Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do Mateřské školy Osvětimany

6. 3. 2024

Zápis do Mateřské školy Osvětimany se uskuteční ve středu 15.května 2024,

od 8.30 hod. – 15.00 hod.

 

Potřebné dokumenty k zápisu:

1. Řádně vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí oběma rodiči.

2. Kopii rodného listu dítěte.

3. Občanský průkaz zákonného zástupce.

 

Postup při zápisu do mateřské školy:

- Formuláře budou k vyzvednutí v MŠ od 15. dubna 2024, vždy od 7.00 hod – 15.30 hod., nebo na webových stránkách ZŠ Osvětimany.

- U zápisu zákonný zástupce dítěte předá předem vyplněnou a podepsanou žádost, potvrzenou dětským lékařem.

- Odevzdané žádosti jsou v MŠ evidovány pod registračními čísly, které obdržíte při zápisu.

- Seznam přijatých dětí vedených pod registračními čísly bude zveřejněn 31. května 2024 na webových stránkách ZŠ a MŠ Osvětimany a v prostorách MŠ po dobu 14 dnů.

- Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ si zákonný zástupce převezme osobně, při úvodní schůzce v MŠ (25. června v 10.00hod., popř. po individuální domluvě).

- Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ Osvětimany, obdrží zákonný zástupce vyrozumění poštou do 30 dnů od podání žádosti.

- V průběhu přijímacího řízení, mají jeho účastníci právo nahlédnout do spisu. Můžete tak učinit 28. května od 9.00 hod – 13.30 hod.

 

V Osvětimanech 1.března 2024.

Kateřina Líčeníková

zástupce ředitele za MŠ