Jdi na obsah Jdi na menu
 


Český jazyk

12. 3. 2020

12. 3. - 20. 3.

Český jazyk – mluvnice

Procvičujte si pravopis na www.kaminet.cz, www.pravopisne.cz

Opakujte spojovací prostředky u jednotlivých významových poměrů na str. 88 - 89  v učebnici. Tyto znalosti uplatněte ve cv. 1a/str. 107 učebnice Čj ústně

Cv. 4 str. 89 v učebnici – 5 vět písemně do sešitu

Pracovní sešit str. 50/ cv. 6, str. 51/cv. 7a,b, str. 51/cv. 8, str.52/cv. 9, str. 54/cv. 4

Slohová výchova a literární výchova

Čtěte. Čítanka str. 83 |Ostrava Písemně zodpovězte otázky: 1. Jak byste charakterizovali život hlavní postavy? 2. Jaké východisko ze své situace nachází? 3. Vyhledejte v textu řečnickou otázku a napište ji. 4. Vypište z básně příklad hyperboly (zveličování).

Čítanka str. 84 Raport

Odpovězte písemně na otázky: 1. O čem voják podává zprávu? 2. Čím je hlášení ukončeno? 3. Dokáže voják na otázky vyjadřované očima zvířete odpovědět? 4. Co chtěl autor básní vyjádřit?

Čítanka str. 159 Saturnin Odpovězte písemně na otázky:1. Do které skupiny podle rozdělení doktora Vlacha byste se zařadili? 2. Souhlasíte s charakteristikou Saturnina v úvodu? 3. Jaký je vztah obou mužů? 4. Charakterizujte vypravěče.

Zohledňovaní žáci – vyplní pouze cvičení z mluvnice v PS a procvičovat si budou pravopis na webu, v čítance texty přečtou a napíšou pouze stručný obsah přečteného textu.

Milí žáci, přeji Vám příjemně strávený čas nad knihou a užijte si ve zdraví volné chvíle k samostudiu.

Všechny osmáky zdraví Milena Vaculíková.

23. 3. - 27. 3.

Milí osmáci, věřím, že se Vám daří dobře a hlavně, že jste zdraví. Zadané úkoly máte jistě splněny, tak na tento týden přibudou další. Budeme procvičovat přístavek. Doporučuji Vám pročíst si poučku na str. 92 v učebnici, hlavně tučně zvýrazněný text. Při tomto cvičení si opakujete zároveň i literaturu s trochou dějepisu.

cvičení - přístavek

30. 3. - 3. 4.

Doporučuji vytisknout, vypracovat a nalepit do sešitu. Pro žáky  zohledňované – vypracujte cvičení dle svých možností - cv. 1, 2):

věty, souvětí

6. 4. - 10. 4.

Milí osmáci, cvičení v tomto týdnu bude zaměřeno na procvičování již probraného učiva. Vypracovaná cvičení, která budou zadávaná pro tento týden, mně zašlete ke kontrole na adresu: MilenaVaculikova@seznam.cz  Pokud si nevíte rady, máte nejasnosti, tak mně oslovte. Našly jste chybu v tomto textu? Vedete si výborně, bonus! Tak mi ji sdělte.  Ráda bych věděla, jak se Vám vede, zda úkoly zvládáte, čemu nerozumíte, jakou pomoc byste potřebovali, s čím bych Vám mohla poradit, co děláte, čím se bavíte a jestli se Vám aspoň trošku chybí škola. Je toho hodně, co mě zajímá, tak mi napište.  Tato situace, kterou prožíváte, Vám dává prostor zažít novou zkušenost, ukázat, že dokážete být samostatní, zodpovědní, umíte se vylepšovat a pracovat na sobě. Přeji Vám lepší dny, abyste byli hlavně zdraví a dařilo se Vám. A také zdravím Vaše rodiče, přeji jim pevné nervy, hodně trpělivosti s Vámi a hodně zdraví. Společně to zvládneme!

věty, souvětí 2

14. 4. - 17. 4.

Ahojte osmáci, zadávám další úkoly k procvičování probraného učiva. Neposílám  správné výsledky předchozího cvičení, protože mně práci odevzdali jen 4 žáci!! Všechny úkoly zašlete do 18. 4. 2020.

Mluvnice

1. PS str. 53, cv. 2 Slovesný rod činný (Připomínán, že podmět u slovesného rodu činného vykonává činnost sám - Dělníci staví most.). Nepište vzorec  vět .

2. PS str. 53, cv. 1 Pozor na rozdíl: a/ Bolí mě v krku- věta jednočlenná slovesná a bez podmětu.b/ Bolí mě krk- věta dvojčlenná s podmětem a přísudkem.

Literární výchova

1.Ofoťte  a pošlete vypracovaný úkol z čítanky z 1. týdne do 18. 4. (do soboty).

2. Dlouhodobý úkol z mimočítankové četby trvá.

20. 4. - 24. 4.

Ahoj osmáci, úkoly vypracujte a pošlete mně do 25. 4. 2020 do 15 hodin. Děkuji.  Zohledňovaní žáci  mohou vypracovat  polovinu každého cvičení.

Slohová výchova

Str. 154 -155, cv. 2 Přečtěte si článek, pak vypracujte odpovědi k zadání  - a, b, c, d.

Literární výchova

literární díla

27. 4. - 30. 4.

literární díla správné řešení

Ahoj sedmáci a osmáci. Tento úkol se sociální problematikou bude společný pro žáky obou tříd. Ať se Vám daří. Zdraví Vás p. uč. Milena Vaculíková.

Najdete na : http://www.jsns.cz/lekce

1. Pokračuj: online výuka – ZŠ II. stupeň – Haiduc

2. Aktivita před filmem -nakreslete si 1. čtyřlístek, splňte úkol podle zadání

3. Přehrajte si film

4. Doporučená aktivita po filmu – čitelné vyplnění dalšího 2. čtyřlístku + odpovědi na 4 otázky

5. Zašlete mně foto obou čtyřlístků a odpovědí na otázky do 1. 5. 2020 do 18 hodin. Děkuji.

4. 5. - 7. 5.

Ahoj osmáci,  budete procvičovat druhy vedlejších vět. Přeji úspěšné řešení , ať se Vám daří :-)!! Pošlete do  7. 5. 2020 do 15 hodin. Děkuji. p. uč. Vaculíková

DRUHY VEDLEJŠÍCH VĚT

Pomocníček při určování druhů VV - výukové video:

https://youtu.be/1H4Y88V20M4 Čeština na pohodu : Druhy VV - I. díl

11. 5. - 15. 5.

Ahoj osmáci, k určování druhů vedlejších vět Vám mělo pomoct výukové video. Nejvíce jste chybovali  při určování Vv doplňkové, potom  u vložené VV přívlastkové ( vložena do VH, proto VHa a VHb). Připomínám, že u VV doplňkové máme dvojí vazbu - na sloveso ve větě hlavní a jméno v podmětu, nebo předmětu. Úkoly na tento týden najdete v učebnici českého jazyka.  Byla bych ráda, kdybyste je zasílali ve stanoveném termínu. Vaše práce si zakládám. Vypracované úkoly ofoťte a zašlete do pátku  15. 5. 2020 do 15 hodin. Děkuji a přeji Vám úspěšný týden. Zdraví p. uč. Vaculíková.

DRUHY VEDLEJŠÍCH VĚT výsledky

Učebnice Čj str. 110/cv. 5, str. 111/cv. 7a Pomocníčka k řešení najdete na str. 86 – 88 v učebnici.

18. 5. - 22. 5.

Milí osmáci, v předchozím cvičení jste si vedli poměrně dobře. V dalším úkolu budete tvořit přístavkovou konstrukci. Připomínám, že v přístavkové konstrukci není sloveso! Přístavek označuje jeden jev, ale různým způsobem (Božena Němcová, česká spisovatelka, napsala Babičku. Přístavek oddělujeme čárkou. Zopakujte si, co je přístavek na str. 92. 

Učebnice cv. 14/ str. 114

V dalším cvičení si procvičíte významové poměry mezi větami. Doplníte spojovací výrazy tak, aby vyjadřovaly uvedený významový poměr v závorce. Přeji hodně zdaru.

Učebnice cv. 7/ 126 – 5 vět

25. 5. - 29. 5.

ČJ8 řešení 1   ČJ8 řešení 2

Milí osmáci,

v  následující cvičení dokončíte započaté cvičení a v dalším doplníte čárky a určíte významový poměr mezi VH. Musím pochválit stálice z Vašich řad, které/kteří posílají úkoly včas a dávají si na nich záležet. Ráda bych pochválila  i ostatní osmáky, tak snad příště.  Mějte se dobře, ať jste zdraví.

Cv. 7/str. 126 - 2. polovina cvičení

cv. 6/ str. 126 v 1. polovina cvičení

1. 6. - 5. 6.

Ahoj osmáci, vloudila se chybička, zapomněla jsem Vám v jednom týdnu napsat, že máte úkoly posílat. Tak to nyní uvádím na pravou míru. Vždy mně je zasílejte do pátku, tentokrát do 5. 6., přestože Vás nevyzvu. Děkuji.

Většina z Vás si vede velmi dobře, posílá cvičení včas i dobře vypracované, za to opravdu zasloužíte pochvalu a já se Vás v osobním emailu snažím ocenit. Úkoly, které však od některých dostávám pozdě, po uveřejnění výsledků, kontrolovat nebudu, jen si poznamenám, kdy jste poslali. Snažte se tedy neopisovat, vypracovávejte sami za sebe, ať víte, jak na tom jste, čemu rozumíte, nebo co Vám jasné není. Pokud si nevíte rady, určitě se mně ozvěte. Ráda Vás uvidím v týdnu od 8. června ve škole při dobrovolných konzultacích. Mějte se všichni dobře.

ČJ8 řešení 3

1. POMOCNÍČEK při určování významových poměrů:

https://youtu.be/IWKIYBzNEBE - Zdeňka Ryšková - Významové poměry mezi větami hlavními

2. Učebnice str. 126/ cv. 6 – 2. polovina článku. Určete počet vět v souvětí podle počtu přísudků, doplňte čárky, určete významové poměry mezi VH. Neopisujete souvětí, jen vypisujte podstatné, postupujte podle vzoru níže.

Vzor: …byl nejsilnější, a proto- důsledkový, 2 věty

          …zesmutněl porážkou, ale nevzdával se – odporovací, 2 věty

3. Učebnice str. 125/ cv. 5 – 5 souvětí. Neopisujte souvětí, pouze urči významové poměry a napiš je ve správném sledu za sebou.

4. Pracovní sešit str. 56/ cv. 7

Všem osmákům přeji moc hezký den, máte dnes přece Den dětí!

Budu ráda, když od 8. června přijdete do školy a můžeme konzultovat o všem, co bude pro Vás zapotřebí. Nebudou to klasické hodiny, žádné zkoušení, nebudete ani dostávat úkoly, spíše taková poradna, v níž Vám vysvětlím vše, co potřebujete a čemu třeba nerozumíte.

8. 6. - 12. 6.

Tento týden není žádný písemný úkol. Procvičujte pravopis přídavných jmen a shody podmětu s přísudkem na www.kaminet.cz.

29. 6. - 30. 6.

Ahoj osmáci, rok utekl jako voda a prázdniny jsou tady. Přeji Vám, aby byly klidné, pohodové a hlavně zážitkové. Načerpejte hodně energie, protože ji budete v září určitě potřebovat. Využijte také tuto dobu k četbě, zápisy ze dvou knih odevzdáte v září.