Jdi na obsah Jdi na menu
 


Český jazyk

12. 3. 2020

12. 3. - 20. 3.

 • učebnice: strana 145 cvičení 2,3 (ústně)

strana 145 cvičení 4 (písemně)

 • pracovní sešit: strana 65 cvičení 1,2
 • další procvičování: kaminet.cz

23. 3. - 27. 3.

 • učebnice str. 146 a 147 (přečíst žlutou tabulku, cvičení udělat ústně)
 • PS str.64 a 65,  cvičení 4 do školního sešit
 • další procvičování: kaminet.cz

30. 3. - 3. 4.

 • učebnice str. 148 a 149 (přečíst žlutou tabulku, cvičení udělat ústně)
 • učebnice str.149  cvičení 9 a-e do školního sešitu
 • další procvičování: kaminet.cz

Čítanka:​

 • Naučit se nazpaměť básničku „Co všechno musí udělat jaro“,
 • Pokračovat ve čtení článků o jaru

6. 4. - 10. 4.

 • učebnice str. 150 (přečíst tabulku)
 • učebnice str.150  cvičení  1b do školního sešitu,  cvičení 1a, c, d – ústně
 • učebnice str, 152 – přečti si text, úkoly 1, 4, 6, 9 a 10 vypracuj do sešitu

14. 4. - 17. 4.

Milí páťáci,

v uplynulých týdnech jste si zopakovali základní učivo o slovesech a taky jste se o nich dozvěděli  něco nového. Než se pustíme do dalšího učiva, tentokrát to bude stavba jednoduché věty, napíšeme si opakovací cvičení. Vypracovaný úkol pošlete na můj email: blakoh@seznam.cz

PL-ČJ5-1

Další úkoly:

 • učebnice strana 153 a 154 přečíst žluté tabulky
 • zápis do sešitu:  Věta jednoduchá: obsahuje jedno sloveso v určitém tvaru

Souvětí: dvě a více sloves v určitém tvaru

 • strana 153 cvičení 1 do sešitu napsat pomocí zkratek (věta jednoduchá = VJ, souvětí = S)

20. 4. - 24. 4.

 • učebnice str. 153 cvičení 3 a 4 ústně
 • učebnice str.154 cvičení 2 - do školního sešitu vypište základní skladební dvojice
 • PS: strana 66 celá​

Čítanka:​

Pokračujte ve čtení článků v čítance na straně 21 – 32(do konce dubna)

27. 4. - 30. 4.

Zápis do sešitu

ZÁKLADNÍ VĚTNÉ ČLENY

Přísudek – nejčastěji sloveso v určitém tvaru

– ptáme se na něj Co dělá?

Maminka vaří houbovou polévku. (Co dělá maminka? Vaří = přísudek)

Podmět - nejčastěji podstatné jméno v 1. pádě (může být i přídavné jméno, zájmeno, číslovka)

– ptáme se na něj Kdo, co? (Kdo vaří polévku? Maminka = Podmět)

 

– učebnice str. 153 cvičení 3 a 4 ústně

– učebnice str.154 cvičení 2 - do školního sešitu vypište základní skladební dvojice

Pracovní list odešlete ke kontrole

CJ5

4. 5. - 7. 5.

Zápis do sešitu:

PŘÍSUDEK  SLOVESNÝ

 • je vyjádřen plnovýznamovým slovesem (malovat, sedět, …)
 • učebnice str. 155 cvičení 1, 2  a 3 ústně​

Pracovní sešit strana 67 cvičení 1, 2, 3 (přísudek slovesný)

ČÍTANKA

-  postupně číst články na str. 128 – 144(během měsíce května)

11. 5. - 15. 5.

 • učebnice strana 156:  přečíst žlutou tabulku, pak do sešitu opsat první a poslední větu z této tabulky
 • strana 156 a 157 cvičení 1 – 6 ústně
 • strana 157 cvičení 7 (vypište do sešitu přísudky jmenné se sponou a pošlete ke kontrole)

SLOH 5

 • učebnice strana 142 přečíst text
 • učebnice strana 142 cvičení 1 první odrážka (asi 10 vět)

18. 5. - 22. 5.

 • učebnice strana 158 přečíst žlutou tabulku
 • učebnice strana 158 – 159 cvičení 1, 3 ústně
 • učebnice strana 159 cvičení 2a písemně do sešitu

PRACOVNÍ  SEŠIT

 • strana 68 cvičení 1 a 3

25. 5. - 29. 5.

 • učebnice strana 160 přečíst žlutou tabulku a věty u červeného vykřičníku
 • učebnice strana 160 – 161 cvičení 2, 3, 4, 5, 6 ústně
 • učebnice strana 160 cvičení 1a  vypište do sešitu, pošlete ke kontrole

PRACOVNÍ SEŠIT

 • strana 68 cvičení 1 a 2

ČÍTANKA

 • po přečtení článku si vždy vypracujte úkoly za textem (ústně)

1. 6. - 5. 6.

 • učebnice strana 162 přečíst žlutou tabulku a věty u červeného vykřičníku
 • učebnice strana 162: do sešitu přepiš tabulku s nadpisem „Přehled psaní koncovek sloves v přísudku“
 • učebnice strana 162 – 163 cvičení 1, 2, 3, 5,  ústně
 • učebnice strana 162 cvičení 4 napište do sešitu, pošlete ke kontrole

PRACOVNÍ SEŠIT

 • strana 69 celá

ČÍTANKA

 • strana 145 – 153 (postupně číst během června)
 • po přečtení článku si vždy vypracujte úkoly za textem (ústně)

8. 6. - 12. 6.

 • učebnice strana 166 přečíst obě tabulky
 • učebnice strana 166 cvičení 1 a 2 ústně
 • učebnice strana 167 udělej test, pak proveď kontrolu podle 183

PRACOVNÍ SEŠIT

 • strana 75 cvičení 9a pošli ke kontrole

SLOH

 • učebnice strana 182: přečti si text, pak vypracuj úkoly 1, 2 a 3 do sešitu

15. 6. - 19. 6.

 • učebnice strana 170 přečíst žlutou tabulku
 • učebnice strana 170 cvičení 1, 2a ústně
 • učebnice strana 170 cvičení 2b do sešitu, pošli ke kontrole
 • pracovní sešit strana 71 cvičení 1,2

22. 6. - 26. 6.

5a    5b    5c    5d