Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projekty ve školním roce 2015/2016

13. 10. 2017

V rámci zapojení do projektu „Výzva 56“ jsme uskutečnili hned několik zajímavých akcí. V září školního roku 2015/2016 se čtyři pedagogové spolu se 42 žáky, převážně z II. stupně, účastnili jazykově-poznávacího zájezdu v Anglii. Pro žáky byl pobyt přínosný v tom, že strávili několik hodin výukou anglického jazyka v mezinárodní jazykové škole a mohli si vyzkoušet, na jaké úrovni jsou jejich konverzační dovednosti v anglickém jazyce. Pět pedagogů navštívilo záhřebskou základní školu v Chorvatsku. I tento pracovní výjezd byl pro pedagogy přínosem a zajímavou zkušeností stejně jako studijní pobyt našeho pedagoga na Maltě. Dalším projektem, realizovaným v rámci této výzvy, byly Čtenářské dílny. Probíhaly na celém II. stupni a také ve 3. a 5. třídě na I. stupni ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura. Jejich cílem bylo zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti, ale hlavně zvýšení zájmu o čtení. Díky tomuto projektu jsme vylepšili materiální podmínky potřebné k realizaci dílen nákupem 300 knih v papírové podobě, jež byly hrazeny z prostředků Evropské unie a významně obohatily školní knihovnu. Účast v projektu „Výzva 57“ nám umožnila dovybavit pracovní dílny potřebným zařízením, přístroji a nářadím v hodnotě 200 000 Kč.

logo.jpg