Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠKOLNÍ JÍDELNA

JÍDELNÍ LÍSTEK JE UMÍSTĚN V "Aktuálně"

Základní škola a mateřská škola Osvětimany nabízí možnost stravování pro veřejnost. Cena jednoho obědu je 54,- Kč. Bližší informace podá vedoucí školní jídelny na tel. 573 902 200 nebo 776 828 098. Provoz školní jídelny bude zahájen 29. 8. 2016.


Ceny stravného
MŠ 3 - 6 let 35 Kč
ranní svačinka 7 Kč
oběd 19 Kč
odpolední svačinka 6 Kč
Pitný režim 3 Kč
   
MŠ od 7 let 38 Kč
ranní svačinka 7 Kč
oběd 22 Kč
odpolední svačinka 6 Kč
pitný režim 3 Kč
   
 
strávníci 7 - 10 let 22 Kč
strávníci 11 - 14 let 25 Kč
strávníci 15 let a více 28 Kč
   
zaměstnanci školy 31 Kč
důchodci a bývalí zaměstnanci 33 Kč
cizí strávníci 54 Kč

Pokyny ke stravování ve ŠJ Osvětimany

Všichni strávníci jsou povinni dodržovat řád školní jídelny !

 • přihláška ke stravování

 • strava je určena k okamžité spotřebě bez skladování

 • stravné se vybírá bezhotovostně, svolením k inkasu ve prospěch účtu 158427012/0300 ČSOB, a.s. - Poštovní spořitelna k 18.dni v měsíci na měsíc následující

 • stravné v hotovosti se vybírá pouze ve výjimečných případech, vždy mimo výdejní dobu stravy

Odhlašování obědů

 • plánovanou absenci je třeba odhlásit den předem

 • oběd je možné odhlásit nejpozději do 8:00 hod.  /písemně, emailem na sjosvetimany@seznam.cz nebo telefonicky na č. 573902200 nebo 776828098/

 • v případě nepřítomnosti žáka ve škole a neodhlášené stravy, bude tento doúčtován za plnou cenu, tzn. 54,- Kč – viz. vyhl. 107/2005 Sb. - neoprávněně odebraná strava

Nárok na oběd

 • zaměstnanec má nárok na jedno hlavní jídlo denně za sníženou cenu, pokud však jeho přítomnost v práci trvá alespoň 3 hodiny

 • pokud je strávník přítomen ve škole, je jeho povinností konzumovat přihlášený oběd ve školní jídelně

 • vynášení obědů z jídelny je zakázáno

Odebírání obědů do jídlonosičů

 • nárok první den nepřítomnosti pouze u dětí, dospělí nemají nárok na dotovanou stravu jestliže nejsou v práci alespoň 3 hodiny.

 • další dny nárok na slevu stravného zaniká a děti i zaměstnanci zaplatí za oběd jako cizí strávníci, tzn. 54,- Kč

 • obědy za sníženou cenu nelze čerpat za jiného strávníka v době jeho nepřítomnosti

Cizí strávníci

 • platí za jeden odebraný oběd 54,- Kč

 • oběd je možné přihlásit případně odhlásit nejpozději do 7:45 hod. daného dne

 • vyzvednou si stravu od 11:15 hod. do 11:30 hod.

Vydávání obědů

 • obědy do čistých, řádně označených jídlonosičů se vydávají od 11:15 hod. do 11:30 hod.

 • obědy v mateřské škole se vydávají od 11:15 hod. do 11:30 hod.

 • obědy ve školní jídelně se vydávají od 11:30 hod. do 13:30 hod.