Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁPIS DO ZŠ

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 

TERMÍN KONÁNÍ ZÁPISU

Úterý 9. 4. 2024. od 13 do 16 hodin

 

Formální část zápisu bude zahrnovat vyřízení povinné dokumentace, potřebné formuláře jsou ke stažení níže

Motivační část zápisu proběhne hravou formou.

 

DALŠÍ INFORMACE K ZÁPISU

Zákonný zástupce:

  • vyplní 2 formuláře (dotazník + potřebnou žádost o přijetí, nebo žádost o odklad)
  • k žádosti o přijetí předloží kopii rodného listu dítěte, bude součástí spisu dítěte

K žádosti o odklad povinné školní docházky doložte:

  • doporučení ze školského poradenského zařízení
  • posouzení odborného lékaře (pediatra), nebo klinického psychologa.

V případě, že nebudete mít v den zápisu doporučení k odkladu školní docházky – vyjádření školského poradenského zařízení a posouzení odborného lékaře (nebo klinického psychologa), dodejte žádost o odklad i bez těchto dokumentů do 30. 4. 2024. Správní řízení bude ředitelem školy přerušeno a chybějící dokumenty můžete dodat nejpozději do 19. 6. 2024.

  • Začátek školní docházky může být odložen nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší věk osmi let.
  • Zápis se týká i dětí, které měly pro tento školní rok odklad školní docházky.

 

Seznam přijatých žáků (pod registračními čísly) do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2024/2025 bude zveřejněn na webových stránkách školy po ukončení zápisu.  Zákonnému zástupci bude registrační číslo dítěte sděleno u zápisu. Rozhodnutí o odkladu bude zasláno zákonným zástupcům písemnou formou.

 

Každé dítě, které nastoupí do 1. ročníku v naší základní škole, obdrží do konce ledna 2025 příspěvek 2000,- Kč od městyse Osvětimany.

Vážení rodiče, děkujeme Vám za spolupráci. Případné další informace Vám podá ředitel školy Mgr. Petr Orlický a zástupkyně ředitele Mgr. Milena Vaculíková.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2024/2025

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO 1. TŘÍDY VE ŠKOLNÍM ROCE 2024/2025

DOTAZNÍK PRO RODIČE ŽÁKA 1. ROČNÍKU ZŠ

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025