Jdi na obsah Jdi na menu
 


Matematika

12. 3. 2020

Kdybyste měli nějaké dotazy, pište na email samostudium.picha@email.cz

Zopakujte si vzorové příklady: 26/A, 27/B, 27/C, 32/A, 33/B, 35/C, 37/A

Dle vzorových příkladů dopočítejte slovní úlohy na pohyb a společnou práci

16. 3. - 20. 3.

Kapitolu 4. ZÁKLADY STATISTIKY odložíme na později, protože se jedná o učivo, které je potřeba vysvětlit. Pokračovat budeme učivem ze [3] učebnice.

1. KRUŽNICE A KRUH

1.1 Kružnice a kruh

 • do sešitu si zapište a zakreslete rámečky na str. 5 a rámeček na str. 7
 • zopakujte si, jaký je rozdíl mezi kružnicí a kruhem, průměrem a poloměrem
 • vypracujte cvičení 5/1, 6/2, 6/3. Dávejte si pozor na rozdíl mezi KRUŽNICÍ a KRUHEM
 • vypracujte cvičení 7/5 a 7/6. Dávejte si pozor na rozdíl mezi PRŮMĚREM a POLOMĚREM
 • vypracujte cvičení 7/7 a 8/8. Dávejte si pozor na práci s kružítkem viz zvýrazněný text na str, 6 a 7

1.2 Kružnice a přímka

 • do sešitu si zapište a zakreslete rámeček na straně 10
 • vypracujte cvičení 10/1, 10/2 a 11/3

23. 3. - 27. 3.

Pokračujeme v kapitole ​1.2 Kružnice a přímka

 • do sešitu si zapište a zakreslete rámečky na straně 11
 • vypracujte cvičení 11/4, 12/6 A, 12/7
 • do sešitu si zapište a zakreslete rámeček na straně 12
 • vypracujte cvičení 12/9, 12/10 A, 14/14, 14/15
 • do sešitu si zapište a zakreslete rámeček na straně 15
 • vypracujte cvičení 15/8 (k nápovědě použij google)
 • vypracujte cvičení 15/19 A (narýsujte všechny tři přímky), pro usnadnění rýsování použijte milimetrový papír.

Vypracované cvičení 15/19 A naskenujte nebo vyfoťte a pošlete na email samostudium.picha@email.cz

30. 3. - 3. 4.

1.3 Dvě kružnice

Abyste se nezdržovali rýsováním, tak úvodní zápis si můžete výjimečně vytisknou a nalepit do sešitu (rýsování budete mít ještě dost):

Dvě kružnice

 • vypracujte cvičení 17/1, 17/4, 17/5
 • do sešitu si zapište a zakreslete rámeček na straně 18
 • vypracujte cvičení 18/7 a 18/8 (pošlete NEJPOZDĚJI v pátek 3. 4. na email samostudium.picha@email.cz)
 • vypracuj cvičení 18/10 a 19/12

1.4 Thaletova věta

 • do sešitu si zapište a zakreslete rámeček na straně 21
 • vypracuj cvičení 20/A
 • přečti si vzorové cvičení 20/B, 21/D a 22/E
 • vypracuj podle návodu cvičení 22/F, 23/G a 24/H (včetně rozboru a postupu konstrukce)
 • cvičení 22/F, 23/G a 24/H pošlete NEJPOZDĚJI v pátek 3. 4. na email samostudium.picha@email.cz

6. 4. - 8. 4.

Vzhledem k tomu, že za normálních okolností by tento týden byl díky velikonočním prázdninám zkrácený, tak Vám zadávám pouze tři příklady na vypracování.

1) Sestroj pravoúhlý trojúhelník DEF s přeponou |DE| = 8 cm a stranou |DF| = 6,5 cm
2) Sestroj pravoúhlý trojúhelník GHJ s přeponou |GH| = 64 mm a úhlem |GHJ| = 30°
3) Sestroj tečny z bodu P ke kružnici k (S; r = 4 cm), když |SP| = 10 cm

Dané příklady řešte podle vzorových příkladů v učebnici, včetně rozboru a postupu konstrukce a pošlete na email samostudium.picha@email.cz

Všem, kteří mi poslali vypracované zadané úkoly, bych chtěl poděkovat. Ostatní mi je laskavě pošlete během tohoto týdne.

Na závěr bych Vám chtěl popřát příjemné prožití velikonočních svátků.