Jdi na obsah Jdi na menu
 


SPOLEK RODIČŮ

Výbor:

Předseda: 

1.místopředseda:

2.místopředseda:

Pokladník:

Zapisovatel:

Revizní komise:

 

 

 Bc. Šárka Martinková

Irena Laštůvková

Marcela Dubská

Ing. Alena Švecová

Bohdana Špalková

Ing. Eva Náplavová
Ing. Klára Zemanová

Seznam aktivních členů - třídních důvěrníků:

Mateřská škola:

Kateřina Líčeníková

1.třída:

Anna Těthalová

2.třída:

Monika Kmentová

Marcela Dubská

3.třída:

Lukáš Chrbját

Šárka Martinková 

4.třída:

Alena Švecová

5.třída:

Šárka Vykoukalová

6.třída:

Radek Dressler

Petra Vilímková

7.třída:

Lucie Elisová

8.třída:

Hana Habáňová

Gabriela Křemečková

9.třída:

Irena Laštůvková

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek kontaktujte předsedkyni spolku paní Šárku Martinkovou na telefonním čísle: 773 831 962, eventuálně na e-mailu: srosvetimany@seznam.cz

Členové Spolku rodičů jsou všichni rodiče žáků ZŠ, rodiče dětí MŠ a přátelé školy. Paní učitelka Mgr. Petra Vilímková a Kateřina Líčeníková – členky SR jsou současně zástupcem školy, kdy fungují jako komunikační článek mezi školou a SR.

Za SR jsou ve školské radě tito zástupci: Svatoslav Vašek, Hana Habáňová a Radek Dressler

Členské schůze SR se konají přibližně každý měsíc (operativně dle potřeby) v budově ZŠ.

Činnost SR :

Největší a organizačně nejnáročnější akcí je uspořádání školního plesu (je rovněž hlavním zdrojem finančního příjmu), pořádání Dne dětí, Dílniček pro děti, v MŠ rozloučení s předškoláky, přivítání prvňáčků při zahájení školního roku, plenární zasedání.

 

Příklady vynakládání finančních prostředků SR :

Knihy pro předškoláky, kufříky pro prvňáčky, příspěvek pro žáky 7. ročníku na lyžařský výcvik, příspěvek do školní družiny a MŠ, cestovné pro žáky, kteří reprezentují školu v různých soutěžích, sportovních turnajích, jízdné na školní olympiády (recitační, šachové, hudební), doprava na divadelní představení, materiály na dílničky, na potřebné věci k uspořádání Dne dětí (masky, výzdoba), balíčky pro děti na Dětský den, dárečky na Mikuláše, dárky učitelům ke Dni učitelů, dárky do tomboly na ples, příspěvek pro žáky 9. ročníku na pořádání malých maturit, občerstvení pro žáky tančící na plese, příspěvek na výzdobu sálu na ples, odměna lektorce tanečního kurzu, dárek pro učitele odcházející do důchodu.