Jdi na obsah Jdi na menu
 


Český jazyk

22. 3. 2020

12. 3. - 20. 3.

učebnice s. 77 – 80 projděte si, PS s.17/2, 3, s. 18, 19, 20, 21.

Čtěte mimočítankovou četbu! Můžete si číst i v čítance.

23. 3. - 27. 3.

opakování podstat. jm. rod M:

v učebnici s. 81/1 napiš do Čj-Š,

81/2 ústně vyřeš a urči (př. Míč – rod M, neživ., vzor stroj)

81/3 ústně doplň, a) urči slovní druhy, u podstatných jmen urči vzor  (př. Pískoviště –   podstat. jm., vzor moře)

81/4 b) do Čj-Š opiš podstatná jména z básně a urči vzor

81/5 ústně

82/ 8 do Čj – Š, b) ústně

82/9 do Čj – Š, nezapomeň na a)

82/10 a) ústně

82/11 napište si diktát, rodič nebo starší sourozenec ti pomůže

Podstatná jména opakování všech:

83/1 a) do Čj – Š

PS s. 22

Čtěte mimočítankovou četbu! Můžete si číst i v čítance.

30. 3. - 3. 4.

- opakování podstat. jmen:

v učebnici s. 83/2, 84/6, 84/8 napiš do sešitu ČJ-Š

83/4, 84/7, 84/9, 84/10 ústně

84/11 vyzkoušej si napsat diktát

- Slohová cvičení – přečti si s. 85/1, a řekni a), přečti si žlutý rámeček s vykřičníkem!

85/2 ústně, nezapomeň na úkol a) ústně

- PS s. 23

Čtěte i nadále mimočítankovou četbu (popřípadě i čítanku).

6. 4. - 10. 4.

–  Budete mít méně úkolů, neboť do školy by se šlo tento týden jen tři dny.

Můžete mi poslat vaši fotku při práci nebo nakreslit obrázek, udělají mi radost.

 

1) napiš si do ČJ-Š tento nadpis a tyto věty:

SLOVESA

Tvar určitý = lze z tvaru slovesa poznat k jaké osobě, číslu, času patří. Př.: sedím, napsali jsme, budou číst.

Tvar neurčitý = infinitiv, tvar slovesa nevyjadřuje osobu, číslo, čas. Př.: sedět, psát, číst.

 

2)  v učebnici s. 86 napiš do sešitu ČJ-Š cv.2.

      Zbytek cvičení dělej ústně.

 

3) PS s. 24

 

4) ) napiš si do ČJ-Š tento nadpis a tyto věty:

Jednoduché a složené tvary sloves

Jednoduchý tvar má jedno sloveso. Patří sem i zvratné zájmeno se, si za slovesem Př.: přinese, dívám se, říkám si.

Složený tvar je vyjádřen více slovesy. Př.: věděl jsem, budu psát, řekl by.

 

5) v učebnici s. 87 pracuj ústně, ale cv. 3 a), c) napiš do sešitu. Poznámka: jednoduché – napiš J, složené napiš S.

 

6) PS s. 25/ 1 nahoře, cv. 2.