Jdi na obsah Jdi na menu
 


DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB

ŠKOLNÍ DRUŽINA 2022/2023

Hlavním posláním školní družiny je odpočinek a relaxace dětí I. stupně po dopoledním vyučování. Hlavní vychovatelkou ve školní družině je Dana Hurdesová.

 • školní družina je určena pro děti 1. – 4. třídy
 • provoz školní družiny:
  • ranní družina: 6:45 7:45
  • ​​odpolední družina: 11:30 – 16:00 (v 15:30 se děti spojují do 3. oddělení)
 • do školní družiny přivádí děti vyučující poslední hodiny

Přihlášení do školní družiny:

 • přihláškou do školní družiny je Zápisový lístek do ŠD, který vyplní rodiče včetně odchodů dítěte
 • dítě NESMÍ opustit školní družinu jinak, než určí rodiče
 • vyžaduje-li rodič odchod žáka v jinou dobu, než je stanovena v zápisním lístku, požádá rodič PÍSEMNĚ nebo ÚSTNĚ o uvolnění
 • Poplatek za školní družinu je 1000,-Kč za školní rok.

Ve školním roce 2022 – 2023 jsou otevřena 3 oddělení školní družiny:

 • I. oddělení – 1. a 2. třída – vychovatelka Dana Hurdesová
 • II. oddělení – 2. a 3. třída – vychovatelky Hana Měsíčková, Kateřina Uhrinová
 • III. oddělení – 3. a 4. třída –  vychovatelky Kateřina Ličeníková, Monika Šmukařová, Veronika Ondrišová

 


ŠKOLNÍ KLUB 2022/2023

Hlavním posláním školního klubu je odpočinek, relaxace a zájmové aktivity žáků II. stupně po vyučování nebo ve volných hodinách. Kroužků se mohou účastnit i žáci prvního stupně, kteří jsou zapsáni do školní družiny. Vychovatelkou školního klubu je Bc. Martina Kocková, DiS.

Školní klub je určen pro žáky od 5. třídy do 9. třídy.

Rozvrh hodin

 

 

 

11:30-12:25

12:25-13:20

13:20-14:00

14:00-15:00

PO

 

 

FILM / HRY

KLUBOVNA

FOTBAL

TĚLOCVIČNA

TANEC STARŠÍ

KLUBOVNA

ÚT

 

 

POSLECH HUDBY  DISKUZE

6. TŘÍDA

TVŮRČÍ  PSANÍ

5. TŘÍDA / PC UČEBNA

ANGLIČTINA KONVERZACE

5. TŘÍDA / PC UČEBNA

ST

 

TANEC MLADŠÍ

KLUBOVNA

VYBÍJENÁ

TĚLOCVIČNA

DRAMAŤÁK

KLUBOVNA

ČT

FILM, HUDBA DISKUZE

6. TŘÍDA

VÝTVARKA

5. TŘÍDA / PC UČEBNA

VÝTVARKA

5. TŘÍDA / PC UČEBNA

POPULÁRNÍ ZPĚV

6. TŘÍDA

 

 

ČJ NA PC

5. TŘÍDA / PC UČEBNA

SPORTOVKY

TĚLOCVIČNA

PING PONG / PC

Přihlášení do školního klubu:

 • přihláškou do školního klubu je Zápisový lístek do ŠK, který vyplní rodiče včetně odchodů dítěte
 • žák nesmí opustit školní klub jinak, než určí rodiče
 • vyžaduje-li rodič odchod žáka v jinou dobu než je určeno v zápisním lístku, požádá rodič písemně nebo ústně o uvolnění
 • poplatek za školní klub je 500,- Kč za školní rok
 • školní klub je každý den do 15:00