Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Konzultace: každý den po domluvě do 14.00 hodin 

 

Výchovný poradce:
Mgr. Jana Brzicová
brzicova.jana@zsosvetimany.cz

Metodik prevence:
Mgr. Lenka Pavelková
pavelkova.lenka@zsosvetimany.cz

Speciální pedagog:
Mgr. Petra Vilímková

vilimkova.petra@zsosvetimany.cz

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ A UČILIŠTĚ

Oblasti působení výchovného poradce:

1. Kariérové poradenství

 • poradenská pomoc žákům při volbě povolání
 • skupinové i individuální poradenství v této oblasti
 • spolupráce s rodiči žáků především v oblasti poskytování informací o možnostech studia a průběhu přijímacího řízení
 • vyhledávání informací o možnostech dalšího uplatnění žáků
 • spolupráce s poradenskými a informačními institucemi pracujícími v oblasti profesního poradenství

2. Práce se žáky vyžadujícími zvláštní pozornost

 • vyhledávání žáků vyžadujících zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o ně
 • zjišťování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností, především ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou
 • zaměřit se především na práci:

a) se žáky se specifickými poruchami učení,

b) se žáky s výchovnými a výukovými problémy

c) se žáky - cizinci

d) s talentovanými a nadanými žáky

3. Metodická činnost

 • vedení při integraci žáků vyžadujících zvláštní pozornost
 • při  tvorbě individuálních vzdělávacích plánů
 • vedení při práci s nadanými žáky
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči

4. Informační činnost

 • poskytování informací činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, žákům a jejich rodičům
 • zveřejňování důležitých informací výchovného poradce  pro rodiče na webových stránkách školy