Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přírodověda

13. 3. 2020

12. 3. - 20. 3.

- přečíst v učebnici str47- 48 od Zásady zdravé výživy

- pracovní sešit: str 25/6  str 26/1,2,3   str 27/5,6

- pracovní sešit str 28

- učebnice str 49 – vypracovat písemně do sešitu

23. 3. - 27. 3.

Tento týden se naučíte dvě soustavy – vylučovací a kožní soustavu.

Přečtěte si v učebnici na straně 50 kapitolu vylučovací soustava. Přepište si zápis do sešitu a vyplňte v pracovním sešitě str. 29.

Vylučovací a kožní soustava

30. 3. - 3. 4.

Přečtěte si v učebnici na straně 52 - 53 kapitolu nervová soustava. Přepište si zápis do sešitu a vyplňte v pracovním sešitě str. 31.

Do pátku 3.4. napište odpovědi na otázky z učebnice:

str. 48/3, 5

str. 50/2, 3

str. 51/2

str. 53/3

Vypracované otázky odešlete na email CERNA.SAMOSTUDIUM@CENTRUM.CZ

Odpovědi buď můžete psát do sešitu, poté naskenovat či vyfotit a poslat nebo můžete napsat na počítači a poslat.

Nervová soustava

 

6. 4. - 8. 4.

Přečtěte si v učebnici na straně 54 - 55 kapitolu smyslová soustava. Přepište si zápis do sešitu a vyplňte v pracovním sešitě str. 32.

Na zajímavé optické klamy se můžete podívat zde http://optickeklamy.cz/ocni-iluze

Do středy 8. 4. odešlete na můj email naskenované či vyfocené vyplněné strany 28 a 30 v pracovním sešitě, které byly za úkol již v březnu.

Připomínám, že na youtube jsou videa Byl jednou jeden život, která nás zábavně a zajímavě seznamují o stavbě a funkci jednotlivých orgánů lidského těla.

Smyslová soustava

14. 4. -17. 4.

Přečtěte si v učebnici na straně 56 kapitolu hormonální soustava. Přepište si zápis do sešitu a vyplňte v pracovním sešitě str. 33

Přečtěte si v učebnici na straně 57-58 kapitolu rozmnožovací soustava, podkapitolu DOSPÍVÁNÍ číst nemusíte, tu si necháme na příště. Přepište si zápis do sešitu.

Hormonální a rozmnožovací soustava

Dávám zde odkaz na zajímavé video Jak se zrodí člověk

https://www.youtube.com/watch?v=aIKDSRW8w_4

20. 4. - 24. 4.

Přečtěte si v učebnici na straně 58 podkapitolu dospívání. Přepište si zápis do sešitu a vyplňte v pracovním sešitě str. 34. Podívejte se na video Puberta, kde jsou ukázány typické duševní a tělesné změny v pubertě:

https://www.youtube.com/watch?v=egJphr-oy9g

Přečtěte si v učebnici na straně 59 kapitolu období lidského života. Přepište si zápis do sešitu a vyplňte v pracovním sešitě str. 34 cvičení 2. Podívejte se na video Fáze lidského života:

https://edu.ceskatelevize.cz/faze-lidskeho-zivota-5e441f3cd76ace2c451de2a7

Naskenované či vyfocené vyplněné úkoly z pracovního sešitu str. 34 - 35 mi odešlete na email.

Dospívání

27. 4. - 30. 4.

Odpovězte na souhrnné opakovaní z učebnice str. 60. Otázky psát nemusíte, pouze odpovědi, které mi odešlete na email do 3.5.

Tímto jsme ukončili lidské tělo a tento týden začneme novou velkou kapitolu ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI . Zkuste si ústně odpovědět na tyto tři otázky:

Co pro tebe znamená rodina?

Co je v rodině nejdůležitější?

Jak se pozná správná rodina?

Pak se podívejte na video, jaké byly odpovědi dětí a dospělých

https://www.youtube.com/watch?v=rbMkU7STS18

V učebnici na str. 61 - 63 je kapitola, která se týká rodiny. Můžete si ji po částech přečíst a do sešitu si přepište zápisek.

Rodina

Podívejte se na toto video díl Manželství a rodina z 21.září 2012, v pravé části si díl musíte vybrat

https://decko.ceskatelevize.cz/tykadlo

4. 5. - 7. 5.

Milí páťáci,

Napište mi, co jste se za poslední skoro 2 měsíce doma naučili. A nemyslím tím, že jste se naučili, z čeho se skládá oko, ucho, jaký význam mají jednotlivé soustavy našeho těla. Myslím tím, co jste se naučili jiného, co byste se ve škole určitě nenaučili. Zkrátka co vám tato doba doma dala. A můžete taky napsat, co vám vzala.  Jak se něco změnilo.

Já si totiž vůbec nemyslím, že byste se učili jen tím, co vám posíláme my ze školy. Je spousta věcí, které by nenapadly nikoho ještě před měsícem, že budeme teď zvládat. Někdo se naučil… a ne, nebudu napovídat J

Pište do mailu, stačí pár řádků, pár vět, žádná slohovka.

Když to jde, aspoň na chvilku jděte ven. Nezapomeňte se taky hýbat a pomáhat.

Mějte se krásně.

p.uč. Soňa Černá

 

Tento týden si projdeme kapitolu Soužití mezi lidmi na str. 64-65. Je škoda, že nejsme ve škole, neboť toto učivo se nejlépe učí tak, že se z nás stanou herci. Ale nebojte se, já Vás o to neochudím a až se uvidíme ve škole, tak si to spolu zahrajeme.

Přepište si do sešitu zápisek

Soužití mezi lidmi

a vyplňte v pracovním sešitě na str. 38 cv. 1 – 5. Nakonec si ústně zodpovězte tyto dvě otázky:

1. Jaké jsou tvé dobré a jaké špatné vlastnosti?

2. O co nejčastěji se hádáte se svými sourozenci nebo kamarády? Dokážete se pak zase usmířit?

Vyplněný pracovní sešit str. 38/1 – 5 mi odešlete na email do konce týdne 10. 5.

11. 5. - 15. 5.

Milí páťáci,

těší mě, že souhrnné opakování pro Vás nebyl velký problém. Pokud jste ho vyplňovali s pomocí sešitu nebo učebnice, nevadí, důležité je i to, že si informace a správné odpovědi umíte najít.

Tento týden probereme velice důležité učivo. Doporučuji si ho rozdělit do dvou dnů.

1. Šikana, týrání a sexuální zneužívání

Podívejte se na video, které ukazuje, co všechno je šikana, jak se v případě šikany zachovat, i když jsme pouze její svědci. Je zde názorně předvedeno, do jakých situací se mohou děti dostat, jak v  těchto situací reagují a jak by naopak měly reagovat.

https://edu.ceskatelevize.cz/sikana-a-jak-se-ji-branit-5e441ee1d76ace2c451ddfad

Níže posílám odkaz na video, které se v loňském roce umístilo na 1. místě v soutěži „Zatočme s šikanou“. Jedná se o nejlepší audiovizuální ztvárnění tématu: „JAK SE VYPOŘÁDAT SE ŠIKANOU A KYBERŠIKANOU“. Příběh je varováním, jak pro potencionální oběti, tak i pro pachatele https://www.youtube.com/watch?v=O9hVppW3tyw

Další dvě krátká videa se týkají týrání a sexuálního zneužívání dětí: https://edu.ceskatelevize.cz/tyrani-5e441a61f2ae77328d0a6b97

https://www.youtube.com/watch?v=0Y4_capIbw8

2. Člověk a informace

Podívejte se na video, které ukazuje, co všechno se může přihodit při komunikaci přes mobil, počítač apod. https://edu.ceskatelevize.cz/nebezpeci-komunikace-na-mobilu-a-pocitaci-5e441eded76ace2c451ddf7f

https://www.youtube.com/watch?v=PXqKfu02SNk

Přečtěte si v učebnici na str. 69 modrý rámeček Pravidla bezpečného internetu a stranu 70.

Krátký zápisek z tohoto učiva si přepište do sešitu a vyplňte v pracovním sešitě str. 39, kterou mi odešlete na email.

Šikana, Člověk a informace

18. 5. - 22. 5.

Milí páťáci,

tento týden se v přírodovědě dovíte, na čem všem může být člověk závislý. Víte, co všechno může člověk při závislosti ztratit? Je toho určitě mnohem více, než si myslíte.

Také si připomeneme zásady bezpečného chování v silničním provozu.

Učebnice str. 71 – 73

Video níže ukazuje, jak málo stačí k vytvoření závislosti na elektronických herních zařízeních. Je zde názorně předvedeno, do jakých stavů chování se mohou děti dostat, jak jim pomoci a jak by mělo reagovat okolí: https://edu.ceskatelevize.cz/nebezpecne-situace-zavislost-na-elektronickych-hernich-zarizenich-5e441a0ef2ae77328d0a6777

Video, které ukazuje, co všechno se může přihodit při setkání s cizími lidmi: https://edu.ceskatelevize.cz/nebezpecne-situace-setkani-s-cizimi-lidmi-5e441ee1d76ace2c451ddfb6

Video, které ukazuje, proč dodržovat pravidla silničního provozu, jak přecházet vozovku a jaké je vybavení jízdního kola:

https://edu.ceskatelevize.cz/doprava-prostredky-a-pravidla-5e441f3dd76ace2c451de2b4 

Přepište si zápisek do sešitu a vyplněný pracovní sešit na str. 41 mi odešlete ke kontrole.

zdraví a závislost,osobní bezpečí

25. 5. - 29. 5.

Milí páťáci,

tento týden budeme pokračovat kapitolou Osobní bezpečí, přečtěte si v učebnici str. 74 – 76. Poproste rodiče, aby vám ukázali nějaké obaly nebezpečných látek s výstražnými symboly. Na internetu si pak zkuste vyhledat, co daný symbol znamená.

Přepište si zápisek do sešitu, je to pokračování z minulého týdne, takže žádný nový nadpis nedělejte. Vyplňte pracovní sešit str. 42 a pošlete mi jej ke kontrole:

 

Bezpečné chování při sportu:

 • při sportu nepřepínáme své síly a zbytečně neriskujeme
 • za snížené viditelnosti nosíme reflexní části oblečení
 • při jízdě na kole používáme přilbu
 • při jízdě na kolečkových bruslích a skateboardu používáme přilbu a chrániče
 • neskáčeme do vody na neznámých místech

Setkání s toulavými zvířaty:

 • nedotýkáme se cizích zvířat
 • neutíkáme, zastavíme se, otočíme se bokem a nedíváme se mu do očí
 • pokud nás pes napadne - ulehneme do klubíčka a chráníme si hlavu a krk

Nebezpečí v domácnosti:

 • nikdy nepouštíme do domu cizího člověka
 • nebezpečné látky (čisticí a dezinfekční prostředky) skladujeme na bezpečných místech
 • toxikologické informační středisko: tel: 224 91 92 93
 • léky ukládáme v uzamčené lékárničce nebo mimo dosah dětí

1. 6. - 5. 6.

Milí páťáci,

přeji vám všechno nejlepší k pondělnímu Dni dětí! Do konce školního roku se uvidíme, alespoň kvůli vyzvednutí vašich věcí ze třídy, odevzdání učebnic a rozdání vysvědčení.

Tento týden si v přírodovědě přečtěte učebnici str. 77 – 78 kapitolu Přivolání odborné pomoci. Podívejte se na dvě videa:

https://edu.ceskatelevize.cz/dispecink-zachranne-sluzby-5e441eb2d76ace2c451dddcb

https://edu.ceskatelevize.cz/autonehoda-vteriny-rozhoduji-5e44254a2773dc4ee413a18a

Přepište si zápisek do sešitu, vyplňte pracovní sešit str. 43 a pošlete mi jej ke kontrole.

přivolání odborné pomoci

8. 6. - 12. 6.

Milí páťáci,

už nám do školy přibylo i pár žáků z 2. stupně, tak je tu zase o trochu více veseleji.

Tento týden si projdeme poslední kapitolu přírodovědy Mimořádné události str. 79 – 80.

Pusťte si následující videa:

Co jsou to mimořádné události, evakuace, signál všeobecné výstrahy https://www.youtube.com/watch?v=qRLkzoXikag

Požár v domácnosti https://www.youtube.com/watch?v=7vk72RSWx8U

Pusťte si všechny 3 signály, které můžete v obci slyšet:

všeobecná výstraha https://www.youtube.com/watch?v=-J_IY9RHDqQ&t=3s

požár https://www.youtube.com/watch?v=aIuPIj57GME

zkouška https://www.youtube.com/watch?v=6qqMr0J4IVc

 

Přepište si zápisek, vyplňte pracovní sešit str. 44 a odešlete mi ke kontrole do pátku 12.6.

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

15. 6. - 19. 6.

Ahojte páťáci,

tak jsme to nakonec zvládli a dostali se už do cílové rovinky. Tento týden bude vaším úkolem vyplnit Závěrečné opakování v pracovním sešitě str. 46 – 48, a odeslat mi na email do pátku 19.6. Kdo bude mít splněno, tak je v cíli.