Jdi na obsah Jdi na menu
 


Anglický jazyk

22. 3. 2020

12. 3. - 20. 3.

učebnice a PS 19. lekce

23. 3. - 27. 3.

učebnice s. 52-53 opakovací lekce - čti nahlas, zkus si přeložit.

PS s. 52-53.

30. 3. - 3. 4.

20. lekce učebnice s. 55 - napiš si slovíčka do slovníčku - (výslovnost: kam from, lengvič, Ček, Pouliš, Ingliš, Slovak, Poulend, Slouvakie, parents, grendparents, liv, work, lé(r)n, e bit).

Učebnice s. 54/1 – prohlédni si mapu, kde je ČR a kde Velká Británie.

Přečti si údaje a rozhovory v učebnici s. 54 – 55, zkus si říct podobné údaje o sobě….

Napiš údaje o sobě do Aj-Š podle 54/1, jednu takovou tabulku.

PS s. 54-55.

6. 4. - 10. 4.

Dáme si trochu oddych na opakování, ale protože nás čekají Velikonoce, můžeš si procvičovat budoucí slovíčka z lekce 23. a 24. Jinak nic.

14. 4. - 17. 4.

1) 21. lekce s. 56 – 57 výslovnost do slovníčku:

toj šop, šop asistent, ákitekt, dentist, taxi drajvr, týčr, doktor, fármr, týč, drajv, sel, ček, flaj e plejn, fíd, dyzájn, hospitl, ofis, pig, kau

2) učebnice s. 56 cv. 1 čti a ukazuj obrázky

3) cv. 2 slova vlevo si přiřaď k názvu obrázku, a tyto věty napiš do Aj-Š

4) s. 57 cv. 3 čti

5) PS s. 56 – 57

Poznámka: cv. 3 dělej s pomocí cv. 2, cv. 5 udělej, pokud můžeš

20. 4. - 24. 4.

1) 22. lekce s. 58 – 59

výslovnost do slovníčku:

vótr plants, voš klouts, klín, ajron klouts,

voš ap, flór, et de moment, rajt nau

2) Prohlédni si gramatiku v zelené tabulce s. 59

Když ke slovesu přidáme koncovku – ing, musí být ve větě také sloveso BE (v časování jako am, are, is), jak uvidíš ve větách cv. 1 i 2.

3) učebnice s. 58 cv. 1 čti a prohlédni si vždy obrázek

4) cv. 2 - věty si čti, prohlédni obrázek ke každé odrážce, zkus si věty přeložit, doplnila jsem je:

 • Ms White …      …     At the moment sheś ironing her T-shirt.
 • Mr. Brown is a shop assistant, but she isn´t at work now. Sheś at home. Right now sheś cleaning the floor.
 • Miss Green is an architekt, but she isn´t at work. At the moment sheś at home and sheś watering the plants.
 • Mr. Black is a dentist, but he isn´t at work now. Heś at home. Right now heś feeting his canary.

5) PS s. 58 – 59

20. 4. - 24. 4.

1) Opakovací lekce s. 60 – 61 čti nahlas, pod textem máš slovíčka k překladu

2) Procvičuj slovíčka na internetu „kaminet.cz“ (znáš to z výuky Aj v počítačové učebně)

3) PS s. 60 – 61

K cvičení 3 píšu vzorové věty, např.: Teacher teach children.

Architekt design new houses.

4. 5. - 7. 5.

1) Vracíme se k lekci Velikonoce - 23. lekce s. 62 – 63

Výslovnost nových slovíček: bitvín, defodil, benč, grás, ístr, ístr eg, ístr bany, pleityd vilou kein, vas, čik, lemb.

cv. 1 čti nahlas

cv. 3 přečti, na internetu se můžeš s rodiči podívat na zvyky a oslavu Velikonoc v Anglii.

cv. 4 přečti si zelenou tabulku gramatiky

cv. 2 Kde jsou vajíčka? Odpovídej anglicky, př. Červené vajíčko je na lavičce = There is red egg on the bench. (Pozor na množ.č. -  There are two blue eggs under the daffodil.)

cv. 5 napiš tyto čtyři věty do sešitu Aj-Š

2) PS s. 62 – 63

3) K procvičování slovíček různých témat můžete dále využívat: kaminet.cz nebo videa na youtube – angličtina pro děti, WOW english tv, Pepa pig, angličtina pro začátečníky, atd.

Ve čtvrtek bylo pálení čarodějnic, posílám odkaz na čarodějnická videa do angličtiny.

Winnie the witch - čarodějnice, která mění barvu svého kocoura.

https://www.youtube.com/watch?v=XAwYNJH4D20

11. 5. - 15. 5.

1) Vracíme se k další lekci Velikonoce – Eggs everywhere = vajíčka všude

24. lekce s. 64 – 65

Výslovnost nových slovíček: Hú is mór?, hajd, eg hant, bí klevr, gejt, egejn.

2) cv. 64/1 čti nahlas Velikonoční pokřik zajíčka

3) cv. 2 nauč se nová slovíčka zeleně napsaná

4) cv. 65/3 popiš vejce, co kde v něm je (podle cv. 2)

5) cv. 4 levá část - se vztahuje k 62/2, takže se dívej na obrázek a rozhodni podle vět 65/4 - True or False? Pravda nebo lež?

6) cv. 4 pravá zelená část – se vztahuje k 63/5, odpovídej.

(KLÍČ:odpověď k otázce 1.  A lot of = Mnoho. Hodně.

2. The Easter bunny is on the table = Velikonoční zajíček je na stole.

3. In the basket are eggs. = V koši jsou vajíčka.

Nebo

There are eggs in the basket. = Vajíčka jsou v koši.

4. Yes, the cupboard is open. = Ano, skříň je otevřená.

5. On the chair is zero eggs. = Na židli je nula vajíček.

Nebo

On the chair isnť egg. = Na židli není vajíčko.

Nebo

On the chair arenť eggs. = Na židli nejsou vajíčka.

6. The vase is light blue. = Váza je světle modrá.

7. The plaited willow cane is on the chair. = Pomlázka je na židli.

 8. Yes, i see. The Easter cards are on the cupboard. = Ano, vidím. Pohlednice jsou na skříňce.

7) PS s. 64 - 65

18. 5. - 22. 5.

25. lekce s. 66 – 67 WHAT CAN PEOPLE DO? = Co umí lidé dělat?

Výslovnost nových slovíček: skór, goul, čenč, medžik, web, fókást, wedr, dekorejt, andrstend, antiloup, lejzy, keč, fiš, hant, Áfrika, Antáktika, for e long tajm.

 

1) cv. 66/1 čti nahlas štítky, a potom říkej co kdo umí, podle vzoru - Example:

Jaromír Jágr can score goals.

Nicole Vaidišová can play tenis.

A chameleon (kamílien) can change the colour of its body.

Harry Poter can do magic.

A spider can make a web.

A lizzard can run fast.

Aneta Langerová can sing a songs.

A kangoroo (kengurou) can jump.

2) cv. 2 Can you do it? =Umíš to?

Odpovídej celou větou.

Př. Stand on head – No, I can´t stand on head.= Ne, neumím stát na hlavě.

Yes, I can stand on head.= Ano, umím stát na hlavě.

3) cv.3: Who is speaking? = Kdo mluví?

Čti bubliny!

4) PS s. 66 - 67

25. 5. - 29. 5.

26. lekce s. 68 – 69 „We´re having a picnic“ (Vír heving e piknik) = Máme piknik.

 

1) Napiš si slovíčka, výslovnost nových slovíček: piknik, baskit, pripér, ít, baj, bótl, slajs,pakit, rilejx, spred, box, in háf, pá(r)k.

2) cv. 68/1 přiřaď sousloví v tabulce k jednotlivým obrázkům, čti nahlas

3) pokračuj ve cvičení 1 podle cv. 2, vytvoř otázku a odpovídej v celých větách.

 • What is Mrs Taylor doing in picture 5?

(Vot is Misis Tejlor duing in pikčr fajf?) =

= Co dělá paní Tejlorová v obrázku pět?

 • She´s buying some food and drinks.

(Šís bajing sam fůd end drinks.) =

= Ona kupuje nějaké jídlo a pití.

 

4) Cv. 69/4 čti nahlas a dívej se i na obrázky na význam.

5) Cv. 69/3 přiřaď do sloupců slovíčka, která znáš a napiš do Aj-Š..

6) PS s. 68 – 69

7) videa angličtiny najdete na youtube:

Pepa pig

Learn anglish to comedy

Learn anglish tv

Anglish sing sing

Anglish conversation

Oxford anglish conversation

Graded revers

Learn anglish

Helpforenglish.cz

English listening step by step

1. 6. - 5. 6.

27. lekce s. 70 – 71 „My ideal day“ = Můj ideální den.

1) Napiš si slovíčka, výslovnost nových slovíček: pik, tajdy, peint, luk aftr, bild, selibrejt, trip, trevl.

2) cv. 70/1 čti, a potom říkej věty - svůj ideální den (pomoz si dole s příkladem s. 70 a se zelenou tabulkou s. 71)

3) 71/2  kdy to děláš? – do sešitu a pošli mi to ke kontrole.

4) PS s. 70 – 71

8. 6. - 12. 6.

28. lekce s. 72 – 73 „He wears a white coat“ (Hí wérs e vajt kout) = (On) nosí bílý plášť.

Nezapomeň! Proč je tady wears, a ne wear?

Protože 3. osoba jednot. čísla má navíc -S. Takže He, she, it má vždy wears. Ostatní osoby (I, you, we, they) mají jen wear.

 

 1. Napiš si slovíčka, výslovnost nových slovíček:

Kout, ofis, jůžely, ges, samtajms, konsét, tiejtr, profešenl, bisnysvumen, overal, vet, bysnysmen, autsajd, insajd.

 1. cv. 72/1 čti nahlas o osobách, další osoby máš doplnit sám - Dres se řekne Jersey (džézy), Uniforma – Uniform (junifórm), Kufr či kufřík – Suitcase (sjútkejs).
 2. Cv. 72/2 čti vzor, pak zkus říkat o sobě nebo o tvé rodině.
 3. Cv. 3 se vztahuje ke cv. 1, co nosí tito lidé na sobě, pokud nejsou v práci. Přečti si všechny čtyři věty s otázkami, a zkus odpovědět.

Klíč:

 1. He is wearing suit or jacket and trousers. (Hí is vering sjút or džekit end truosŕs.) = On nosí kvádro nebo sako a kalhoty.

Mohla by být i odpověď - He wears….

 1. He is wearing track suit. (Hí is vering trek sjút) = Nosí sportovní oblečení.
 2. She is wearing swimsuit. (Ší is vering svimsjút) = Ona nosí plavky.
 3. She is wearing anorak. (Ší is vering anorak) = Nosí bundu větrovku.

 

 1. Cv. 4  Hádej povolání - čti rozhovor A:, B:,
 2. Pamatuj! Ve cv. 4:

When? = Kdy?

Where? = Kde? Odkud?

What wear? = Co nosí na sobě?

Who witch? = s (kým)?Samotné Who? = Kdo?

What do? = Co dělá?

 

Procvičuj s WHEN? - Předložky IN, ON, AT z předcházející lekce v tabulce.

 

 1. PS s. 72 – 73, věřím, že doplnění slovíček ve cv. 1 a 2 zvládnete sami. Pokud si nevzpomeneš co doplnit, pomoz si s lekcí 17, 18, 19 buď v učebnici, nebo v PS.

Pak pracuj na cv. 3,

dále cv. 4.

(Klíč: Farmer = farmář, nurse = zdravotní sestra, housewife = hospodyně, golf player = golfista)

cv.5 - pomoz si s učebnicí 73/4.

15. 6. - 19. 6.

Dokončili jsme všechny lekce. Jsme na konci. Teď je třeba si zopakovat slovíčka, protože to je základ toho, abyste se domluvili a dali dohromady věty.

Vezmi si slovníček, a zkus si v tomto pololetí (tj. od 14. lekce) zakrýt nejdříve českou část, překládej si anglická slovíčka do češtiny. To je jednodušší – rozumět.

Potom si zakryj ta anglická slovíčka, a zkus překládat z češtiny do angličtiny. Je to obtížnější.

Umíš tři čtvrtiny slovíček? Jsi dobrý (á)!

Umíš jich méně? Nevěš hlavu, v dalším ročníku si je opět zopakuješ.

Dívej se občas na nějaká anglická videa dle doporučení na webu školy, angličtina se ti tak dostane do mysli.

22. 6. - 26. 6.

Vážení rodiče, milé děti!

Tento týden končíme, uzavíráme známky. Nové domácí úkoly již nebudou.

Je to prostor pro některé žáky, aby dokončili své úkoly v různých předmětech během tohoto týdne.

Nemusíte se bát, v dalším školním roce bude určitě prostor pro zopakování a procvičení učiva všech předmětů, které jsem vám po dobu koronaviru zadávala prostřednictvím našich webových stránek školy. Bohužel, toto opakování v dalším ročníku již nebude se mnou. Je mi to líto, ale budu se loučit se svými žáky 4. třídy, neboť na mě čekají zase noví prváčci.

Proto teď chci využít toho, abych vám, rodičům, poděkovala. Nejen za spolupráci při nynějším domácím učení, ale chci vám poděkovat za celou dobu čtyř let, za pohodovou spolupráci s vámi. Děkuji.

Přeji vám všem pěkné prázdniny a dovolenou!

Třídní učitelka Mgr. Ivana Gabrielová