Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přírodověda

20. 3. 2020

11. 3. – 20. 3.

- učebnice - str. 42 – 46 – Pole – opakovat si rostliny polí

- zápis do sešitu – ze str. 42 a 43 v učebnici vypsat druhy rostlin (oranžový přehled)

- pracovní sešit - str. 23

- učebnice - str. 46 - 48 – Pole – pole – živočichové, člověk a pole - přečíst

- zápis do sešitu – ze str. 43 v učebnici vypsat druhy živočichů (modrý přehled)

- pracovní sešit - str. 24

23. 3. – 27. 3.

- učebnice - str. 49 – 51 – Parky a městská zeleň - přečíst

- zápis do sešitu – ze str. 51 v učebnici závěrečné shrnutí v zeleném rámečku

- pracovní sešit - str. 25 - 26

30. 3. – 3. 4.

- učebnice - str. 52 – 55 – Okolí lidských obydlí – rostliny - přečíst

- zápis do sešitu – ze str. 52 – 53: vypsat druhy rostlin (viz oranžový přehled)

- pracovní sešit - str. 27

V případě potřeby a nejasností mě můžete kontaktovat emailem:

lenkapavelkova@centrum.cz

6. 4. – 10. 4.

- učebnice - str. 56 – 60 – přečíst

- pokud chceš, můžeš si některé z živočichů zapsat do sešitu (viz modrý přehled ze str. 53)

- pracovní sešit - str. 28 – 29

- do sešitu správně odpověz:

 

1. Jaké obiloviny se u nás pěstují?

2. Lilek brambor řadíme mezi: a) luskoviny

b) okopaniny

c) obilniny

3. Bažanti a koroptve jsou: a) býložravci

b) masožravci

c) všežravec

4. Hlavními nepřáteli hraboše polního jsou:…………………………

5. Které živočichy můžeš vidět v parcích?

6. Z textilních plodin se u nás pěstuje  ………………………………

7. Slunečnici roční řadíme mezi: a) pícniny

b) luštěniny

c) olejniny

8. Okurku setou ředíme do: a) plodové zeleniny

b) košťálové zeleniny

c) listové zeleniny

9. Do kořenové zeleniny patří: a) locika salát, mrkev setá

b) česnek kuchyňský, ředkev setá

c) miřík celer, mrkev setá

10. Které ptáky můžeš pozorovat v blízkosti lidských obydlí?

 

- za pomoci svých rodičů, prosím, vyfoť (naskenuj) své odpovědi v sešitě (podepiš se!) a pošli do 10. 4. mailem na adresu: pavelkova.samostudium@centrum.cz

Předem děkuji

13. 4. – 17. 4.

- učebnice                 - str. 61 – Opakování – na uvedené otázky odpověz do sešitu

- pracovní sešit         - str. 30 - vyplň

20. 4. – 24. 4.

- učebnice       - str. 62 – 66 -  Rybník – přečtěte si o dalším ekosystému, o jeho významu, užitku pro člověka, o rostlinách a živočiších, kteří v něm žijí

- pracovní sešit - str. 31 – vyplňte na základě informací, které jste si přečetli v učebnici

27. 4. – 30. 4.

Milí žáci, tentokrát se prosím podívejte na krátká videa o jarní přírodě:

https://edu.ceskatelevize.cz/jarni-priroda-5e44241b4908cf0125157f5f

https://edu.ceskatelevize.cz/lucni-rostliny-a-vresoviste-5e4424454908cf0125157ff9

https://edu.ceskatelevize.cz/jaro-zivot-rostlin-a-zivocichu-i-5e44241c4908cf0125157f61

4. 5. – 7. 5.

Milí žáci, z doposud probraných ekosystémů si vyberte jednu rostlinu a jednoho živočicha. V učebnici, knihách nebo na internetu o nich vyhledejte informace, které zapište do sešitu, můžete nakreslit (nalepit) i obrázek.

U rostlin se zaměřte na:

- prostředí, kde nejčastěji rostou

- zda se jedná o bylinu či dřevinu

- popis – výška, tvar listů, barva květů, plody …..

- na jejich užitek atd.

 

U živočichů se zaměřte na:

- prostředí, kde žijí

- zařazení do skupiny (bezobratlí/obratlovci – ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci)

- popis těla

- čím se živí atd.

 

Pokud máte možnost, svou práci vyfoťte a pošlete na adresu: pavelkova.samostudium@centrum.cz

 

Předem děkuji

11. 5. – 15. 5.

Milí žáci, přečtěte si v učebnici strany 67 – 69 a seznamte se tak s rostlinami a živočichy dalšího ekosystému – potok a řeka.

Na internetu doporučuji shlédnout zajímavý dokument:

https://www.youtube.com/watch?v=i8VLugmJZoo

V pracovním sešitě se pokuste vyplnit strany 32 a 33.

Pokud máte možnost, tyto vyplněné strany pracovního sešitu vyfoťte a pošlete ke kontrole na adresu: pavelkova.samostudium@centrum.cz

Předem děkuji

18. 5. – 22. 5.

Milí žáci, přečtěte si v učebnici stranu 70 o ochraně přírody.

V pracovním sešitě se pokuste vyplnit stranu 34.

Pokud máte možnost, vyplněnou stranu pracovního sešitu vyfoťte a pošlete ke kontrole na adresu: pavelkova.samostudium@centrum.cz

Předem děkuji

25. 5. – 29. 5.

Pro žáky, kteří nadále plní zadané úkoly z domova a nenastoupí do školy:

Milí žáci, přečtěte si v učebnici strany 71 - 73 o mimořádných situacích, které mohou v přírodě nastat. Dozvíte se, jak se v těchto situacích chovat, jak jim předcházet a kdo vám pomůže.

V pracovním sešitě se pokuste vyplnit stranu 35.

Na tento úkol máte 2 týdny!

Pokud máte možnost, vyplněnou stranu pracovního sešitu vyfoťte a pošlete ke kontrole na adresu: pavelkova.samostudium@centrum.cz

Předem děkuji

1. 6. – 5. 6.

Pro žáky, kteří nadále plní zadané úkoly z domova a nenastoupí do školy:

Milí žáci, pokračujte v úkolu, který vám byl zadán minulý týden.

Pokud máte možnost, vyplněnou stranu pracovního sešitu vyfoťte a pošlete ke kontrole na adresu: pavelkova.samostudium@centrum.cz

Předem děkuji

8. 6. – 12. 6.

Pro žáky, kteří nadále plní zadané úkoly z domova.

Milí žáci, na závěr roku nás čeká opakování.

V učebnici na str. 74 na vás čekají úkoly a otázky. Své odpovědi pište do sešitu.

V pracovním sešitu vyplňte stranu 36.

Pokud máte možnost, splněné úkoly vyfoťte a pošlete ke kontrole na adresu: pavelkova.samostudium@centrum.cz

Předem děkuji

15. 6. – 19. 6.

Pro žáky, kteří nadále plní zadané úkoly z domova.

Milí žáci, v učebnici na str. 75 máte testové otázky zaměřené na opakování učiva, své odpovědi pište do sešitu.

V pracovním sešitu vyplňte stranu 37.

Pokud máte možnost, splněné úkoly vyfoťte a pošlete ke kontrole na adresu: pavelkova.samostudium@centrum.cz

Předem děkuji

22. 6. – 26. 6.

Pro žáky, kteří plní zadané úkoly z domova.

Milí žáci, tentokrát zadám poslední úkol. Prosím, vyplňte v pracovním sešitě strany 38 - 39.

Chci vám všem, kteří svědomitě plnili zadané úkoly, moc poděkovat za vaši snahu. Vašim rodičům děkuji za jejich pomoc, ať už při plnění úkolů, tak s jejich odesíláním.

Přeji všem krásné letní dny.