Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro rodiče prvňáčků

25. 6. 2024

První den na zahájení s sebou vezměte prázdnou aktovku, přezůvky, vyplněné přihlášky do ŠD, jídelny, 60 Kč jako záloha na šatnu, 400 Kč do třídního fondu.

 

Nekupujte kufřík do Vv, děti ho dostanou od Sdružení rodičů!

 

Skříňky v šatnách – děti si sem v září po obdržení klíče zamknou boty a bundy, tenisky na hřiště. Klíček od skříňky dostanou za zálohu 60 Kč, na konci roku se klíček vrací.

Když dítě zapomene klíček, skříňku mu otevře paní hospodářka Náplavová.

V případě ztráty klíčku mu nový vyrobí školník – za 60 Kč.

 

V případě nepřítomnosti žáka podejte zprávu do školy. Každou absenci pak písemně omluvte do omluvného listu v žákovské knížce (ŽK).

Delší absence, např. dovolená – povoluje ředitel školy, podejte si žádost.

Při odchodu dítěte během vyučování předáme dítě rodiči, neodchází samo!

(to platí do konce 3. třídy dle školního řádu)

 

Prosím vyplňte ŽK, podepište učebnice a sešity, vše obalte.

V případě, že má dítě nějakou alergii, sdělte to tř. uč.

Obědy se odhlašují na tel. čísle školní jídelny.

V měsíci září vodí tř. uč. děti na autobus (jen na 12:35 Medlovice, na 12:55 Vřesovice).

V říjnu, listopadu a dubnu bude rodičovská schůzka.

Další konzultace s tř. uč. jsou možné po skončení vyučování a po předešlé domluvě.

Chtěla bych požádat dva rodiče, kteří by pracovali jako třídní důvěrníci, kteří se zúčastňují schůzek Spolku rodičů.

 

Domácí příprava musí být pravidelná, nechte dítě pracovat samostatně, rodič úkol zkontroluje, podepisujte každý týden ŽK a denně, prosím, kontrolujte malý deníček.

Písmenka ze skládací abecedy vystřihujte postupně a vkládejte do desek podle pokynů tř. uč. v deníčku.

Dbejte na pravidelný denní režim a dostatek spánku dítěte.

Komunikace rodičů s učitelkou je možná:

školní mail: gabrielova.ivana@zsosvetimany.cz
deníček
telefon do kanceláře ZŠ
v ŽK budou – omluvenky, známky, třídní schůzky, i vzadu píšeme některé důležité informace.

 

Děti budou mít denně 4 vyučovací hodiny, vyučování začíná v 7.55 a končí v 11.30. Do třídy se vchází nejdříve v 7. 40, nejpozději však 10 minut před začátkem vyučování.

Na první tři dny výuky v září si přinesou velký sešit, malý deníček, žákovskou knížku, pouzdro. Další dny se již budeme učit podle rozvrhu.

 

Sdělte způsob a čas odchodu ze školy!!! Provoz ŠD je denně do 16:00.

Pokud chcete, můžete dát dítěti do školy malý polštářek, na kterém může odpočívat.

V listopadu můžete pořídit pero Tornado, Pilot nebo Stabilo do psaní. Mizíkovat minimálně. Do té doby budeme psát jen obyčejnou tužkou č. 2.

 

Zájmové kroužky začínají od října (do konce května).

Příspěvek 2 000 Kč bude k vyzvednutí od ledna na OÚ Osvětimany.

 

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek se obracejte na tř. učitelku. Těším se na příjemnou spolupráci. Přeji Vám i Vašim dětem úspěšný rok.

 

Mgr. Ivana Gabrielová, třídní učitelka