Jdi na obsah Jdi na menu
 


SPOLEK RODIČŮ

Výbor:

Předseda: 

1.místopředseda:

2.místopředseda:

Pokladník:

Zapisovatel:

Revizní komise:

 

 

Šárka Martinková

Irena Laštůvková

Marcela Dubská

Jarmila Jakubíčková

Bc. Ladislava Chaloupková

Ing. Eva Náplavová

Ing. Klára Zemanová

 

Seznam aktivních členů - třídních důvěrníků:

Mateřská škola:

Lenka Macalíková

Šárka Martínková

Kateřina Líčeníková

1.třída:

Jana Sojáková

Lukáš Chrbját

Šárka Vykoukalová

2.třída:

Kamila Hozíková

Radek Dressler

Vladislava Valová

Petra Vilímková

3.třída:

Věra Frýzová

Lucie Elisová

4.třída:

Hana Habáňová

Gabriela Křemečková

5.třída:

Irena Laštůvková

 

6.třída:

Blanka Rajsiglová

7.třída:

Marcela Dubská

František Hromada

Věra Hromadová

Ladislava Chaloupková

Martina Jurkovičová

Lenka Juříková

Helena Ondrůšová

8.třída:

Monika Hlaváčková

Simona Ulbrichová

Simona Vašková

9.třída:

Jarmila Jakubíčková

Simona Robková

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek kontaktujte předsedkyni spolku paní Šárku Martinkovou na telefonním čísle: 773 831 962, eventuálně na e-mailu: srosvetimany@seznam.cz

Akce pro školní rok 2019/2020

Plenární zasedání:    

Mikulášská nadílka:

59. společenský ples:

 

12. 11. 2019

5. 12. 2019

15. 2. 2020

Ples se tradičně uskuteční v sále kinokavárny v Osvětimanech, k tanci a poslechu bude hrát již osvědčená hudební skupina Apollon z Vracova. Srdečně zveme všechny rodiče!

Den dětí

Pasování předškoláků

červen 2020

červen 2020

Členové Spolku rodičů jsou všichni rodiče žáků ZŠ, rodiče dětí MŠ a přátelé školy. Paní učitelka Mgr. Petra Vilímková a Kateřina Líčeníková – členky SR jsou současně zástupcem školy, kdy fungují jako komunikační článek mezi školou a SR.

Za SR jsou ve školské radě tito zástupci: Svatoslav Vašek, Hana Habáňová a Radek Dressler

Členské schůze SR se konají přibližně každý měsíc (operativně dle potřeby) v budově ZŠ.

Činnost SR :

Největší a organizačně nejnáročnější akcí je uspořádání školního plesu (je rovněž hlavním zdrojem finančního příjmu), pořádání Dne dětí, Dílniček pro děti, v MŠ rozloučení s předškoláky, přivítání prvňáčků při zahájení školního roku, plenární zasedání.

 

Příklady vynakládání finančních prostředků SR :

Knihy pro předškoláky, kufříky pro prvňáčky, příspěvek pro žáky 7. ročníku na lyžařský výcvik, příspěvek do školní družiny a MŠ, cestovné pro žáky, kteří reprezentují školu v různých soutěžích, sportovních turnajích, jízdné na školní olympiády (recitační, šachové, hudební), doprava na divadelní představení, materiály na dílničky, na potřebné věci k uspořádání Dne dětí (masky, výzdoba), balíčky pro děti na Dětský den, dárečky na Mikuláše, dárky učitelům ke Dni učitelů, dárky do tomboly na ples, příspěvek pro žáky 9. ročníku na pořádání malých maturit, občerstvení pro žáky tančící na plese, příspěvek na výzdobu sálu na ples, odměna lektorce tanečního kurzu, dárek pro učitele odcházející do důchodu.