Jdi na obsah Jdi na menu
 


Fyzika

13. 3. 2020

Kdybyste měli nějaké dotazy, pište na email samostudium.picha@email.cz

12. 3. - 20. 3.

Přečtěte si v učebnici kapitoly 8.1 Magnetické pole trvalého magnetu a 8.2 Magnetické pole Země (str. 105 - 111)

Udělejte si zápis do sešitu:

Magnetické pole

23. 3. - 27. 3.

Přečtěte si v učebnici kapitoly 8.3 Elektromagnet a 8.4 Elektromagnetická indukce (str. 112 - 118)

Udělejte si zápis do sešitu:

Elektromagnet, indukce

30. 3. - 3. 4.

Přečtěte si v učebnici kapitolu 9.1 Zdroje střídavého elektrického napětí (str. 119 - 122)

Udělejte si zápis do sešitu:

Zdroje střídavého elektrického napětí

6. 4. - 8. 4.

Vzhledem k tomu, že za normálních okolností by tento týden byl díky velikonočním prázdninám zkrácený, tak si jenom zopakujte předchozí kapitoly. Na příští týden Vám nachystám pracovní listy.

14. 4. - 17. 4.

Přikládám slíbené pracovní listy:

PL magnetické pole   PL elektromagnet, indukce

Vypracovaný pracovní list naskenujte nebo vyfoťte a pošlete NEJPOZDĚJI v pátek 17. 4. na email samostudium.picha@email.cz

20. 4. - 24. 4.

Určitě jste si všimli, že se pomalu blížíme ke konci učebnice, takže tento týden se zaměřte na matematiku a jenom si zkontrolujte, případně opravte (doplňte) pracovní listy:

PL magnetické pole-řešení   PL elektromagnet, indukce-řešení

27. 4. - 30. 4.

Zdarte osmáci, tentokrát si přečtěte v učebnici kapitolu 9.2 Jednoduchý elektromotor na stejnosměrný proud.

Podívejte se na zajímavé video:

https://www.youtube.com/watch?v=r7vzux7l9y8

a dělejte si zápis do sešitu:

Jednoduchý elektromotor

Obrázky si můžete vytisknout a vlepit.

4. 5. - 7. 5.

Tento týden budeme pokračovat kapitolu 9.3 Jak měníme veikost elektrického napětí

Přečtěte si v učebnici strany 124 - 129 a udělejte si zápis:

Jak měníme velikost elektrického napětí

11. 5. - 15. 5.

Vzorové příklady si zapište do sešitu a seznamte se s postupem řešení.

Transformátor příklady

Příklady 3) a 4) vyřešte včetně zápisu a slovní odpovědi a pošlete mi řešení na email.

18. 5. - 22. 5.

Tento týden budeme pokračovat v příkladech na transformátor.

5) Primárním vedením cívky, která má 1100 závitů, protéká při napětí 220 V proud 0,2 A. Jaký proud a jaké napětí naměříme na sekundární cívce, která má 10 000 závitů?

6) Na primární cívce s 300 závity je napětí 220 V a protéká jí proud 4 A. Sekundární cívka má 900 závitů. Urči transformační poměr, napětí na sekundární cívce a proud v sekundárním obvodu.

7) Příkon transformátoru je 100 W, N1 = 600, N2 = 1800, U2 = 210 V. Vypočítej U1 a I2.

Nápověda: U příkladů 5) a 6) musíte nejdřív pomocí vzorce U2/U1 = N2/N1 vypočítat napětí a teprve potom pomocí vzorce U1/U2 = I2/I1 dopočítat proud.

U příkladu 7) nejdřív vypočítejte proud ze vzorečku pro příkon a teprve potom dopočítejte napětí.

25. 5. - 29. 5.

Vzhledem k tomu, že většině z Vás dělalo řešení předchozích příkladů problémy, tak tentokrát přikládám správná řešení:

Transformátor příklady 2

Chyby jste dělali zejména ve vzorečcích a správném indexování veličin. Správné řešení si projděte a případné chyby si opravte.

Pokračovat budeme kapitolou 9.4 Výroba a přenos elektrické energie

Výroba a přenos eletrické energie

1. 6. - 5. 6.

Pokračovat budeme kapitolou 11 Elektřina v atmosféře: (obrázky si můžete vytisknout a vlepit do sešitu):

Elektřina v atmosféře

8. 6. - 12. 6.

Udělejte si do sešitu zápis kapitoly 12 Bezpečnost při práci s elektrickými zařízeními:

Bezpečnost při práci s elektrickými zařízeními

15. 6. - 26. 6.

Z učiva nám zbývá probrat už jenom pár kapitol. Jedná se pouze o teorii.

  • Přečtěte si kapitolu 1.2 Radioaktivita a udělejte si do sešitu zápis ze strany 145 (K ZAPAMATOVÁNÍ)
  • Přečtěte si kapitolu 2.1 Štěpení jader atomů a udělejte si do sešitu zápis ze strany 148 (K ZAPAMATOVÁNÍ)
  • Přečtěte si kapitolu 2.2 Jak pracuje jaderná lelktrárna a udělejte si do sešitu zápis ze strany 150 (K ZAPAMATOVÁNÍ)

Tímto budeme mít probrané učivo pro tento školní rok, takže zbytek času věnujte ostatním předmětům.

 

Všem, kteří pilně pracovali, děkuji. Pokud bychom se neviděli na předávání vysvědčení, tak Vám přeji příjemné prožití letních prázdnin.