Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

31. 5. 2020

Základní škola a mateřská škola Osvětimany

Osvětimany 282, 687 42,

e-mail:msosvetimany@seznam.cz

 

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Ředitel Základní školy a mateřské školy Osvětimany rozhodl v souladu s § 34, §165    

odst. 2 a §183 odst.2 zákona č. 564/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021 těmto uchazečům:

 

 

Přidělení registračního čísla:

01                                  Přijato

02                                  Přijato

03                                  Přijato

04                                  Přijato

05                                  Přijato

06                                  Přijato

07                                  Přijato

08                                  Přijato

09                                  Přijato

10                                  Přijato

 

Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte je v souladu s §67 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a je vyhotoveno písemně. Rozhodnutí bude v Mateřské škole k vyzvednutí 26. června v 10.00 hod. (nebo podle telefonické domluvě).

Přehled registračních čísel – přijatých dětí do mateřské školy bude vyvěšen po dobu 14. dnů na vstupních dveří Mateřské školy a na webových stránkách ZŠ a MŠ Osvětimany.