Jdi na obsah Jdi na menu
 


Matematika

13. 3. 2020

12. 3. - 20. 3.

učebnice 3 díl: str 9/5, 6, 7

str 8/1,8

str 4/12 poslední tři příklady

6/1, 8 c,d

12/3, 4, 8, 9, 10

13/1, 2, 3, 4

23. 3. - 27. 3.

Žáci s IVP počítají pouze tučně vyznačené příklady!

Učivo: Porovnávání zlomků

- do sešitu vypočítejte příklad 4. na straně 14. Pod odpověď si barevně opište růžový rámeček str. 14

Vypracujte do sešitu následující příklady:

str 14/5, 7, 6 – pouze odpověď, nemusíte psát zápis

str. 15/1

- do sešitu si zapište růžový rámeček na str. 15 a poté podle toho zápisu vypracujte příklady str. 15/4, 5

- opakování: str. 15/6, 8, 9, 10

 

Učivo: Sčítání a odčítání zlomků

- do sešitu vypočítejte příklad 3. na straně 17. Pod odpověď si barevně opište horní růžový rámeček str. 17

- do sešitu vypočítejte příklad 6. na straně 17. Pod odpověď si barevně opište dolní růžový rámeček str. 17

Vypracujte do sešitu následující příklady:

str. 17/4, 5, 7, 8, 9

str. 18/3, 5, 6

str. 19/1

str. 13/5 Počítej podle vzoru: 1/3 z čísla je 20:

20 : 1 = 20

20 . 3 = 60 ….toto je hledané číslo

str. 13/6, 7 Pozor 2 odlišné příklady!

30. 3. - 3. 4.

Opakování:

Vypočítejte příklady str. 19/1, 12/2, 21/1a,b, 21/5, 14/2,3. Řešení příkladů naskenujte nebo vyfoťte a pošlete na adresu CERNA.SAMOSTUDIUM@CENTRUM.CZ

Zopakujte si vzorce pro obvod trojúhelníku, obvod a obsah čtverce a obdélníku. Jednotky obsahu. Vypočítejte příklady str. 27/3, 5, 6 a, b, c, 7

Vypočítejte následující tři příklady:

Př. 1. Kolik hnojiva je potřeba koupit na pozemek o rozměrech 95 m a 60 m, je-li na 100 m2 třeba koupit 1 kg hnojiva?

Př. 2. Kolik kroků musíme udělat, abychom obešli hřiště tvaru čtverce o rozměru 33 m, když jeden krok má délku 60 cm?

Př. 3. Kolik plechovek barvy se spotřebuje na natření rovné obdélníkové střechy o rozměrech 7 m a 5 m. Jedna plechovka barvy vystačí na natření 6 m2.

Výsledky:

2000m2, 20a

64m2, 1600cm2, 10000mm2, 81dm2

91m2, 1204cm2, 2280mm2

24m

57kg

220 kroků

6 plechovek

6. 4. - 8. 4.

Moji páťáci, když jsem se s vámi loučila, nikdo z nás si asi nemyslel, že to bude na takovou dlouhou dobu. Doufám, že se máte dobře a jste všichni zdraví. Pracujte doma bez jakéhokoliv stresu a podle vašich schopností a dovedností. Pokud si nevíte s něčím rady, kontaktujte mě na email. Chci po vás poslat vždy jen některá vypracovaná cvičení, ale samozřejmě pokud chcete zkontrolovat i jiná, pošlete mi je také. Téměř ke všem příkladům vám budu psát i výsledky. Doporučuji, abyste si kontrolovali vypočítané příklady s mými výsledky, vždy až po spočítání příkladu. Tím, že výsledek opíšete, si nic neprocvičíte ani nenaučíte.

Přeji nám, abychom se brzy setkali a mohli pokračovat v učení jako dříve.

Tento týden si nejprve zopakujete něco o rýsování a pak jednotky času.

str. 27/8, 9, 10 – tyto narýsované příklady mi pošlete nejpozději do pátku 10. 4.

Učivo: Jednotky času

str. 41/1

Barevně si opište dolní růžový rámeček na str. 41 a poté spočítejte 41/2, 3, 4, 5, 6 u slovních úloh nemusíte psát zadání

str. 41/7 - 1. sloupeček

str. 42/1, 7

str 43/ 5, 6, 7

Výsledky:

1. a) 30min, 15min, 20min, 12min, 10s, 6s  b) 1h 10min, 1h 35min, 1h 48min, 2h 15min

2. a) 1h 14min, 1h 27min, 1h 40min b) 2h 46min, 3h 12min, 5h 15min

3. 18h 5min

4. 22h 20min

5. 1049 km

6. 480 km (28 800 km)

7. 1124; 979 zb. 31

42/1 2h, 2h, 3h 53min, 6h 45min

42/7. Nepodařilo. Vyvezla zboží o 1 210 000Kč méně.

43/5 Jirka

43/6 v 8.00 (25min), 9.40 (1h 5min), 14.00 (30min)

43/7 a) 160km, b) 40km, c) 200km, d) 20km

14. 4. - 17. 4.

Učivo: Opakování

Stále platí, že žáci s IVP (zohledňovaní žáci) můžou počítat pouze tučně vyznačené příklady.

 42/8, 43/10 – u cvičení 8 i 10 si správnost výsledků zkontrolujte pomocí kalkulačky

 Následující příklady mi odešlete na email:

str. 43/1 - 1. sloupec, 43/4

57/3, 4, 5, 6, 7

59/6

 Výsledky:

42/8 - 840 081, 127 913 923, 666 913, 6 943 427, 175 957 674

43/10 po sloupcích: 405, 336, 9, 450, 360, 500, 80, 2 300, 1 000

20. 4. - 24. 4.

Učivo: Jednotky času – odčítání

Nejdříve se podívejte na toto video, kde vysvětluji vzorové příklady z učebnice na str. 42/3:

https://www.youtube.com/watch?v=BFePDhBlNQU

Teď spočítejte příklady str. 42/3 a, b, 4, 5, 6 – tyto příklady odeslat na email, u slovních úloh nemusíte psát zadání

str. 43/1 2. sloupec, 43/3

 

Učivo: Desetinná čísla

Do sešitu si udělejte velký nadpis desetinná čísla a pod něj podnadpis Zápis a čtení

Pohledejte doma 2. díl učebnice, teď budeme několik dní počítat zase z 2. dílu!!!

Podívejte se na toto video, kde je základní seznámení s desetinnými čísly:

https://www.youtube.com/watch?v=N1QLNAC74Fc

Pokračujte videem, kde Vám vysvětluji velký růžový rámeček z učebnice 2. díl na str. 32:

https://www.youtube.com/watch?v=LymjtgUjG9A

A poté video, kde se seznámíte s jednotlivými částmi desetinných čísel:

https://www.youtube.com/watch?v=pEOx_da7sC4

Opište si teď do sešitu velký růžový rámeček z učebnice na str. 32 a také popis čísla 2,35 které je pod rámečkem

Cvičení str. 32/3 a str. 33/4 si společně uděláme ústně s tímto videem:

https://www.youtube.com/watch?v=dPGxbA2vR0M

str. 33/5 – toto cvičení odeslat na email

ústně - str. 33/ 6, 7

 

Učivo: Opakování

učebnice 2. díl str. 33/9, 10, str. 35/10, 11, 12 – všechny příklady z opakování odeslat na email

27. 4. - 30. 4.

Viděla jsem, že někteří z Vás, se už dívali na videa na další týden. Nahrávala jsem je na web už v průběhu týdne, ale teprve tento týden dostáváte pokyny k nim :-) Takže jdeme na to….

Nejdříve si s tímto videem zopakujte učivo minulého týdne

https://www.youtube.com/watch?v=0q9cKrLhzxY

Jak to umíte, zjistím na těchto 3 příkladech (odešlete na email – všichni žáci)

1. Zapiš desetinná čísla:

5 celých 7 desetin                               8 celých 7 desetin

3 celé 4 setiny                                    8 celých 7 setin

0 celá 3 desetiny                                 3 celé 45 setin

2 celá 14 setin                                    0 celá 67 setin

7 celých 8 setin                                  32 celých 3 desetiny

16 celých 9 desetin                             15 celých 84 setin

2. učebnice 2. díl str. 34/5

3. Desetinná čísla zapiš jako zlomky:

0,2                   1,2                   0,9

0,24                 2,53                 9,45

0,7                   3,4                   0,14

 

Učivo: Zápis stejného čísla a zobrazení na číselné ose

odkaz na videa:

https://www.youtube.com/watch?v=_xzfFb4-i0Q

https://www.youtube.com/watch?v=j37CliZP2qM

Po shlédnutí videa s novým učivem a videa na procvičení si opište do sešitu růžový rámeček str. 37.

a poté do sešitu vypracujte str. 37/7

Uprostřed učebnice máte barevnou přílohu, kde jsou dole číselné osy. Růžová osa je rozdělena na desetiny, modrá na setiny. S pomocí těchto os ústně vypracujte str. 36/3

Pomocí tohoto videa udělejte str. 36/5 https://www.youtube.com/watch?v=CJyX_gM_XHM 

str. 44/2 – cvičení si udělejte sami a pro kontrolu si pusťte video:

https://www.youtube.com/watch?v=X92Ce73-GkU

 

Učivo: Porovnávání des. čísel

odkaz na video:

https://www.youtube.com/watch?v=YEnXjm1Ab14

Po shlédnutí videa jste si určitě všimli, že poslední příklad není dokončený, čísla se rovnají 2,30 = 2,3. Napište si do sešitu vzorové příklady z videa:

1,70 < 3,20

4,80 > 4,30

2,4 < 2,9

17,25 > 17,20

8,43 > 8,00

6,07 < 6,7

2,30 = 2,30

str 42/3

ústně str 42/4, 5, str 43/7

str 44/3, 4, 5 – tyto 3 příklady poslat na email

 

Učivo: Opakování – všechny příklady z opakování odeslat na email ke kontrole

str. 37/14

str. 41/13, 14 – 1. sloupec

str. 43/13, 14, 15

 

4. 5. - 7. 5.

Tento týden se naučíme sčítat a odčítat desetinná čísla.

Učivo: Sčítání desetinných čísel – zpaměti

Napište si nadpis SČÍTÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL a pusťte si video https://www.youtube.com/watch?v=u9UFzUc31FU

Tyto vzorové příklady z videa si napište do sešitu:

1,6 + 0,2 = 1,8

1,6 + 0,4 = 2,0

1,6 + 0,7 = 2,3

1,6 + 1,0 = 2,6

Další video na sčítání https://www.youtube.com/watch?v=xPopC9LVskw

Vzorové příklady z videa si napište do sešitu:

0,37 + 0,12 = 0,49

3,15 + 0,04 = 3,19

1,20 + 0,15 = 1,35

1,23 + 2,45 = 3,68

1,13 + 2,70 =  3,83 !!!

1,41 + 3,80 =  5,21 !!!

Vypracujte cvičení str. 48/2 a pro kontrolu si pusťte video:  https://www.youtube.com/watch?v=WsHEHSIUzH8

str. 48/3 – zvládnete sami a poslední sloupec si zkontrolujte s videem: https://www.youtube.com/watch?v=rqgislH91RY

 

Učivo: Sčítání desetinných čísel – písemně

https://www.youtube.com/watch?v=4pgZbXlAvOI

Po shlédnutí videa si do sešitu napište dolní růžový rámeček na str. 48 a pak spočítejte příklady str. 49/6a,b

str. 49/10 - cvičení si udělejte sami a pro kontrolu si pusťte video: https://www.youtube.com/watch?v=iNHjB7H1dd4

str. 49/11

 

Učivo: Odčítání desetinných čísel – zpaměti

Napište si nadpis ODČÍTÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL a pusťte si video

https://www.youtube.com/watch?v=0WXaLtiI7nA

Tyto vzorové příklady z videa si napište do sešitu:

1,80,2 = 1,6

2,0 – 0,4 = 1,6 !!!

2,1 – 0,5 = 1,6 !!!

2,11,0 = 1,1

3,52,3 = 1,2

Další video na sčítání https://www.youtube.com/watch?v=joT6VRA57nk

Vzorové příklady z videa si napište do sešitu:

0,410,13 = 0,54

2,350,07 = 2,28

4,200,15 = 4,05

3,321,17 = 2,15

2,350,20 =  2,15

7,812,40 =  5,41

Vypracujte cvičení str. 50/2 a pro kontrolu si pusťte video:  https://www.youtube.com/watch?v=YqKONY-b8rw

str. 50/3

str. 51/8 - cvičení si udělejte společně s videem https://www.youtube.com/watch?v=eYWgvNKGkuo

 

Učivo: Odčítání desetinných čísel – písemně

https://www.youtube.com/watch?v=zhlTWGxomLE

Po shlédnutí videa spočítejte příklady str. 50/5 a str. 51/6

str. 51/12 - cvičení si udělejte sami a pro kontrolu si pusťte video: https://www.youtube.com/watch?v=MftQIFnQ0DM

str. 51/13

Tato cvičení mi odešlete na email: str. 49/6a,b, str. 49/11, str. 50/3, str. 51/6, str. 51/13

11. 5. - 15. 5.

Milí páťáci,

jsem moc ráda za těch pár vět, které jste mi napsali minulý týden, jak se máte, co děláte a že některým už škola opravdu chybí :-) I já se moc těším, až s vámi budu zase ve škole. Rodičům moc děkuji, za práci při domácí výuce a posílání úkolů ke kontrole. Prosím vydržte ještě chvíli.

Co se týká známky, která se objeví na konci školního roku. Za těch pár týdnů, co jste byli ve škole, nějaké známky máme. Myslete na to, že pro mě je hodně důležitý váš přístup k učení teď.

Tento týden budeme v matematice procvičovat desetinná čísla ve slovních úlohách a naučíme se desetinná čísla zaokrouhlovat. Připomínám, že žáci s IVP můžou dělat jen tučně vyznačené příklady. Ostatní žáci počítají všechny příklady.

Učivo: Slovní úlohy – desetinná čísla

str. 52/2, 3, 4

str. 53/10, 11, 12, 13, 14

Učivo: Zaokrouhlování desetinných čísel

Napište si do sešitu nadpis ZAOKROUHLOVÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL a pusťte si obě videa

https://www.youtube.com/watch?v=0V3Uy8KW5pM

https://www.youtube.com/watch?v=NpPq5R5LD70

Zaokrouhlování si procvičte na str. 52/1. Jak budete mít hotovo, pro kontrolu si pusťte video:

https://www.youtube.com/watch?v=o86_UoiZSjE

str. 53/9 - cvičení si udělejte sami a pro kontrolu si pusťte video:

https://www.youtube.com/watch?v=fFx3yadMJJI

 

Učivo: Procvičování des. čísel

str. 55/ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12

str. 56/ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10

 

Tato cvičení mi odešlete na email: str. 55/ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, str. 56/ 1, 5, 6, 10

Po spočítání příkladů si své výsledky, které nemusíte posílat ke kontrole, zkontroluj s mými, které jsou vypsány níže.

 

Výsledky:

52/2 – 1kč

52/3 – 16,4

52/4 – 9,4         13           5,88        23,84

          10,7        5,3          6,14        34,26

          9,2          36,5        6,92        11,5

53/10 – 2,1 m

53/11 – 65,50Kč

53/12 – 22,9/ 19,6/ 30,87/ 5,16/ 408,2/ 36,3/ 13,7/ 7,27/ 16,76

53/13 – 12,3 km

53/14 – ano, měl ještě 27Kč

55/7 – 13,8 cm

55/11 – 850Kč

56/2 – 63Kč

56/3 – maďarská, česká německá

56/8 – 138,50Kč

56/9 – v 8:00

18. 5. - 22. 5.

Milí páťáci,

podle toho, jak mi posíláte úkoly ke kontrole, jsem si všimla, že někteří z vás počítají jen ty příklady, které mi máte posílat. Zbytek, který posílat nemusíte, neděláte. Smutné je, že se právě jedná hlavně o ty žáky, kteří by to obzvláště potřebovali. Matematiku se naučíte jen počítáním a počítáním.

Tento týden se naučíme desetinná čísla násobit a dělit čísly 10 a 100. Budeme opět počítat z 3. dílu učebnice.

Učivo: Násobení desetinných čísel 10 a 100

Napište si nadpis NÁSOBENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL 10 A 100 a pusťte si video

https://www.youtube.com/watch?v=wAlaDSBd7RQ

Do sešitu si napište vzorové příklady z videa a vyznačte šipkou posunutí desetinné čárky:

37,14 . 10 = 371,4

6,27 . 100 = 627,0 = 627

5,1 . 100 = 510,0 = 510

0,14 . 10 = 1,4

0,24 . 100 = 24

0,04 . 10 = 0,4

0,04 . 100 = 4

3. díl učebnice: Vypracujte cvičení str. 24/4 a pro kontrolu si pusťte video: https://www.youtube.com/watch?v=UQ5kwFLrXFA

Vypracujte cvičení str. 25/5 a pro kontrolu si pusťte video:

https://www.youtube.com/watch?v=QM5bDeAweuk

Další příklady k procvičení:

str. 24/5, 6, 7

str. 25/1, 6

str. 26/1, 2, 3, 4, 6

 

Učivo: Dělení desetinných čísel 10 a 100

Napište si nadpis DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL 10 A 100 a pusťte si video

https://www.youtube.com/watch?v=RBKVxBzmB2Q

Do sešitu si napište vzorové příklady z videa a vyznačte šipkou posunutí desetinné čárky:

72,5 : 10 = 7,25

312,4 : 100 = 3,124

5,14 : 10 = 0,514

6,4 : 100 = 0,064

35 : 10 = 3,5

14 : 100 = 0,14

Vypracujte cvičení str. 29/4 a pro kontrolu si pusťte video:

https://www.youtube.com/watch?v=dg4ljsmrw4Y

Vypracujte cvičení str. 30/4 a pro kontrolu si pusťte video:

 https://www.youtube.com/watch?v=x7qkHt7QZm4

Další příklady k procvičení:

str. 29/5, 6, 7

str. 30/1, 5, 6, 7

 

Učivo: Procvičování desetinných čísel – všechny příklady z procvičení poslat ke kontrole

str. 3/1, 2, 8, 9, 10, 11, 12

str. 4/12 – poslední 3 příklady

str. 6/8a,b

str. 23/4 – zkoušku si proveďte na kalkulačce

str. 26/7

 

Ke kontrole mi pošlete také tyto příklady z nového učiva: str. 25/1, str. 26/1, 4, 6, str. 29/7, str. 30/1, 5, 6, 7

25. 5. - 29. 5.

Ahojte páťáci,

s některými z vás se už v úterý uvidím ve škole. Ostatní, kteří zůstávají doma, se budou i dále učit na dálku a budou dostávat úkoly způsobem jako doposud. Moc mě mrzí, že se s většinou z vás neuvidím, v červnu jak to bude s vysvědčením uvidíme. Máme tedy před sebou posledních 5 týdnů domácí výuky.

 

Učivo: Opakování

Začneme nejdříve opakováním des. čísel

str. 39/5, 6, 7

str. 10 V restauraci

str. 31/9, 10 – dvě slovní úlohy na zopakování staršího učiva

 

Učivo: Násobení desetinných čísel přirozeným číslem – zpaměti

Napište si nadpis NÁSOBENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL PŘIROZENÝM ČÍSLEM a pusťte si video

https://www.youtube.com/watch?v=rlgX6wxOj0s

Do sešitu si napište vzorové příklady z videa a barevně opište růžový rámeček str. 32.

4 . 0,7 = 2,8                                        0,03 . 2 = 0,06                       

2 . 0,9 = 1,8                                        4 . 0,04 = 0,16                                   

3 . 0,08 = 0,24                                    1,1 . 3 = 3,3

5 . 0,6 = 3,0                                        2,3 . 2 = 4,6

7 . 0,3 = 2,1                                        1,01 . 5 = 5,05

30 . 0,9 = 27,0                                    5,3 . 7 = 37,1

Vypracujte cvičení str. 32/2 a pro kontrolu si pusťte video: https://www.youtube.com/watch?v=_vBDAUMKbEc

Příklady k procvičení:

str. 32/3, 4, 6, 7

str. 33/1

 

Učivo: Násobení desetinných čísel přirozeným číslem – písemně

Pusťte si video https://www.youtube.com/watch?v=VhNBcSfpJl0

Příklady k procvičení:

str. 32/8

str. 33/3, 4, 6, 7, 8, 10a, b, c

 

Všechny spočítané příklady mi pošli na email do pátku 29.5.

1. 6. - 5. 6.

Ahojte páťáci,

minulý týden jsme se naučili násobení desetinných čísel a tento týden, jak už nejspíše očekáváte, to bude dělení. Násobení vám šlo moc dobře.

 

Učivo: Dělení desetinných čísel přirozeným číslem

Napište si nadpis DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL PŘIROZENÝM ČÍSLEM a pusťte si video

https://www.youtube.com/watch?v=gRNF9ZpBzbA

Do sešitu si napište vzorové příklady z videa:

1,6 : 4 = 0,4                                        0,9 : 3 = 0,3                            2,80 : 2 = 1,40

3,2 : 4 = 0,8                                        0,36 : 6 = 0,06                        3,60 : 3 = 1,20

6,4 : 8 = 0,8                                        4,5 : 5 = 0,9                            4,80 : 4 = 1,20

0,42 : 7 = 0,06                                    3,0 : 2 = 1,5                            2,40 : 4 = 0,60

0,24 : 4 = 0,06                                    5,60 : 8 = 0,70

barevně si napište větu: Při dělení desetinného čísla zpaměti oddělíme ve výsledku tolik desetinných míst, kolik jich mělo desetinné číslo.

Vypracujte cvičení str. 36/3

Pusťte si video na písemné dělení https://www.youtube.com/watch?v=iku6vHiS72w

Opište si příklady z videa a zkuste je teď sami znovu vypočítat:

38,4 : 4 =                    131,16 : 6 =                2,52 : 3 =

Pod příklady si barevně napište poučky: Jakmile při písemném dělení při sepisování další číslice překročíme desetinnou čárku, vyznačíme současně desetinnou čárku i ve výsledku.

Vždy nejprve dělíme celou část.

Příklady k procvičení:

str. 35/3, 4, 5, 6, 7 – žáci s IVP vypočítají u cvičení 7. polovinu příkladů

 

Učivo: Opakování

str. 36/1, 2, 9, 10, 11

 

Učivo: Dělení desetinných čísel

Pusťte si video na další typy příkladů písemného dělení https://www.youtube.com/watch?v=etXxi5lmspc&feature=youtu.be

Příklady k procvičení:

str. 36/5, 6, 7

 

Všechny spočítané příklady mi pošlete na email do pátku 5. 6.

8. 6. - 12. 6.

Milí páťáci,

tento týden si procvičíte vše, co jste se o desetinných číslech naučili a ukážu vám, jak převádět jednotky délky, obsahu a hmotnosti v případě desetinných čísel.

 

Učivo: Opakování desetinných čísel

str. 57/1, 2

str. 56/1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10

str. 55/2, 13

str. 54/8, 9, 11

 

Učivo: Převody jednotek

Napište si nadpis PŘEVODY JEDNOTEK a pusťte si video

https://www.youtube.com/watch?v=D-MxlDqoYdI

Do sešitu si přepište převodní tabulky pro jednotky délky, obsahu a hmotnosti a napište si vzorové příklady z videa:

3,6 m = 360 cm                      8,3 cm2 = 830 mm2                12,6 kg = 12 600 g

36,6 mm = 3,66 cm                79 cm2 = 0,79 dm2                 15,8 q = 1580 kg

3582 cm = 35,82 m                82,1 a = 0,821 ha                    2589 kg = 2,589 t

0,7 km = 700 m

 

Příklady k procvičení:

str. 55/3

převeďte na jednotky uvedené v závorce:

0,48 m (mm)                           8,5 dm2 (cm2)                         28 g (dkg)

62 cm ( m)                              1,5 ha (a)                                35,8 dkg (kg)

76 cm (mm)                            25,9 ha (km2)                          0,56 m (mm)

98 mm2 (cm2)                         0,54 kg (g)                              250 000 cm (km)

8,5 dm (cm)                            3 700 kg (t)                             0,84 m2 (cm2)

 

Všechny spočítané příklady mi pošlete na email do pátku 12. 6.

15. 6. - 19. 6.

Milí páťáci,

tento týden se seznámíte s celými čísly a pak si vyřešíte slovní úlohy, které jsou zadány pomocí grafů nebo tabulek.

Učivo: Celá čísla

Napište si nadpis CELÁ ČÍSLA a pusťte si video

https://www.youtube.com/watch?v=OW93dmLOWEU

Do sešitu si zapište:

Celá čísla jsou čísla …..,-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, …… Znázorňujeme je na číselné ose.

Záporná celá čísla: -1, -2, -3, -4, …..

Kladná celá čísla: 1, 2, 3, 4, …..

NULA není ani kladné, ani záporné číslo, je to ale celé číslo.

Toto učivo nemáme v učebnici, proto přikládám soubory s příklady: Celá čísla1, Celá čísla2, Teplota. Nemusíte si je tisknout, jen stačí do sešitu psát vaše výpočty a řešení.

Celá čísla1    Celá čísla2    Teplota

Učivo: Práce s grafy a tabulkami

Přikládám úlohy na toto učivo: Tabulky1, Tabulky2, Grafy1, Grafy2. Opět stačí do sešitu psát vaše výpočty a řešení.

 Tabulky1    Tabulky2    Grafy1    Grafy2

Spočítané příklady naposledy pošlete na email do pátku 19.6.

22. 6. - 26. 6.

Vážení rodiče a milí páťáci,

minulý týden to byly poslední úkoly, které jste ode mě dostaly. Tento týden již uzavíráme známky na vysvědčení. V září si vše spolu opět projdeme a procvičíme učivo, které Vám v době učení z domova dělalo problémy. Chci pochválit žáky, kteří průběžně pracovali, úkoly plnili v termínu a vydrželi až do posledního týdne. Rodičům děkuji za spolupráci.

Tento týden máme poradu, kde se dovím, jak bude probíhat odevzdávání učebnic a předávání vysvědčení. Prosím ty, kteří nezaplatili příspěvek 150 Kč na SR, ať jej přinesou na rozdávání vysvědčení.