Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠKOLNÍ JÍDELNA

JÍDELNÍ LÍSTEK

Základní škola a mateřská škola Osvětimany nabízí možnost stravování pro veřejnost. Cena jednoho obědu je 87,- Kč. Bližší informace podá vedoucí školní jídelny na tel. 573 902 200 nebo 573 393 036.

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY


Ceny stravného

Stravovací kategorie

Cena stravného 1 den

MŠ do 6. let celodenní - (ranní svačinka, oběd, odpolední svačinka, pitný režim)

53,-

MŠ do 6. let půldenní -  (ranní svačinka, oběd + pitný režim)

41,-

MŠ 7 let celodenní -  (ranní svačinka, oběd, odpolední svačinka, pitný režim)

56,-

MŠ 7 let půldenní - (ranní svačinka, oběd + pitný režim)

44,-

ZŠ 7 - 10 let

30,-

ZŠ 11 - 14 let

35,-

ZŠ 15 let a více

38,-

Zaměstnanci

38,-

 

 

Cizí strávníci - (cena potravin + režie + příspěvek na platy)

87,-

Pokyny ke stravování ve ŠJ Osvětimany

Všichni strávníci jsou povinni dodržovat řád školní jídelny !

 • přihláška ke stravování

 • strava je určena k okamžité spotřebě bez skladování

 • Úhrada za školní stravování probíhá pouze formou bezhotovostního styku a to tak, že ZŠ a MŠ Osvětimany inkasuje platbu z bankovního nebo sporožirového účtu strávníka (zákonného zástupce). První platba na měsíc září proběhne do 30 .8. Následující platby vždy od 18. do 20. dne v měsíci na měsíc následující.

Odhlašování obědů

 • plánovanou absenci je třeba odhlásit den předem

 • OBĚD JE NUTNO ODHLÁSIT DEN PŘEDEM NEJPOZDĚJI DO  14:00 hod.  /písemně, emailem na sjosvetimany@seznam.cz nebo telefonicky na č. 573902200 nebo 573393036/

 • v případě nepřítomnosti žáka ve škole a neodhlášené stravy, bude tento doúčtován za plnou cenu, tzn. 87,- Kč – viz. vyhl. 107/2005 Sb. - neoprávněně odebraná strava

Nárok na oběd

 • zaměstnanec má nárok na jedno hlavní jídlo denně za sníženou cenu, pokud však jeho přítomnost v práci trvá alespoň 3 hodiny

 • pokud je strávník přítomen ve škole, je jeho povinností konzumovat přihlášený oběd ve školní jídelně

 • vynášení obědů z jídelny je zakázáno

Odebírání obědů do jídlonosičů

 • nárok první den nepřítomnosti pouze u dětí, dospělí nemají nárok na dotovanou stravu jestliže nejsou v práci alespoň 3 hodiny.

 • další dny nárok na slevu stravného zaniká a děti i zaměstnanci zaplatí za oběd jako cizí strávníci, tzn. 87,- Kč

 • obědy za sníženou cenu nelze čerpat za jiného strávníka v době jeho nepřítomnosti

Cizí strávníci

 • platí za jeden odebraný oběd 87,- Kč

 • oběd je možné přihlásit případně odhlásit nejpozději do 7:45 hod. daného dne

 • vyzvednou si stravu od 11:15 hod. do 11:30 hod.

Vydávání obědů

 • obědy do čistých, řádně označených jídlonosičů se vydávají od 11:15 hod. do 11:30 hod.

 • obědy v mateřské škole se vydávají od 11:15 hod. do 11:30 hod.

 • obědy ve školní jídelně se vydávají od 11:30 hod. do 13:30 hod.