Jdi na obsah Jdi na menu
 


Český jazyk

22. 3. 2020

12. 3. - 20. 3.

učebnice s. 77 – 80 projděte si, PS s.17/2, 3, s. 18, 19, 20, 21.

Čtěte mimočítankovou četbu! Můžete si číst i v čítance.

23. 3. - 27. 3.

opakování podstat. jm. rod M:

v učebnici s. 81/1 napiš do Čj-Š,

81/2 ústně vyřeš a urči (př. Míč – rod M, neživ., vzor stroj)

81/3 ústně doplň, a) urči slovní druhy, u podstatných jmen urči vzor  (př. Pískoviště –   podstat. jm., vzor moře)

81/4 b) do Čj-Š opiš podstatná jména z básně a urči vzor

81/5 ústně

82/ 8 do Čj – Š, b) ústně

82/9 do Čj – Š, nezapomeň na a)

82/10 a) ústně

82/11 napište si diktát, rodič nebo starší sourozenec ti pomůže

Podstatná jména opakování všech:

83/1 a) do Čj – Š

PS s. 22

Čtěte mimočítankovou četbu! Můžete si číst i v čítance.

30. 3. - 3. 4.

- opakování podstat. jmen:

v učebnici s. 83/2, 84/6, 84/8 napiš do sešitu ČJ-Š

83/4, 84/7, 84/9, 84/10 ústně

84/11 vyzkoušej si napsat diktát

- Slohová cvičení – přečti si s. 85/1, a řekni a), přečti si žlutý rámeček s vykřičníkem!

85/2 ústně, nezapomeň na úkol a) ústně

- PS s. 23

Čtěte i nadále mimočítankovou četbu (popřípadě i čítanku).

6. 4. - 10. 4.

–  Budete mít méně úkolů, neboť do školy by se šlo tento týden jen tři dny.

Můžete mi poslat vaši fotku při práci nebo nakreslit obrázek, udělají mi radost.

1) napiš si do ČJ-Š tento nadpis a tyto věty:

SLOVESA

Tvar určitý = lze z tvaru slovesa poznat k jaké osobě, číslu, času patří. Př.: sedím, napsali jsme, budou číst.

Tvar neurčitý = infinitiv, tvar slovesa nevyjadřuje osobu, číslo, čas. Př.: sedět, psát, číst.

2) v učebnici s. 86 napiš do sešitu ČJ-Š cv.2.

      Zbytek cvičení dělej ústně.

3) PS s. 24

4) napiš si do ČJ-Š tento nadpis a tyto věty:

Jednoduché a složené tvary sloves

Jednoduchý tvar má jedno sloveso. Patří sem i zvratné zájmeno se, si za slovesem Př.: přinese, dívám se, říkám si.

Složený tvar je vyjádřen více slovesy. Př.: věděl jsem, budu psát, řekl by.

5) v učebnici s. 87 pracuj ústně, ale cv. 3 a), c) napiš do sešitu. Poznámka: jednoduché – napiš J, složené napiš S.

6) PS s. 25/ 1 nahoře, cv. 2.

14. 4. - 17. 4.

Děkuji vám, kteří jsme mi poslali vaši fotku nebo nakreslili obrázek. Udělalo mi to velkou radost! Myslím na vás!

V ČJ toho bude tento týden opět méně, ale v matematice více.

A ještě jedna věc – 28. 5. bychom měli jet na Dopravní hřiště v Uh. H., druhou část, kde máte dělat testy a jízdy na kole. Jestli se to uskuteční, nikdo neví, ale k procvičování slouží www.dopravnivychova.cz („Markétina dopravní výchova“).

 

1) napiš si do ČJ-Š tento nadpis a tyto věty:

ZVRATNÁ SLOVESA

Jsou slovesa spojená se zájmenem se, si. Např. vyspali se, lehli si.

Pozor ale, nepleť to s předložkou s, se v 7.p. Např. Spali se sestrou.

 

2)  v učebnici s. 88 napiš do sešitu ČJ-Š cv.3.

      Zbytek cvičení dělej ústně.

 

3) PS s. 25 dole

20. 4. - 24. 4.

1) napiš si do ČJ-Š nadpis ČASOVÁNÍ SLOVES ČAS PŘÍTOMNÝ, a opiš žlutou tabulku na s. 89.

2) napiš do sešitu ČJ-Š cvičení z učebnice s. 89/4, 90/6

      Zbytek cvičení s. 89 – 90 dělej ústně.

3) PS s. 26

Nezapomeň si napsat diktáty z učebnice i PS, abys věděl(a), jak na tom jsi s pravopisem.

27. 4. - 30. 4.

Milé děti a rodiče,

moc vás zdravím a myslím na vás. Ještě jednou děkuji těm, co mi poslali fotky svých dětí.

Vím, že je to pro vás všechny obtížné a není pro některé děti lehké se doma do práce přinutit. Musíte ještě vydržet! Učte se a doma pomáhejte, kde můžete. Vybírám vám cvičení a snažím se vám to nějak ulehčit.

Znovu připomínám, že pokud máte nějaký dotaz, připomínku, nebo dokonce chcete některé písemné cvičení opravit, můžete mi ho vyfotit nebo oskenovat a poslat, třeba i mailem na novou školní adresu.  gabrielova.ivana@zsosvetimany.cz

Jiříkovi přeji (i s celou třídou) všechno nejlepší k svátku!

Držte se!

 

1) napiš si do ČJ-Š nadpis ČASOVÁNÍ SLOVES ČAS BUDOUCÍ, a opiš žlutou tabulku na s. 91.

2) napiš do sešitu ČJ-Š cvičení z učebnice s. 92/4,

               za b) piš nad slovesa,

               a ještě za c).

               Dále do sešitu vypiš podstatná jména s. 92/5 a urči vzor.

3) Zbytek cvičení s. 91 - 92 dělej ústně.

4) PS s. 27

4. 5. - 7. 5.

Ahoj děti, tento týden přejeme Horymírovi k narozeninám všechno nejlepší!

Učebnice s. 93 – 94 ČASOVÁNÍ SLOVES – ČAS MINULÝ:

1) napiš si do sešitu ČJ-Š nadpis ČASOVÁNÍ SLOVES ČAS MINULÝ a opiš si obě žluté tabulky na s. 93.

Potom si prohlédni modrou tabulku, jak se časuje. Je to jednoduché, česky umíš. A znovu porovnej, jak jsi časoval(a), s tím, co sis napsal(a) do sešitu.

2) ústně dělej cvičení s. 93/1 a), c), d)

3) napiš do sešitu ČJ-Š cvičení z učebnice s. 94/3, 94/7 a).

4) ústně dělej cvičení s. 94/4, 5, 6, 7b), 8, 8a), 8b).

5) PS s. 28

6) V další příloze vám posílám prezentaci na téma SLOVESA. Zde najdete všechno o slovesech, co se učíme. Můžete si tento souhrn prohlédnout.

Slovesa

11. 5. - 15. 5.

Ahoj děti, moc vás zdravím.

Tento týden nás čeká opakování sloves. Jak vím od vašich rodičů, některým dala slovesa pěkně zabrat. Není třeba v tom hledat složitost, česky umíte dobře. Takže se na to vrhneme!

 1. Učebnice s.95 - Slovesa - opakování:​

cv. 1 ústně,

Pro zopakování:

Pohádka – vymyšlená, má nadpřirozené bytosti (víla, čert, vodník), dobro vítězí nad zlem, objevují se opakující se čísla (3, 7, 9, 12), děj je v neurčité minulosti (kdysi, bylo nebylo).

Bajka – často hl. hrdinové zvířata s lidskými vlastnostmi, má mravní ponaučení.

Pověst – krátké vyprávění, má určitý historický čas, lidé věří, že je založena na pravdě.

 

cv. 2  ústně,

Klíč:

1. věta je pověst – O Přemyslovi (Přemysl oráč manžel Libuše)

2. věta – Dívčí válka (Vlasta a Šárka vedou válku proti mužům)

3. věta –  O Šemíkovi (Šemík skočil ze skály Vyšehradu a zachránil tak svého pána Horymíra před smrtí)

4. věta – O Bivoji (skolil kance, aby získal Kazi)

 

 1. napiš do sešitu ČJ-Š cvičení z učebnice s. 96/5, 96/5 b).
 2. ostatní cvičení s. 96 dělej ústně.
 3. napiš do sešitu ČJ-Š cvičení z učebnice s. 97/6
 4. ostatní cvičení s. 97 dělej ústně
 5. napiš si diktát 97/11, chyby si potom oprav    
 6. PS s. 29

17. 5. - 22. 5.

Ahoj děti, moc vás zdravím.

Tento týden přejeme Moničce, všechno nejlepší k svátku!

 1. Napiš do sešitu ČJ-Š podle učebnice s. 98 obě žluté tabulky Blahopřání, Pozvánka, a ještě si tyto tabulky několikrát přečti, aby sis to zapamatoval(a).
 2. PS s. 30 – a nezapomeň, co ses naučil(a) ve žlutých tabulkách!
 3. Nová kapitola v učebnici s. 99 – 100 STAVBA VĚTY – Věta jednoduchá a souvětí:

Napiš do sešitu ČJ-Š podle učebnice s. 99 obě žluté tabulky, a taky s. 100 žlutou tabulku.

 1. napiš do sešitu ČJ-Š z učebnice 100/7 -doplň i,y a zapiš vzorce souvětí.
 2. Zbytek cvičení s. 99, 100 dělej ústně. Vzorovým cvičením pro procvičení vzorců je 100/3.
 3. PS s. 31

25. 5. - 29. 5.

Milé děti a rodiče,

   tento týden toho bude v češtině asi dost, ale prosím vydržte.

Systematicky pracujte každý den, abyste učivo zvládali. Měli byste vědět, že i ti z vás, kteří se nebudou účastnit výuky ve škole, mi musí odevzdat na konci roku vypracované všechny úkoly. Jakým způsobem se to uskuteční, se ještě domluvíme s panem ředitelem.

   Začínáme učivo podmět a přísudek, a shoda podmětu s přísudkem. Mnohým rodičům toto učivo není blízké, proto vám napíšu některá cvičení, jak mají vypadat, a vy si to děti nejdříve zkuste sami vyplnit, a potom si to z kontroluj s KLÍČEM.

ČJ4 25-29

1. 6. - 5. 6.

Milé děti, přeji vám všechno nejlepší ke Dni dětí!

Přesto vám musím zadat jednu z posledních řad úkolů.

Podmět rodu středního:

 1. Napište do sešitu ČJ-Š modrou tabulku z učebnice s. 105, zapamatuj si ji!
 2. Učebnice Cv. 104/2 a 3 ústně
 3. Cv. 104/4 do ČJ-Š,  za a) ústně.
 4. PS s. 34 pošli mi ke kontrole do pátku 5.6.

Podmět rodu ženského:

 1. 105/1, 2, 3 ústně
 2. 105/4 do ČJ-Š nezapomeň a)
 3. PS s. 35 pošli mi ke kontrole do pátku 5.6.

Podmět rodu mužského:

 1. 106 ústně
 2. PS s. 36 pošli mi ke kontrole do pátku 5.6.

8. 6. - 12. 6.

Milé děti,

čekají nás předposlední úkoly, takže už pomalu jedeme do cíle.

Děkuji za včasné posílání mnou vyžádaných úkolů, vždy do pátku.

 1. Napiš do sešitu ČJ – Š:

Přímá řeč je doslovná řeč mluvčího. Na začátku píšeme uvozovky dole, na konci je píšeme nahoře.

 1. Dále opiš z učebnice s. 107 tu spodnější tabulku – Typy přímé řeči.
 2. s. 107, 108, 109 dělej ústně.

Klíč ke cv. 108/2:

Žáci jeli na výlet do Ostravy. Kočky hlasitě mňoukaly. Na zahradě vykvetly krásné tulipány. Děti se rozběhly po hřišti. Draci poletovali ve větru. Kosi od rána prozpěvovali. Zvony odbíjely poledne. … krásně voněly. Vázy se po pádu rozbily.

 1. Skladební dvojice jsou:

Žáci jeli, kočky mňoukaly, vykvetly tulipány, děti se rozběhly, draci poletovali, kosi prozpěvovali, zvony odbíjely,… voněly, vázy se rozbily.

 

 1. PS s. 37 pošli mi ke kontrole do pátku 12.6.
 2. PS s. 38 do poloviny.

15. 6. - 19. 6.

Milé děti,

   čekají nás jedny z posledních úkolů, takže už pomalu jedeme do cíle.

Děkuji za včasné posílání mnou vyžádaných úkolů, vždy do pátku. Děkuji mnohokrát rodičům za píli a výdrž, děkuji žákům za ochotu učit se doma.

 1. Přečti si učivo sloh – dopis v učebnici s. 110,
 2. PS s. 38/1 napiš mi do tohoto cvičení dopis, co děláváš doma, nebo kde jsi, ofoť a pošli mi to mailem.
 3. Učebnice s. 111 a 112 Závěrečné opakování – dělej ústně cv. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9
 4. Učebnice s. 111/2 napiš do ČJ-Š
 5. PS s. 39 - 40

22. 6. - 26. 6.

Vážení rodiče, milé děti!

Tento týden končíme, uzavíráme známky. Nové domácí úkoly již nebudou.

Je to prostor pro některé žáky, aby dokončili své úkoly v různých předmětech během tohoto týdne.

Nemusíte se bát, v dalším školním roce bude určitě prostor pro zopakování a procvičení učiva všech předmětů, které jsem vám po dobu koronaviru zadávala prostřednictvím našich webových stránek školy. Bohužel, toto opakování v dalším ročníku již nebude se mnou. Je mi to líto, ale budu se loučit se svými žáky 4. třídy, neboť na mě čekají zase noví prváčci.

Proto teď chci využít toho, abych vám, rodičům, poděkovala. Nejen za spolupráci při nynějším domácím učení, ale chci vám poděkovat za celou dobu čtyř let, za pohodovou spolupráci s vámi. Děkuji.

Přeji vám všem pěkné prázdniny a dovolenou!

Třídní učitelka Mgr. Ivana Gabrielová