Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁPIS MŠ

Zápis do Mateřské školy Osvětimany se uskuteční ve čtvrtek 11.května 2023,

od 8.30 hod. – 15.00 hod.

 

Potřebné dokumenty k zápisu:

1. Řádně vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí oběma rodiči.

2. Kopii rodného listu dítěte.

3. Občanský průkaz zákonného zástupce.

 

Postup při zápisu do mateřské školy:

Formuláře budou k vyzvednutí v MŠ od 26.dubna 2023, vždy od 7.00 hod. – 15.30 hod.,

  nebo na webových stránkách ZŠ Osvětimany.

- U zápisu zákonný zástupce dítěte předá předem vyplněnou a podepsanou žádost,

  potvrzenou dětským lékařem.

- Odevzdané žádosti jsou v MŠ evidovány pod registračními čísly, které obdržíte při zápisu.

- Seznam přijatých dětí vedených pod registračními čísly bude zveřejněn 31. května 2023 na

  webových stránkách ZŠ a MŠ Osvětimany a v prostorách MŠ po dobu 14 dnů.

- Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ si zákonný zástupce převezme osobně, při úvodní

  schůzce v MŠ (28. června v 10.00hod., popř. Po individuální domluvě).

- Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ Osvětimany, obdrží zákonný zástupce vyrozumění

  poštou do 30 dnů od podání žádosti.

- V průběhu přijímacího řízení, mají jeho účastníci právo nahlédnout do spisu. Můžete tak

   učinit 29. května od 9.00hod – 13.30hod.

 

V Osvětimanech 1.března 2023

Kateřina Líčeníková

zástupce ředitele za MŠ

Podmínky přijímání dětí Mateřská škola

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání