Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charakteristika

Mateřská škola Osvětimany je dvoutřídní, smíšená mateřská škola s celodenním provozem. Ve školním roce 2023/2024 je v MŠ zapsáno 30 dětí, ve věkovém složení 2,5 – 7 let.

Mateřská škola nabízí pro děti příjemné podnětné a estetické prostředí a hojnost zájmového vyžití. Koncepce MŠ je orientovaná na všestranný harmonický rozvoj dítěte po stránce psychické a fyzické s respektováním individuálních zvláštností a maximální podporou kamarádských vtahů.

Ústřední činností zůstává samozřejmě hra, která provází dítě po celý den, prolíná všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost. Náplní her jsou cvičení, zpěv, tanečky, pohybové hry, říkanky, kreslení, malování, modelování a další výtvarné techniky, četba, vyprávění dramatizace, poslech, samostatný mluvní projev dětí a mnoho dalších činností.

Pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu: „Krůček po krůčku do světa kráčím“, který je zpracován podle moderní koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a který vychází z přesvědčení, že vzdělávání předškolních dětí je třeba co nejvíce přizpůsobit přirozenému vývoji a životu dítěte.

V rámci výchovně vzdělávacího programu nabízíme dětem široké spektrum různorodých aktivit např.: návštěvy divadelních představení a hudebních pořadů, předplavecký výcvik, tvořivé dílny pro děti a rodiče, cvičení v tělocvičně ZŠ, besedy, výlety, exkurze, karneval, nocování starších dětí v MŠ a další.

MŠ se snaží maximálně spolupracovat s rodiči, aby pobyt jejich dětí byl co nejpříjemnější, přínosný a pozitivně vnímán ze strany rodiče i dítěte.

Prostory Mateřské školy jsou součástí budovy Základní školy se samostatným vchodem ze školní zahrady (dále jen MŠ a ZŠ). Všechny prostory jsou dostatečně velké, prosvětlené a větratelné, odpovídající stávající kapacitě.

Budova se nachází v klidové části na okraji vesnice obklopená vzrostlou zelení, která je jak ve školní zahradě, tak i v zahradě MŠ. Během posledních let došlo k větším rekonstrukcím mezi které patří výměna oken a zateplení venkovní fasády, čímž se zlepšily tepelné i světelné podmínky, zvětšení prostoru ve třídě, díky které mohla být navýšena kapacita MŠ. V protorách MŠ byly odstraněny stávající prosklené příčky, které byly nahrazeny sádrokartonovými stěnami,proběhla oprava stávající elektřin a jin. drobné úpravy.

Před školou je nově zbudovaná zahrada s dostatečně velkou travnatou plochou s herními prvky, pískovištěm a ohništěm. Zpevněné části zahrady jsou využívány k dopravní výchově. Celý tento areál je oplocen a skýtá možnosti ke společným akcím s rodiči i veřejností.

Okolní příroda a les poskytují možnosti pěkných vycházek.

 

V Osvětimanech 1. září 2023.

Kateřina Líčeníková

zástupce ředitele pro MŠ