Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úplata

Úplata za předškolní vzdělávání v Mateřské škole

na školní rok 2023/2024

 

Ředitelství ZŠ a MŠ Osvětimany vydává na základě § 123 odst. 4) zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a v souladu s § 6 vyhlášky č.14/ 2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů stanovení výše úplaty.

 

Základní výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ je stanovena na 230,- Kč za měsíc.

 

Výše úplaty se stanovuje vždy na období od 1.9. do 31.8. následujícího kalendářního roku.

Vzdělávání v posledním ročníku MŠ na základě zákona č. 472/2011 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je poskytováno bezúplatně nejvýše na dobu 12 měsíců. Toto ustanovení se vztahuje rovněž na děti s odkladem, případně dodatečným odkladem povinné školní docházky.

 

V Osvětimanech 1. září 2023

Kateřina Líčeníková