Jdi na obsah Jdi na menu
 


DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Hlavním posláním školní družiny je odpočinek a relaxace dětí I. stupně po dopoledním vyučování. Hlavní vychovatelkou ve školní družině je Dana Hurdesová.

 • školní družina je určena pro děti 1. – 4. třídy
 • provoz školní družiny:
  • ranní družina: 6:30  7:45
  • ​​odpolední družina: 11:30 – 16:00 (v 15:30 se děti spojují do 3. oddělení)
 • do školní družiny přivádí děti vyučující poslední hodiny

Přihlášení do školní družiny:

 • přihláškou do školní družiny je Zápisový lístek do ŠD, který vyplní rodiče včetně odchodů dítěte
 • dítě NESMÍ opustit školní družinu jinak, než určí rodiče
 • vyžaduje-li rodič odchod žáka v jinou dobu, než je stanovena v zápisním lístku, požádá rodič PÍSEMNĚ nebo ÚSTNĚ o uvolnění
 • Poplatek za školní družinu je 1000,-Kč za školní rok.

Ve školním roce 2023 – 2024 jsou otevřena 3 oddělení školní družiny:

 • I. oddělení – 1. a 2. třída – vychovatelka Dana Hurdesová
 • II. oddělení – 2. a 3. třída – vychovatelky Hana Měsíčková
 • III. oddělení – 3. a 4. třída –  vychovatelky Kateřina Uhrinová, Monika Šmukařová

Vnitřní řád školní družiny

 


ŠKOLNÍ KLUB

Hlavním posláním školního klubu je odpočinek, relaxace a zájmové aktivity žáků II. stupně po vyučování nebo ve volných hodinách. Kroužků se mohou účastnit i žáci prvního stupně, kteří jsou zapsáni do školní družiny, pokud to dovoluje kapacita kroužku. Vychovatelkou školního klubu je Bc. Martina Kocková, DiS. Školní klub je přednostně určen pro žáky od 5. třídy do 9. třídy.

 

Rozvrh hodin

 

 

11. 40 – 12. 25

12. 30 – 13. 20

13. 20 – 14. 00

14. 00 – 15. 00

Pondělí

X

Film/hry 

Klubovna

Sportovky 1

Tělocvična/Klub

Populární zpěv

7. třída

Úterý

 

X

Tanec/hry 

7. třída

Čtenářský klub/ Angličtina

7. třída/6. třída

Čtenářský klub/ Malování na PC     

7. třída/6. třída

Středa

 

Ping pong

Hudba/hry 

Klubovna  

Sportovky 2

Tělocvična/klub

Dramaťák

Klubovna

Čtvrtek

X

Tanec  

7. třída

Výtvarná dílna

6. třída

Výtvarná dílna

6. třída

Pátek

Čeština PC/ Angličtina 

6. třída

Tvůrčí psaní/projekty

6. třída

Tvůrčí psaní/projekty

6. třída

Tvůrčí psaní/projekty

6. třída

 

 

Přihlášení do Školního klubu:

 • přihláškou do školního klubu je ZÁPISNÍ LÍSTEK, který vyplní rodiče a uvedou odchody žáka
 • rodiče berou na vědomí, že se předpokládá přizpůsobení se dítěte rozvrhu ŠK nebo zapisují dítě pouze na dny, kdy chce navštěvovat kroužky
 • žák nesmí opustit školní klub jinak, než určí rodiče
 • vyžaduje-li rodič odchod žáka v jinou dobu než je určeno v zápisním lístku, požádá rodič písemně nebo ústně o uvolnění
 • poplatek za školní klub je 500,- Kč za školní rok

Vnitřní řád školního klubu