Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ZŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné situaci související s opatřením vlády kvůli epidemii se uskuteční v letošním školním roce zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 podle pokynů MŠMT bez osobní účasti budoucího žáka ve škole.

Formální zápis bude zahrnovat pouze vyřízení povinné dokumentace, ke stažení jsou potřebné formuláře na webových stránkách školy v sekci ZÁPIS od 1. 4. 2021, k osobnímu vyzvednutí budou k dispozici od 1. 4. 2020 v zásobníku umístěném v označené skříňce pod schránkou školy (při vstupu do školy).

TERMÍN KONÁNÍ ZÁPISU

Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 1. 4.  až do 30. 4. 2021.

ZPŮSOBY PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Vyplněné formuláře (žádost o přijetí, nebo žádost o odklad + dotazník) můžete doručit:

 • datovou schránkou (musíte mít datovou schránku na fyzickou osobu, nelze poslat z firemní datové schránky), datová schránka školy je ID datové schránky b5yxghv
 • e-mailem s elektronickým podpisem, nelze poslat jen obyčejný mail, e-mail: zsosvetimany@uhedu.cz
 •  v obálce do označené poštovní schránky vpravo na zdi při vstupu do budovy školy, obálku označte „Zápis do 1. třídy“.
 • poštou (nejlépe doporučeně), obálku označte „Zápis do 1. třídy“

Adresa: ZŠ a MŠ Osvětimany, Osvětimany 282, 68742

DALŠÍ INFORMACE K ZÁPISU

 • Vyplňte 2 formuláře (Dotazník + potřebnou žádost o přijetí, nebo žádost o odklad).
 • K žádosti přiložte kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie. Tato kopie pak bude součástí spisu žáka.
 • K Žádosti o odklad povinné školní docházky doložte doporučení ze školského poradenského zařízení a posouzení odborného lékaře (pediatra), nebo klinického psychologa.
 • V případě, že nebudete mít k odkladu školní docházky doporučení školského poradenského zařízení a posouzení odborného lékaře, nebo klinického psychologa, zašlete žádost bez těchto dokumentů. Správní řízení bude ředitelem školy přerušeno a chybějící dokumenty můžete dodat nejpozději do 20. 6. 2020.
 • Začátek školní docházky může být odložen nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší věk osmi let.
 • Zápis se týká i dětí, které měly pro tento školní rok odklad školní docházky.
 • K zápisu do 1. třídy ve školním roce 2021/2022 může být přijato 30 žáků.
 • Seznam přijatých žáků (pod registračními čísly) do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2021/2022 bude zveřejněn na webových stránkách školy a na vchodových dveřích základní školy po ukončení zápisu. Zákonnému zástupci bude registrační číslo sděleno e-mailem.

 

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci. 

Případné další informace Vám podá ředitel školy Mgr. Petr Orlický a zástupkyně ředitele Mgr. Milena Vaculíková.

Dotazník

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

Desatero pro rodiče