Jdi na obsah Jdi na menu
 


Český jazyk

12. 3. 2020

12. 3. - 20. 3.

Český jazyk – mluvnice

Procvičujte si pravopis na www.kaminet.cz, www.pravopisne.cz

Opakujte spojovací prostředky u jednotlivých významových poměrů na str. 88 - 89  v učebnici. Tyto znalosti uplatněte ve cv. 1a/str. 107 učebnice Čj ústně

Cv. 4 str. 89 v učebnici – 5 vět písemně do sešitu

Pracovní sešit str. 50/ cv. 6, str. 51/cv. 7a,b, str. 51/cv. 8, str.52/cv. 9, str. 54/cv. 4

Slohová výchova a literární výchova

Čtěte. Čítanka str. 83 |Ostrava Písemně zodpovězte otázky: 1. Jak byste charakterizovali život hlavní postavy? 2. Jaké východisko ze své situace nachází? 3. Vyhledejte v textu řečnickou otázku a napište ji. 4. Vypište z básně příklad hyperboly (zveličování).

Čítanka str. 84 Raport

Odpovězte písemně na otázky: 1. O čem voják podává zprávu? 2. Čím je hlášení ukončeno? 3. Dokáže voják na otázky vyjadřované očima zvířete odpovědět? 4. Co chtěl autor básní vyjádřit?

Čítanka str. 159 Saturnin Odpovězte písemně na otázky:1. Do které skupiny podle rozdělení doktora Vlacha byste se zařadili? 2. Souhlasíte s charakteristikou Saturnina v úvodu? 3. Jaký je vztah obou mužů? 4. Charakterizujte vypravěče.

Zohledňovaní žáci – vyplní pouze cvičení z mluvnice v PS a procvičovat si budou pravopis na webu, v čítance texty přečtou a napíšou pouze stručný obsah přečteného textu.

Milí žáci, přeji Vám příjemně strávený čas nad knihou a užijte si ve zdraví volné chvíle k samostudiu.

Všechny osmáky zdraví Milena Vaculíková.

23. 3. - 27. 3.

Milí osmáci, věřím, že se Vám daří dobře a hlavně, že jste zdraví. Zadané úkoly máte jistě splněny, tak na tento týden přibudou další. Budeme procvičovat přístavek. Doporučuji Vám pročíst si poučku na str. 92 v učebnici, hlavně tučně zvýrazněný text. Při tomto cvičení si opakujete zároveň i literaturu s trochou dějepisu.

cvičení - přístavek

30. 3. - 3. 4.

Doporučuji vytisknout, vypracovat a nalepit do sešitu. Pro žáky  zohledňované – vypracujte cvičení dle svých možností - cv. 1, 2):

věty, souvětí