Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁPIS ZŠ

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

TERMÍN KONÁNÍ ZÁPISU

Středa 12. 4. 2023. od 13 do 16 hodin

Formální část zápisu bude zahrnovat vyřízení povinné dokumentace, ke stažení jsou potřebné formuláře i na webových stránkách školy v sekci ZÁPIS.

Motivační část zápisu proběhne hravou formou.

DALŠÍ INFORMACE K ZÁPISU

Zákonný zástupce:

  • vyplní 2 formuláře (dotazník + potřebnou žádost o přijetí, nebo žádost o odklad),
  •  k žádosti o přijetí předloží kopii rodného listu dítěte, bude součástí spisu dítěte.

K žádosti o odklad povinné školní docházky doložte:

  • doporučení ze školského poradenského zařízení,
  • posouzení odborného lékaře (pediatra), nebo klinického psychologa.

V případě, že nebudete mít v den zápisu doporučení k odkladu školní docházky - vyjádření  školského poradenského zařízení a posouzení odborného lékaře (nebo klinického psychologa), dodejte žádost o odklad i bez těchto dokumentů do 30. 4. 2023. Správní řízení bude ředitelem školy přerušeno a chybějící dokumenty můžete dodat nejpozději do 19. 6. 2023.

  • Začátek školní docházky může být odložen nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší věk osmi let.
  • Zápis se týká i dětí, které měly pro tento školní rok odklad školní docházky.

Seznam přijatých žáků (pod registračními čísly) do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2023/2024 bude zveřejněn na webových stránkách školy po ukončení zápisu.  Zákonnému zástupci bude registrační číslo dítěte sděleno u zápisu. Rozhodnutí o odkladu bude zasláno zákonným zástupcům písemnou formou.

Děkujeme Vám za spolupráci. Případné další informace Vám podá ředitel školy Mgr. Petr Orlický a zástupkyně ředitele Mgr. Milena Vaculíková.

Plakát

Žádost o přijetí ZŠ

Žádost o odklad ZŠ