Jdi na obsah Jdi na menu
 


Německý jazyk

13. 3. 2020

12. 3. - 20. 3.

- všechna slovíčka 1. lekce na str. 19

- pracovní sešit: str 11/3, 5  str 12/9, 10

23. 3. - 27. 3.

Navazujeme na předložky se 3. a 4. pádem, u kterých se ptáme otázkou wo? (kde?) - 3. pád, nebo wohin? (kam?) - 4. pád

Zapište si do sešitu předložky, naučte se zpaměti po sobě jako básničku!

PŘEDLOŽKY SE 3. PÁDEM

aus - z, ze

bei - u, při

mit - s, se

nach - do

von - od

zu - k, ke

Přeložte do sešitu:

u stolu, se psem, od stolu, ke knize, s kočkou, z lesa, do zahrady

PŘEDLOŽKY SE 4. PÁDEM

durch – skrz, přes

für – pro

gegen – proti

ohne – bez

um – okolo

Přeložte do sešitu:

přes stůl, bez kočky, pro psa, okolo domu

Jakmile budete mít naučené všechny předložky, napište si do 2 sloupců následující předložky, přeložte je a určete s jakým pádem se spojují:

VZOR – za – hinter, 3 . i  4. pád

z                      vedle

proti                na

pod                  k

bez                  o

skrz                 s

mezi                na

u                      do

v                      před

Přeložte do sešitu:

ve škole, z pokoje, na stůl, pro tašku, vedle obrazu, před skříň, u domu, ke garáži, bez židle, okolo postele

 

30. 3. - 3. 4.

Překlady z minulého týdne naskenujte či vyfoťte a pošlete na email CERNA.SAMOSTUDIUM@centrum.cz

Jednalo se o překlad těchto spojení:

1. u stolu, se psem, od stolu, ke knize, s kočkou, z lesa, do zahrady

2. přes stůl, bez kočky, pro psa, okolo domu

3. ve škole, z pokoje, na stůl, pro tašku, vedle obrazu, před skříň, u domu, ke garáži, bez židle, okolo postele

 

Opakujte stále slovíčka 1. lekce str. 19 a předložky se 3. a 4. pádem

 

6. 4. - 8. 4.

Osmáci, doufám, že se máte dobře a jste všichni zdraví. Učte se doma bez stresu a podle vašich schopností. Pokud si nevíte s něčím rady, kontaktujte mě na email. Ať se Vám všem daří a snad se brzy dočkáme učení ve třídě.

Gramatika: Předložky se 3. a 4. pádem s neurčitým členem, přivlastňovacími zájmeny nebo zájmenem kein (učebnice str. 15)

 

der

die

das

1. pád

ein

mein, dein, unser

kein

eine

meine, deine, unsere

keine

ein

mein, dein, unser

kein

3. pád

einem

meinem, deinem, unserem

keinem

einer

meiner, deiner, unserer

keiner

einem

meinem, deinem, unserem

keinem

4. pád

einen

meinen, deinen, unseren

keinen

eine

meine, deine, unsere

keine

ein

mein, dein, unser

kein

Přepište nebo vytiskněte si horní tabulku. Když si připomeneme jaký je 3. a 4. pád u určitého členu, tak si jistě všimnete pravidla, podle kterého se tvoří koncovky.

1. pád

der

die

das

3. pád

dem

der

dem

4. pád

den

die

das

1. a 4. pád u členů die, das je stejný!!!

Přelož a pak si zkontroluj:

v mém pokoji, na tvém stole, z mé židle, vedle tvého pokoje, bez mé postele, pod tvým obrazem, s mou taškou, okolo našeho domu, z našeho domu, vedle žádného pokoje, pro moji mámu, před naší garáží, na tvůj stůl

(in meinem Zimmer, auf deinem Tisch, aus meinem Stuhl, neben deinem Zimmer, ohne mein Bett, unter deinem Bild, mit meiner Tasche, um unser Haus, aus unserem Haus, neben keinem Zimmer, für meine Mutter, vor unserer Garage, auf deinen Tisch)

14. 4. - 17. 4.

Projekt – Mein Zimmer

Popište svůj pokoj, doplňte obrázky a odešlete na email do 17.4.

Nápomocné věty: Můj pokoj, je malý ale pěkný. Mám velkou postel. Vedle postele je stůl. Před stolem je židle. Na stole je počítač a lampa. Na stěně visí plakáty. Mezi stolem a dveřmi je skříň. Ve skříni mám batoh a oblečení. Mám ráda můj pokoj.

20. 4. - 24. 4.

Zopakujte si časování slovesa fahren – jezdit. Měli jsme v 8. lekci, máme ho vyčasované v sešitě. Je to sloveso nepravidelné = dochází u něho ke změně kmenové samohlásky, ve 2. a 3. osobě jednotného čísla dochází k přehlasování hlásky a

 

Přepiš si do sešitu novou  gramatiku:

Gramatika: Časování nepravidelných sloves a sloves s odlučitelnou předponou

- změna kmenové samohlásky

- u sloves s odlučitelnou předponou se předpona píše vždy na konec věty!!!

 

fern/sehen – dívat se na televizi

1. ich sehe fern                       1. wir sehen fern

2. du siehst fer n                      2. ihr seht fern

3. er, sie, es sieht fern             3. Sie, sie sehen fern

 

Rad fahren – jezdit na kole

1. ich fahre Rad                      1. wir fahren Rad

2. du fährst Rad                      2. ihr fahrt Rad

3. er, sie, es fährt Rad             3. Sie, sie fahren Rad

 

Přelož a pak si zkontroluj:

V létě jezdím na kole. Nejezdíme na kole. V zimě Petr nejezdí často na kole. Díváš se dnes na televizi? Můj pes nejezdí na kole, ale dívá se na televizi.

 

(Im Sommer fahre ich Rad. Wir fahren nicht Rad. Im Winter fährt Petr nicht oft Rad. Siehst du heute fern? Mein Hund fährt nicht Rad aber er sieht fern.)

 

Vypracuj v pracovním sešitě str. 13/12a,b – vypracované cvičení mi odešli na email do 24.4.

27. 4. - 30. 4.

Tento týden se naučíme časovat další nepravidelná slovesa a s odlučitelnou předponou

Přepiš si do sešitu:

lesen – číst

1. ich lese                               1. wir lesen

2. du liest                                2. ihr lest

3. er, sie, es liest                     3. Sie, sie lesen

 

Ski laufen – lyžovat

1. ich laufe Ski                       1. wir laufen Ski

2. du läufst Ski                       2. ihr lauft Ski

3. er, sie, es läuft Ski              3. Sie, sie laufen Ski

 

Přelož a pak si zkontroluj:

V zimě lyžuji. Lenka nelyžuje. Lyžuješ rád? Co ráda čteš? Nečtu rád knihy.

(Im Winter laufe ich Ski. Lenka läuft nicht Ski. Läufst du gern Ski? Was liest du gern? Ich lese nicht gern Bücher.)

 

Vypracuj v pracovním sešitě str. 14/16,  str. 15/17 – pravidelná a nepravidelná slovesa. Obě cvičení mi odešli na email do 1.5.

4. 5. - 7. 5.

Milí osmáci,

Napište mi, co jste se za poslední skoro 2 měsíce doma naučili. A nemyslím tím, že jste se naučili popsat váš dům, pokoj, časovat další nepravidelná slovesa. Myslím tím, co jste se naučili jiného, co byste se ve škole určitě nenaučili. Zkrátka co vám tato doba doma dala. A můžete taky napsat, co vám vzala.  Jak se něco změnilo.

Já si totiž vůbec nemyslím, že byste se učili jen tím, co vám posíláme my ze školy. Je spousta věcí, které by nenapadly nikoho ještě před měsícem, že budeme teď zvládat. Někdo se naučil… a ne, nebudu napovídat J

Pište do mailu, stačí pár řádků, pár vět, žádná slohovka.

Když to jde, aspoň na chvilku jděte ven. Nezapomeňte se taky hýbat a pomáhat.

Mějte se krásně.

p.uč. Soňa Černá

 

Tento týden si přepisujte do slovníčku slovíčka 2. lekce str. 27 – 1. sloupec

Vyplňte v pracovním sešitě str. 15/19 – doplnění předložek a str. 18/7 – časování sloves. Obě cvičení mi odešli na email do 8. 5.

11. 5. - 15. 5.

Milí osmáci,

časování sloves nebylo pro většinu z vás žádný problém. Tento týden se posuneme zase kousek dál a to použití předložky in ve 4. pádě. Víte, že předložka in je spojována s 3. i 4. pádem. O tom jaký pád máme použít, nám pomáhá otázka kde? (3.pád) nebo kam? (4.pád).

Napište si novou gramatiku do sešitu

Gramatika: předložka in ve 4. pádě Kam?

der Klub                     in den Klub – do klubu

die Schwimmhalle      in die Schwimmhalle – do plavecké haly

das Kino                     in das (ins) Kino – do kina

 

Ale!!!

zum Training – na trénink

nach Hause – domů

zur Arbeit – do práce

zur Schule, in die Schule – do školy (obě varianty možné)

auf die Tennisplatz – na tenisové hřiště

auf die Insel – na ostrov

an das (ans) Meer – k moři

in das (ins) Gebirge – do hor

zu Peter – k Petrovi

 

Písemně do sešitu vypracujte učebnice str. 21/2 a pošlete mi na email do pátku 15.5.

Opakujte slovíčka.

18. 5. - 22. 5.

Milí osmáci,

prosím, z minulého týdne si v sešitě opravte chybu, kterou jsem vám v gramatice napsala. Správně je auf den Tennisplatz (je totiž der Tennisplatz a 4. pád musí být den).

Tento týden si opět procvičíme gramatiku z minulého týdne - předložková spojení 4. pádu.

Učebnice str. 23/7 – písemně do sešitu

Pracovní sešit str. 21/6 – spoj a doplň vhodnou předložku

Obě cvičení mi odešlete na email do pátku 22.5.

25. 5. - 29. 5.

Přepište si další nová slovíčka z L2 str. 27, 2. sloupec. Pozor na slovesa auf/räumen, ein/kaufen, ein/laden, an/rufen – jsou to slovesa s odlučitelnou předponou, předpona musí být na konci věty.

Gramatika: Wie komme ich….? Jak se dostanu….?

- spojuje se s 4. pádem

  • Wie komme ich in die Bibliothek? -  Jak se dostanu do knihovny?
  • Wie komme ich in den Raum 32? - Jak se dostanu do učebny 32?
  • Wie komme ich in das Hotel Stern? - Jak se dostanu do hotelu Hvězda?

- k popisu použijeme slovíčka:

  • nach links – do leva
  • nech rechts – do prava
  • geradeaus  – rovně

Učebnice str. 23/8 – přečtěte a přeložte si popis cesty. Poté písemně do sešitu napište popis cesty z učebny 35 do šatny a z učebny 49 do školní jídelny – odeslat na email

Pracovní sešit str. 22/10odeslat na email

1. 6. - 5. 6.

Gramatika: předložka für (se 4.pádem) – pro, za

Für wen?   Pro koho?

DER: für meinen Vater (den, einen, deinen, ihren,….) - pro mého otce

DIE: für meine Mutter (die, eine, deine, ihre,….) - pro moji matku

DAS: für mein Kind (das, ein, dein, ihr,….) - pro mé dítě

Osobní zájmena ve 4. pádě:

 

ich

du

er

sie

es

wir

ihr

sie

Sie

für

mich

dich

ihn

sie

es

uns

euch

sie

Sie

pro

mne

tebe

něho

ni

něho

nás

vás

Vás

 

Pro mého bratra. Pro něho -  Für meinen Bruder. Für ihn.

Pro jeho babičku. Pro ni. - Für seine Oma. Für sie.

Pro naše dítě. Pro něho. - Für unser Kind. Für es.

 

Předložku für a osobní zájmena si procvičte v PS str. 23/11, 12. Žáci s IVP mohou udělat polovinu z každého cvičení. Vypracovaná cvičení pošlete na email do pátku 5.6.

8. 6. - 12. 6.

Gramatika: časování slovesa geben – dát

- nepravidelné sloveso

1. ich gebe                  1. wir geben

2. du gibst                   2. ihr gebt

3. er, sie, es gibt          3. Sie, sie geben

Přepište si časování slovesa geben do sešitu. Tento týden si dáme už jen opakovací cvičení: pracovní sešit str. 24/16, str. 26/5

Obě cvičení mi odešli na email do pátku 12.6.

15. 6. - 19. 6.

Ahojte osmáci,

tento týden vám nedávám žádný úkol. Kdo má vše splněno, je v cíli. Kdo průběžně neodeslal některé úkoly, má teď poslední týden a možnost mi je odeslat ke kontrole do pátku 19.6. Chválím ty, kteří průběžně pracovali, odesílali úkoly v termínu a vydrželi až do konce.

Přeji Vám pěkné prázdniny!