Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Konzultace: každý den po domluvě do 14.00 hodin 

 

Výchovný poradce:
Mgr. Jana Brzicová
brzicova.jana@zsosvetimany.cz

Metodik prevence:
Mgr. Lenka Pavelková
pavelkova.lenka@zsosvetimany.cz

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ A UČILIŠTĚ

Oblasti působení výchovného poradce:

1. Kariérové poradenství

 • poradenská pomoc žákům při volbě povolání
 • skupinové i individuální poradenství v této oblasti
 • spolupráce s rodiči žáků především v oblasti poskytování informací o možnostech studia a průběhu přijímacího řízení
 • vyhledávání informací o možnostech dalšího uplatnění žáků
 • spolupráce s poradenskými a informačními institucemi pracujícími v oblasti profesního poradenství

2. Práce se žáky vyžadujícími zvláštní pozornost

 • vyhledávání žáků vyžadujících zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o ně
 • zjišťování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností, především ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou
 • zaměřit se především na práci:

a) se žáky se specifickými poruchami učení,

b) se žáky s výchovnými a výukovými problémy

c) se žáky - cizinci

d) s talentovanými a nadanými žáky

3. Metodická činnost

 • vedení při integraci žáků vyžadujících zvláštní pozornost
 • při  tvorbě individuálních vzdělávacích plánů
 • vedení při práci s nadanými žáky
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči

4. Informační činnost

 • poskytování informací činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, žákům a jejich rodičům
 • zveřejňování důležitých informací výchovného poradce  pro rodiče na webových stránkách školy

 

INFORMACE O OBORECH, ŠKOLÁCH A UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ VE VŠECH SOUVISLOSTECH

Na www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání.

 • vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů,
 • je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.)
 • je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),
 • velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).

Na www.infoabsolvent.cz rovněž najdete

 • informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další,
 • filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,
 • poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy.