázek a jednoduchých vět. Opakujte stále slovíčka.

Pracovní sešit str. 44/4, 7 – obě cvičení odešlete na email do 29.5.

U cvičení 7. máte utvořit otázky podle zadaných odpovědí. Ve cvičení se ptáme na zvýrazněné slovo.

Např. Eva fotografiert gern.  Was macht Eva gern? - Co dělá Eva ráda?

Wir malen am Montag. Wann malen wir? - Kdy malujeme?

Otázka tedy musí začínat slovem Was – co, nebo Wann – kdy.

Připomínám, že u W-otázek musí být sloveso vždy na 2. místě.

1. 6. - 5. 6.

Ahojte sedmáci,

přepište si poslední slovíčka z 5. lekce na str. 51, po slovíčko lesen – číst.

Učebnici str. 54/14 – rozhovory si přečtěte a přeložte. Pomocí těchto rozhovorů utvořte rozhovor v pracovním sešitě str. 45/8, 9 – pošlete mi je ke kontrole do pátku 5.6.

8. 6. - 12. 6.

Ahojte sedmáci,

tento týden si dáme už jen opakovací cvičení: pracovní sešit str. 46/11, str. 50/7, 8

U cvičení 11. si dejte pozor, že všechna podstatná jména se v němčině píší velkým počátečním písmenem.

Všechna cvičení mi odešli na email do pátku 12.6.

15. 6. - 19. 6.

Ahojte sedmáci,

tento týden vám nedávám žádný úkol. Kdo má vše splněno, je v cíli. Kdo průběžně neodeslal některé úkoly, má teď poslední týden a možnost mi je odeslat ke kontrole do pátku 19.6. Chválím ty, kteří průběžně pracovali, odesílali úkoly v termínu a vydrželi až do konce.

Přeji Vám pěkné prázdniny!