Jdi na obsah Jdi na menu
 


Matematika

22. 3. 2020

12. 3. - 20. 3.

PS i minutovky dělejte až do konce sešitu.

23. 3. - 27. 3.

M 4– Protože nemáte další díl PS i minutovek, skenuji. Vytiskněte si je a počítej do listů.

 

Pokud nemáte možnost tisku, počítej podle skenu Pracovního sešitu (to jsou ty velké strany)  - do sešitu M – Š s. 3, 4, 5, a 7, u slovních úloh nemusíš opisovat zadání, napiš jen stručně.  Stranu šest jen ústně.

Sken minutovek (to jsou ty malé strany)  - také opiš  do sešitu M-Š.

Vynechej s. 2/4 

s. 4/7 + 5/10 jen kdo chce.

30. 3. - 3. 4.

Zase skenuji. Vytiskněte si je a počítej do listů. Pokud nemáte možnost tisku, počítej podle skenu Pracovního sešitu - do sešitu M – Š, u slovních úloh nemusíš opisovat zadání, napiš jen stručně.

PS:

Odhady a kalkulačka - s. 8/2, 9/1 a), b), c).

Jednotky hmotnosti – s. 10, 11, 12, 13.

Minutovky s. 6, 7.

6. 4. - 10. 4.

PS s. 14

Násobení do milionu zpaměti – PS s. 16, 17

Minutovky s. 8

14. 4. - 17. 4.

1) PS s. 18 Dělení zpaměti do milionu – prohlédni a přečti si tabulku nahoře.

Pak už počítej další cvičení na s. 18 – 21

2) Minutovky s. 9 - 10

3) PS s. 22 – 24 Písemné násobení jednociferným činitelem, tzn. pod sebe. Počítá se zespodu zprava, jako jsme byli zvyklí u písemného sčítání nebo odčítání. Piš čísla řádně pod sebe!

Při přechodu přes desítku (od s. 23) nezapomeň při násobení vždy napsat jen jednotky, a desítky si drž na prstech, v dalším kroku ji nezapomeň přičíst.

4) Minutovky s. 11

20. 4. - 24. 4.

1) PS s. 25 je geometrie. Pro zopakování:

K sestrojení kolmice potřebuješ pravítko s ryskou, rysku polož na přímku, a už rýsuj. K sestrojení rovnoběžky s jinou přímkou nebo stranou potřebuješ dvě pravítka (rovné a trojúhelník). Trojúhelník položíš nějakou stranou na přímku, rovným pravítkem zafixuj, a podél tohoto rovného pravítka opatrně posuň trojúhelníkové pravítko do bodu, kam potřebuješ.

Pracuj na cvičeních s. 25. Ke cvičení 25/3 si uvědom, že zadání můžeš otočit! (tzn. ke straně AB veď kolmici bodem C).

2) s.26 – Osa úsečky, nejdříve si přečti tabulku, abys pochopil(a), co je osa, a prohlédni si cv.1.

Pracuj na cv. 2, 3.

3) s. 27 – 29 je další písemné násobení, tentokrát už dvojciferným a trojciferným činitelem, ale postup je stejný. Jen nezapomeň další řádek výpočtu posunout o jedno vlevo. Pracuj na všech cvičeních.

4) Minutovky s. 12, s. 13/26 (13/25 je dobrovolné)

27. 4. - 30. 4.

1) PS s. 30 „Komutativní zákon pro násobení“– to znamená, že činitele můžeme zaměnit a součin je stejný.

30/1, 2 a)

(cv. 2 b) je dobrovolné)

2) s. 31 „Výška“ – cv. 1, 6

Pokud máš přístup k internetu a zvládneš to, můžeš si následující úkoly a údaje k úkolům najít sám a prohlédnout si informace k hledaným výrazům.

Pokud to sám neumíš, máš tu údaje v závorce.

s. 32/1 (hora ČR Sněžka 1 603 m, světa Mount Everest 8 848 m),

s. 32/2 (komín GRES – 2 uhelné elektrárny v Kazachstánu měří 420 m,

Eiffelova věž ve Francii má 324 m),

s. 32/3 (hotel Burj al Arab v Dubaji SAE má 321 m,

administrativní budova Sears v USA měří 150 m),

s. 32/4 (skluzavka v USA měří 51 m)

3) s. 33, 34    

4) Minutovky s. 14 - 15

4. 5. - 7. 5.

1) PS slovní úlohy s. 35/1, 2, 3 (cv. 4 kdo chce, přemýšlí)

2) OBSAHY s. 36/1

m4.jpg

PS s. 36/2

Do sešitu M-Š si napiš vzorečky a jednotky obsahu, a pamatuj si je:

Obsah čtverce S = a . a

Obsah obdélníku S = a . b

Jednotky obsahu: 1 cm2 = 100 mm2

1 dm2 = 100 cm2

1 dm2 = 10 000 mm2

PS. s. 37, 38, 39

3) Minutovky s. 16/32, 17/34

11. 5. - 15. 5.

1) PS s. 40 Písemné dělení jednociferným dělitelem

Nejdříve si prohlédni postup v šedivé tabulce…….,je to jako dělení se zbytkem, které už umíme. Budeš potřebovat vědět dokonale všechny násobky. Věřím, že je umíš, když tak si je znovu zopakuj.

Potom počítej cv. 1, nezapomínej na kontrolu. Pokud ti to nevyjde, znovu děl, znovu dělej kontrolu.

2) Pokračuj s. 41 - 43

3) Procvičuj Minutovky s. 18 a 19.

18. 5. - 22. 5.

1) PS s. 44 – 48 Něco o zlomcích – pracuj na cvičeních.

2) Procvičuj Minutovky s. 20/39, s. 21, 22/43.

25. 5. - 29. 5.

Pokračujeme v učivu zlomky a procvičíme i násobilku - dělení.

Pokud si s něčím nebudete vědět rady, napište mi.

1) PS s. 49 – 53.

2) Procvičuj zlomky v Minutovkách s. 26, 27, 28.

1. 6. - 5. 6.

1) PS s. 54/ 1, 2, 3

2) PS s. 55

3) PS s. 56 písemné dělení se zbytkem, s. 57/1.

4) PS. s. 58, (integrovaní žáci naší třídy s IVP udělají jen polovinu).

5) v Minutovkách s. 23 a 24

8. 6. - 12. 6.

1) PS. s. 59 – 63,  (integrovaní žáci naší třídy s IVP můžou některá cvičení vynechat).

2) v Minutovkách opakujeme - s. 25 a 29.

15. 6. - 19. 6.

  (integrovaní žáci naší třídy s IVP můžou některá cvičení vynechat).

  1. v Minutovkách s. 30, 31

22. 6. - 26. 6.

Vážení rodiče, milé děti!

Tento týden končíme, uzavíráme známky. Nové domácí úkoly již nebudou.

Je to prostor pro některé žáky, aby dokončili své úkoly v různých předmětech během tohoto týdne.

Nemusíte se bát, v dalším školním roce bude určitě prostor pro zopakování a procvičení učiva všech předmětů, které jsem vám po dobu koronaviru zadávala prostřednictvím našich webových stránek školy. Bohužel, toto opakování v dalším ročníku již nebude se mnou. Je mi to líto, ale budu se loučit se svými žáky 4. třídy, neboť na mě čekají zase noví prváčci.

Proto teď chci využít toho, abych vám, rodičům, poděkovala. Nejen za spolupráci při nynějším domácím učení, ale chci vám poděkovat za celou dobu čtyř let, za pohodovou spolupráci s vámi. Děkuji.

Přeji vám všem pěkné prázdniny a dovolenou!

Třídní učitelka Mgr. Ivana Gabrielová