Jdi na obsah Jdi na menu
 


Denní režim


6.25 - 8.00 hod.
 
V 8.00 hod.
se školka uzamyká

6.25 – 7.30

Příchod dětí do MŠ

Příchod dětí do třídy.
V pozdější době může být dítě přijato ve výjimečném případě, po předchozí domluvě s paní učitelkou.
Důvodem je zamezit narušování aktivit MŠ.

 

Scházení ve třídě,, Soviček“, pak přesun ml. děti do

třídy,,Lištiček.

6.25 – 9.30 hod.

Ranní hry

Spontánní hry a činnosti dětí podle jejich volby a výběru.
Rozvíjení podnětů nabízených paní učitelkou (individuální,

 skupinové, společné). Didakticky zaměřené činnosti.

 

Postupné dokončení činností a prací

Společný úklid hraček.

 

Ranní kruh

Společné přivítání dne „v komunikačním kruhu“,

 vzájemná diskuze, zhodnocení činností a výběr námětů

 pro další činnosti.

 

Ranní cvičení

Rušná část, cviky dle svalové skupiny, relaxace, pohybová hra. V letních v letních měsících může probíhat na školní zahradě.

 

Dopolední svačina
a hygiena

Společná  svačina, zvládat sebeobsluhu, přijímat stravu
a tekutiny, umět stolovat.

 

Hlavní činnost
(řízená)

Plnění rámcových a specifických cílů školního vzdělávacího

programu.
U předškolních dětí probíhá příprava na základní školu.
Za příznivého počasí se přesouvá hlavní činnost ven.

9.30 - 11.30 hod.

Pobyt venku

Příprava na pobyt venku.
Podle počasí a ročního období.
Hry na školní zahradě.
Vycházky, výlety, sportovní činnosti
a aktivity se zařazením dopravní tematiky a ekologie.

11.30 hod. – 12.15hod

Hygiena
 
 
 
Společný oběd
 
 
 
Hygiena

Uplatňování základních kulturně hygienických a zdravotně

preventivních návyků.
 

Oběd podle potřeb dětí,
zvládání sebeobsluhy, přijímání stravy
a tekutin, umět stolovat.
Slušné chování, ohleduplnost k ostatním.
 převlékání do pyžam

12.00 - 12.30 hod.

Odchod dětí po obědě

Děti, které nebudou odpočívat, si rodiče vyzvednou v této

době.

12.15 - 14.00 hod.

Odpočinek na lehátku

Čtení pohádky na pokračování, začíná společný čas relaxace,

 klidu a odpočinku.Klidové činnosti.

14.15 - 14.30 hod.

Hygiena a příprava na odpolední svačinu

Uplatňování základních kulturně hygienických a zdravotně

 preventivních návyků.

14.15 - 14.30 hod.

Odpolední svačina
a hygiena

Samoobslužná svačina podle potřeb dětí,
zvládat sebeobsluhu, přijímat stravu
a tekutiny, umět stolovat.

14.30 - 16.10 hod.

Odpolední zájmová činnost

Rozvíjení podnětů nabízených paní učitelkou (individuální,

 skupinové, společné). Didakticky zaměřené činnosti.

Pohybové hry.

 

Odchod dětí

Odpolední rozcházení dětí

 

Spontánní hry
a činnosti dětí

Spontánní aktivity dětí, pokračování dopoledního programu,

individuální práce, hry na zahradě, zájmové činnosti.
  

V Osvětimanech 1. září 2023.

Líčeníková Kateřina
zástupce ředitele pro MŠ