Jdi na obsah Jdi na menu
 


SPOLEK RODIČŮ

Výbor:

Předseda: 

1.místopředseda:

2.místopředseda:

Pokladník:

Zapisovatel:

Revizní komise:

 

 

Martina Jurkovičová

Monika Vočadlová

Marcela Dubská

Jarmila Jakubíčková

Bc. Ladislava Chaloupková

Ing. Eva Náplavová

Ing. Klára Zemanová

 

Seznam aktivních členů - třídních důvěrníků:

Mateřská škola:

Lenka Macalíková

Kateřina Motalová

1.třída:

Věra Frýzová

Lucie Elisová

2.třída:

Hana Habáňová

Gabriela Křemečková

3.třída:

Irena Laštůvková

Šárka Martínková

Kateřina Nesvadbová

4.třída:

Blanka Rajsiglová

 

5.třída:

Marcela Dubská

František Hromada

Věra Hromadová

Ladislava Chaloupková

Martina Jurkovičová

Lenka Juříková

Helena Ondrůšová

6.třída:

Monika Hlaváčková

Simona Ulbrichová

Simona Vašková

7.třída:

Jarmila Jakubíčková

Monika Vočadlová

8.třída:

Eva Vrtalová

9.třída:

Kamila Juřenová

Mgr. Alena Knápková

 

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek kontaktujte předsedkyni spolku paní Martinu Jurkovičovou na telefonním čísle: 775 161 171, eventuálně na e-mailu: srosvetimany@seznam.cz

Akce pro školní rok 2017/2018

Plenární zasedání:    

Mikulášská nadílka:

Dílničky:

57. společenský ples:

14. 11. 2017

5. 12. 2017

termín bude upřesněn

10. 2. 2018

Ples se tradičně uskuteční v sále kinokavárny v Osvětimanech, k tanci a poslechu bude hrát již osvědčená hudební skupina Apollon z Vracova. Srdečně zveme všechny rodiče!

Členové Spolku rodičů jsou všichni rodiče žáků ZŠ a rodiče dětí MŠ. Paní učitelka Mgr. Alena Knápková – členka SR je současně zástupcem školy, kdy funguje jako komunikační článek mezi školou a SR.

Za SR jsou ve školské radě tito zástupci: Svatoslav Vašek, Monika Vočadlová a Ivana Vajčnerová.

Členské schůze SR se konají přibližně každý měsíc (operativně dle potřeby) v budově ZŠ.

Činnost SR :

Největší a organizačně nejnáročnější akcí je uspořádání školního plesu (je rovněž hlavním zdrojem finančního příjmu), pořádání Dne dětí, Dílniček pro děti, v MŠ rozloučení s předškoláky, přivítání prvňáčků při zahájení školního roku, plenární zasedání.

 

Příklady vynakládání finančních prostředků SR :

Knihy pro předškoláky, kufříky pro prvňáčky, příspěvek pro žáky 7. ročníku na lyžařský výcvik, příspěvek do školní družiny a MŠ, cestovné pro žáky, kteří reprezentují školu v různých soutěžích, sportovních turnajích, jízdné na školní olympiády (recitační, šachové, hudební), doprava na divadelní představení, materiály na dílničky, na potřebné věci k uspořádání Dne dětí (masky, výzdoba), balíčky pro děti na Dětský den, dárečky na Mikuláše, dárky učitelům ke Dni učitelů, dárky do tomboly na ples, příspěvek pro žáky 9. ročníku na pořádání malých maturit, občerstvení pro žáky tančící na plese, příspěvek na výzdobu sálu na ples, odměna lektorce tanečního kurzu, dárek pro učitele odcházející do důchodu.