Jdi na obsah Jdi na menu
 


Matematika

13. 3. 2020

12. 3. - 20. 3.

učebnice 3 díl: str 9/5, 6, 7

str 8/1,8

str 4/12 poslední tři příklady

6/1, 8 c,d

12/3, 4, 8, 9, 10

13/1, 2, 3, 4

23. 3. - 27. 3.

Žáci s IVP počítají pouze tučně vyznačené příklady!

Učivo: Porovnávání zlomků

- do sešitu vypočítejte příklad 4. na straně 14. Pod odpověď si barevně opište růžový rámeček str. 14

Vypracujte do sešitu následující příklady:

str 14/5, 7, 6 – pouze odpověď, nemusíte psát zápis

str. 15/1

- do sešitu si zapište růžový rámeček na str. 15 a poté podle toho zápisu vypracujte příklady str. 15/4, 5

- opakování: str. 15/6, 8, 9, 10

 

Učivo: Sčítání a odčítání zlomků

- do sešitu vypočítejte příklad 3. na straně 17. Pod odpověď si barevně opište horní růžový rámeček str. 17

- do sešitu vypočítejte příklad 6. na straně 17. Pod odpověď si barevně opište dolní růžový rámeček str. 17

Vypracujte do sešitu následující příklady:

str. 17/4, 5, 7, 8, 9

str. 18/3, 5, 6

str. 19/1

str. 13/5 Počítej podle vzoru: 1/3 z čísla je 20:

20 : 1 = 20

20 . 3 = 60 ….toto je hledané číslo

str. 13/6, 7 Pozor 2 odlišné příklady!

30. 3. - 3. 4.

Opakování:

Vypočítejte příklady str. 19/1, 12/2, 21/1a,b, 21/5, 14/2,3. Řešení příkladů naskenujte nebo vyfoťte a pošlete na adresu CERNA.SAMOSTUDIUM@CENTRUM.CZ

Zopakujte si vzorce pro obvod trojúhelníku, obvod a obsah čtverce a obdélníku. Jednotky obsahu. Vypočítejte příklady str. 27/3, 5, 6 a, b, c, 7

Vypočítejte následující tři příklady:

Př. 1. Kolik hnojiva je potřeba koupit na pozemek o rozměrech 95 m a 60 m, je-li na 100 m2 třeba koupit 1 kg hnojiva?

Př. 2. Kolik kroků musíme udělat, abychom obešli hřiště tvaru čtverce o rozměru 33 m, když jeden krok má délku 60 cm?

Př. 3. Kolik plechovek barvy se spotřebuje na natření rovné obdélníkové střechy o rozměrech 7 m a 5 m. Jedna plechovka barvy vystačí na natření 6 m2.

Výsledky:

2000m2, 20a

64m2, 1600cm2, 10000mm2, 81dm2

91m2, 1204cm2, 2280mm2

24m

57kg

220 kroků

6 plechovek

6. 4. - 8. 4.

Moji páťáci, když jsem se s vámi loučila, nikdo z nás si asi nemyslel, že to bude na takovou dlouhou dobu. Doufám, že se máte dobře a jste všichni zdraví. Pracujte doma bez jakéhokoliv stresu a podle vašich schopností a dovedností. Pokud si nevíte s něčím rady, kontaktujte mě na email. Chci po vás poslat vždy jen některá vypracovaná cvičení, ale samozřejmě pokud chcete zkontrolovat i jiná, pošlete mi je také. Téměř ke všem příkladům vám budu psát i výsledky. Doporučuji, abyste si kontrolovali vypočítané příklady s mými výsledky, vždy až po spočítání příkladu. Tím, že výsledek opíšete, si nic neprocvičíte ani nenaučíte.

Přeji nám, abychom se brzy setkali a mohli pokračovat v učení jako dříve.

 

Tento týden si nejprve zopakujete něco o rýsování a pak jednotky času.

str. 27/8, 9, 10 – tyto narýsované příklady mi pošlete nejpozději do pátku 10. 4.

Učivo: Jednotky času

str. 41/1

Barevně si opište dolní růžový rámeček na str. 41 a poté spočítejte 41/2, 3, 4, 5, 6 u slovních úloh nemusíte psát zadání

str. 41/7 - 1. sloupeček

str. 42/1, 7

str 43/ 5, 6, 7

Výsledky:

1. a) 30min, 15min, 20min, 12min, 10s, 6s  b) 1h 10min, 1h 35min, 1h 48min, 2h 15min

2. a) 1h 14min, 1h 27min, 1h 40min b) 2h 46min, 3h 12min, 5h 15min

3. 18h 5min

4. 22h 20min

5. 1049 km

6. 480 km (28 800 km)

7. 1124; 979 zb. 31

42/1 2h, 2h, 3h 53min, 6h 45min

42/7. Nepodařilo. Vyvezla zboží o 1 210 000Kč méně.

43/5 Jirka

43/6 v 8.00 (25min), 9.40 (1h 5min), 14.00 (30min)

43/7 a) 160km, b) 40km, c) 200km, d) 20km